Porovnání průměrných cen JKSO v jednotlivých letech: 2004 až 2019

Indexy cen stavebních prací podle ČSÚ

Zobrazit podrobnější tabulku
JKSO Popis JKSO MJ váha
2004-2019
[%]
Ø cena
2004-2019
[Kč]
Ø cena
2004
[Kč]
Ø cena
2005
[Kč]
Ø cena
2006
[Kč]
Ø cena
2007
[Kč]
Ø cena
2008
[Kč]
Ø cena
2009
[Kč]
Ø cena
2010
[Kč]
Ø cena
2012
[Kč]
Ø cena
2013
[Kč]
Ø cena
2014
[Kč]
Ø cena
2015
[Kč]
Ø cena
2016
[Kč]
Ø cena
2017
[Kč]
Ø cena
2018
[Kč]
Ø cena
2019
[Kč]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 0,17 8 112 12 207 0 13 029 9 808 13 487 11 396 10 981 9 832 7 489 5 215 0 0 0 0 0
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 0,03 2 651 197 0 4 208 204 2 517 251 2 023 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 251 984 2 804 795
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 0,10 5 098 166 0 0 3 589 208 0 6 257 005 3 208 122 0 0 0 0 0 0 0 0 2 999 307
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 0,16 4 026 325 0 0 0 10 202 268 4 236 144 3 118 795 0 0 0 0 3 432 210 0 0 5 581 271 2 656 721
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 0,00 11 734 0 0 0 0 0 17 085 0 11 117 0 0 0 0 0 1 649 0
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 0,01 2 801 0 0 1 631 0 5 111 3 314 0 0 0 0 0 0 820 0 2 979
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 0,00 3 306 0 0 0 0 0 3 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 0,19 1 727 708 3 366 659 1 436 1 965 2 765 1 491 691 802 0 899 0 954 1 233 1 168
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 0,00 3 280 0 0 5 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 015 2 746
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 0,12 10 921 6 275 7 603 5 573 6 851 7 645 13 033 10 029 19 973 4 442 17 119 17 668 0 26 779 5 005 6 119
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 0,02 42 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 172 28 904 0 97 356 0 0
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 0,50 23 247 16 947 20 851 16 986 33 025 19 722 27 916 0 28 157 22 587 24 937 19 899 0 43 780 40 709 0
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 0,04 37 961 27 745 51 858 13 998 16 965 0 11 169 25 871 0 0 0 36 619 0 0 0 37 019
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 0,02 1 398 1 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 0,14 12 758 4 083 6 389 3 256 42 868 9 343 10 445 0 0 0 3 768 8 359 0 22 846 6 923 8 373
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 0,07 23 226 13 577 13 659 15 930 10 210 33 135 0 0 0 60 513 0 37 771 0 31 043 32 196 55 980
815 424 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M3 0,00 20 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 252 0 0 0 0
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 0,00 10 945 10 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 0,01 36 455 0 0 0 0 0 47 609 0 0 0 0 0 0 0 25 302 0
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 0,11 52 875 0 0 0 0 0 52 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 0,20 16 192 0 15 207 14 158 67 667 4 278 0 0 0 13 386 0 0 0 0 17 707 33 102
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 0,08 45 378 0 28 876 0 0 0 125 252 0 0 0 0 0 0 0 0 24 254
815 447 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce kovová M2 0,00 789 0 0 0 0 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
815 459 valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 0,04 1 901 0 0 0 0 1 921 1 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0
815 461 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene M2 0,00 5 334 0 0 0 0 5 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
815 463 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 0,00 4 959 0 0 0 4 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
815 464 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M2 0,01 8 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 508 0 15 483 0 0
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 0,79 5 502 5 587 6 796 4 669 5 446 6 350 6 991 12 703 5 411 5 947 0 4 127 4 451 3 813 5 299 4 765
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 0,17 8 387 10 243 10 086 8 292 6 518 9 147 12 714 10 575 6 708 5 424 0 0 0 0 0 6 268
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 0,11 56 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 290 0 0 0 0 15 495
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 0,05 5 769 4 208 0 4 027 5 040 6 674 11 936 0 4 935 0 0 0 0 0 0 0
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 0,45 6 261 4 610 5 735 3 950 6 725 7 258 11 643 0 5 427 3 217 0 0 0 3 983 4 712 4 668
815 499 zdi a valy samostatné ostatní - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 0,02 517 0 0 0 0 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 0,01 52 249 59 799 0 50 305 0 0 0 0 0 0 23 993 0 0 0 0 0
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 2,07 62 538 53 463 48 712 39 107 69 164 72 751 64 993 79 952 89 897 54 628 36 684 44 001 74 962 53 936 35 525 33 478
821 112 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 0,40 63 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 085 93 170
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 0,46 36 899 18 473 29 221 42 978 60 228 39 359 49 039 70 088 47 706 42 034 29 690 4 430 13 528 38 689 0 0
821 112 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 0,00 2 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 600 1 721
821 112 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 0,01 45 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 350 0
821 113 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ DEMOLICE M2 0,00 4 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 150 0
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 14,80 40 571 39 752 42 743 30 488 37 249 49 544 47 164 0 0 79 392 23 793 33 964 29 235 34 234 36 446 41 695
821 113 N3 MOSTY POZEM KOM - MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 0,04 58 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 546 67 733
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 0,18 25 000 26 565 0 21 560 0 30 728 0 0 20 365 17 436 19 531 61 062 11 925 0 0 0
821 113 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 0,08 16 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 388 0
821 113 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 0,02 69 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 655
821 114 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH DEMOLICE M2 0,00 9 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 165 8 870
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 0,29 52 052 52 858 48 281 58 712 38 443 43 589 57 215 0 0 53 650 0 54 554 52 613 0 0 73 471
821 114 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH NOV RÁMOVÁ M2 0,02 67 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 652 0
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 0,15 59 923 17 862 0 44 929 36 943 51 361 83 617 78 475 0 38 473 15 043 50 104 0 46 272 0 0
821 114 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH REK - SANACE M2 0,00 4 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 874 4 216
821 115 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH DEMOLICE M2 0,01 5 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 182 4 036
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 1,79 51 660 42 917 46 999 34 151 44 913 64 732 55 502 0 35 985 0 0 126 336 57 308 52 009 53 673 53 696
821 115 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV RÁMOVÁ M2 0,03 60 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 914 0
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 1,05 29 645 14 546 22 826 0 31 668 34 229 27 347 25 211 30 469 26 657 25 234 37 348 17 731 29 787 0 0
821 115 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK - SANACE M2 0,10 27 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 333 28 723
821 115 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK - VÝMĚNA NK M2 0,01 33 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 255 0
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 5,11 49 463 44 565 60 631 34 196 41 668 56 170 70 824 0 0 0 34 132 61 989 0 39 899 45 006 64 695
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 0,10 52 651 18 461 0 0 0 0 0 0 39 300 43 541 0 37 425 12 560 15 695 0 0
821 116 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET REK - SANACE M2 0,02 19 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 147 0
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 0,45 44 314 66 108 0 44 995 89 862 37 714 31 709 29 393 66 019 0 34 653 39 859 0 0 0 0
821 117 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ NOV - PŘESYPANÉ M2 0,02 41 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 027 42 567
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 0,25 36 113 0 0 1 735 0 0 85 998 0 0 38 835 0 17 885 0 0 0 0
821 117 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ REK - VÝMĚNA NK M2 0,15 39 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 791
821 122 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 0,00 49 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 477 0 0 0 0
821 123 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 0,01 25 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 444 24 303 0 0 0 0
821 125 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 0,00 16 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 224 0 0 0 0 0
821 125 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 0,01 9 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 298 0 0 0 0 0
821 127 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 0,00 44 244 44 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 996 0 0 0 0
821 183 N estakády pozemních komunikací ostatní - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 0,73 27 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 259 28 941
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 0,01 121 111 0 0 0 0 139 735 0 102 487 0 0 0 0 0 0 0 0
821 212 N3 MOSTY ŽELEZNIČNÍ PRO NORMÁLNĚ ROZCHODNÉ A ŠIROKOROZCHODNÉ DRÁHY ZATÍŽENÉ VLAKEM A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 0,00 148 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 758
821 214 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 0,00 33 099 0 33 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 0,10 139 899 242 313 143 907 81 279 77 206 163 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 471
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 0,09 158 930 0 182 661 56 406 0 0 242 026 0 0 0 0 0 0 0 0 154 629
821 255 R mosty tramvajové - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 0,01 32 672 0 0 0 0 32 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 0,01 41 937 0 20 655 19 997 0 49 880 121 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 0,04 64 928 58 725 0 24 405 0 46 872 60 253 0 0 0 0 0 0 0 45 074 143 549
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 0,01 56 835 0 51 455 0 0 0 62 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 0,01 74 236 0 136 070 17 953 68 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 0,02 53 091 45 508 0 0 0 0 75 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 0,02 70 967 70 232 0 31 884 0 0 107 450 0 0 0 0 0 0 0 0 74 301
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 0,00 50 211 0 0 0 0 0 0 50 211 0 0 0 0 0 0 0 0
822 214 D1 DÁLNICE - KRYT MONOLIT BET MODERN D1 M2 0,93 2 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 792 3 210
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4,92 4 857 4 811 5 913 3 658 0 6 972 0 0 0 0 0 2 667 0 2 733 3 289 0
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 1,41 2 428 0 0 0 0 0 0 0 0 1 858 0 2 820 0 2 604 0 0
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 9,71 5 791 5 998 7 154 3 258 6 055 6 324 0 9 586 0 0 0 0 1 942 3 501 3 785 6 256
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1,05 2 226 2 956 0 0 0 4 603 1 714 0 0 0 2 069 2 790 2 456 0 1 168 1 228
822 21DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ DÁLNICE KPL 0,18 23 216 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 183 286 30 080 732
822 21DZ D1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY MODERN D1 KPL 0,08 26 380 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 024 174 7 284 110
822 21DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY NOV KPL 0,07 9 455 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 788 642 12 048 093
822 21DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY REK KPL 0,00 2 064 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 086 766 1 997 938
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 0,00 4 803 0 0 0 0 0 0 4 803 0 0 0 0 0 0 0 0
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 0,00 1 238 0 0 0 0 0 0 0 0 1 238 0 0 0 0 0 0
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1,50 5 013 4 034 4 983 0 3 079 7 099 5 393 0 0 0 2 992 0 0 0 0 0
822 224 N2 SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT MONOLIT BET NOV M2 0,13 4 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 113
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 0,24 5 671 0 0 0 0 0 4 014 0 0 0 0 7 327 0 0 0 0
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 0,00 1 548 0 0 0 0 1 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 11,78 4 277 4 348 4 597 2 935 3 014 5 341 5 348 3 123 3 092 3 897 2 898 2 691 3 516 8 230 2 755 2 996
822 227 N2 SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT Z KAMENIVA OBALENÉHO ŽIVICÍ NOV M2 0,02 2 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 909 2 584
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 7,71 1 441 1 222 1 255 1 397 985 1 307 1 522 894 1 083 931 1 853 1 739 6 652 1 769 1 855 1 278
822 22DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE I. TŘÍDY KPL 0,02 2 237 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 533 920 3 117 929
822 22DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE I. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 0,00 1 862 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 031 234 1 187 027
822 22DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE I. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 0,02 3 856 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 235 170 8 662 285
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 0,01 5 112 0 5 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 0,83 3 176 3 947 3 799 3 258 1 797 3 387 3 688 4 269 4 824 0 1 721 1 851 1 661 2 167 2 371 2 707
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 0,61 1 289 1 353 1 347 585 530 713 2 297 1 313 1 449 1 601 0 2 400 1 708 2 347 0 1 504
822 23DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE II. TŘÍDY KPL 0,00 9 070 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 070 300
822 23DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE II. TŘÍDY NOV KPL 0,00 173 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 743
822 23DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE II. TŘÍDY REK KPL 0,00 1 096 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 641 2 252 004
822 242 N silnice III.třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 0,00 1 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 863 0 0 0 0
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 0,01 1 402 0 0 0 591 2 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 0,00 1 411 0 2 453 0 0 0 0 0 0 0 0 368 0 0 0 0
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 0,93 3 213 3 228 2 994 1 953 2 952 4 500 4 584 1 118 0 3 561 2 018 2 272 0 1 881 2 550 2 680
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 0,41 992 758 629 528 225 878 1 286 2 027 0 2 626 1 964 3 111 0 1 273 1 036 2 079
822 24DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE III. TŘÍDY KPL 0,00 12 637 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 637 209
822 24DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE III. TŘÍDY REK KPL 0,00 125 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 604
822 252 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 0,00 1 441 0 0 989 0 2 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 0,01 2 927 4 633 0 1 568 0 3 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 0,00 2 504 1 604 0 0 0 0 0 5 230 0 0 0 2 042 0 0 0 0
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 0,01 4 077 0 3 919 0 0 4 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 0,02 2 961 2 418 0 2 024 0 2 868 1 916 3 376 7 436 0 0 0 0 0 0 0
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 0,00 2 721 0 0 0 0 2 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 0,03 1 984 7 306 2 432 1 092 0 1 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 0,69 2 913 2 949 2 845 1 962 2 570 4 264 3 049 3 049 2 918 2 879 1 602 0 0 2 606 0 2 753
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 0,22 1 899 1 912 1 952 813 1 133 1 628 1 725 3 011 1 836 1 912 2 911 2 491 0 2 393 0 0
822 25DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY KPL 0,00 6 925 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 925 000
822 25DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 0,01 7 985 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 985 156
822 25DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 0,00 1 066 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 787 1 319 375
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 0,14 1 921 1 753 1 306 1 514 2 836 2 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 0,05 1 591 0 0 1 770 0 1 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 0,01 6 192 0 0 0 0 6 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 0,07 1 937 2 091 1 861 1 130 0 1 544 3 974 0 0 0 0 0 701 0 0 0
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 0,03 782 0 0 421 0 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 0,34 2 719 2 129 2 330 1 517 1 739 3 878 2 095 0 0 452 886 1 707 0 1 786 1 593 3 035
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 0,07 1 990 0 0 318 0 2 950 2 338 0 0 1 400 0 2 544 0 1 413 2 048 2 591
822 26DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY KPL 0,01 4 709 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 012 970 800 844
822 26DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 0,00 974 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 974 751 0
822 26DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 0,00 1 900 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 415 722 2 143 452
822 272 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 0,00 9 091 0 0 0 0 9 523 0 0 0 0 0 0 0 0 12 667 1 507
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 0,07 2 108 1 870 1 643 3 074 1 579 1 915 2 498 2 056 2 985 1 890 1 161 2 522 951 1 524 1 722 2 612
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 0,03 3 102 992 1 076 0 0 1 685 1 462 2 873 1 475 1 165 1 444 1 480 0 73 007 1 481 1 640
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 0,00 1 298 0 1 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 0,00 1 589 0 0 0 1 572 1 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 479
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 0,05 3 084 0 4 338 2 028 0 3 895 1 417 0 0 0 1 429 0 0 894 1 577 2 939
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 0,00 3 098 0 0 0 0 3 925 0 0 0 0 0 1 355 6 194 90 0 0
822 511 plochy skladovací - kryt vegetační M2 0,02 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
822 527 R plochy dvorů a nádvoří - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 0,00 2 052 0 0 0 0 0 2 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 547 plochy autobusových nádraží - kryt z kameniva obalovaného živicí M2 0,00 1 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 998 0 0 0 0
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 0,00 2 066 0 0 0 0 2 158 1 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 0,03 1 868 0 0 0 0 2 266 0 0 0 0 0 2 065 0 0 0 1 273
822 554 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet REK M2 0,00 3 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 530
822 555 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M2 0,00 2 750 0 2 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 0,08 2 546 1 695 0 1 669 0 2 672 3 839 2 016 0 0 0 0 0 0 3 981 2 075
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 0,03 1 795 1 987 0 0 0 0 1 770 0 0 0 0 0 0 0 1 416 1 942
822 55DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ PLOCHY ODSTAVNÉ I PARKOVACÍ KPL 0,00 156 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 811
822 55DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLOCHY ODSTAVNÉ I PARKOVACÍ REK KPL 0,00 689 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689 317
822 573 N náměstí - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 0,00 7 807 0 0 0 0 0 7 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 0,06 21 072 0 29 075 8 618 0 7 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
824 143 spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet M 0,00 10 188 0 0 0 0 0 10 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0
824 211 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M 0,00 39 940 0 0 0 0 39 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 0,04 23 413 0 25 023 13 822 0 24 168 22 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0
824 813 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M 0,01 27 630 0 0 0 0 0 27 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
824 855 svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M 0,03 45 857 45 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
824 856 svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M 0,01 36 381 36 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
825 121 tunely silniční - hloubené M 0,96 1 394 655 0 0 603 507 1 129 306 0 1 989 471 0 0 0 0 0 0 0 0 2 121 683
825 122 tunely silniční - ražené M 5,55 1 304 881 0 1 011 230 896 896 2 357 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 0,01 15 701 31 069 0 0 18 913 0 53 572 0 0 0 0 3 751 0 3 781 0 0
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 0,16 31 049 20 044 34 699 16 411 21 583 42 908 13 129 0 0 0 0 9 684 0 0 36 978 34 228
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 0,20 29 390 25 840 39 874 38 281 27 878 26 904 36 689 28 187 28 184 0 2 746 0 4 671 0 21 779 28 639
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 0,08 6 080 5 616 5 676 3 290 6 393 7 940 5 246 10 928 6 298 5 017 3 596 6 872 0 7 142 7 790 4 809
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 0,00 14 387 5 534 0 0 5 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 229
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 0,11 11 312 10 487 10 255 7 115 6 610 11 127 7 678 11 749 9 954 16 431 8 997 14 173 0 7 995 22 316 7 164
827 173 vodovody požární z trub litinových M 0,02 7 612 0 0 4 940 9 042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 667
827 191 vodovody trubní ostatní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 0,00 1 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 933 0 0 0 0 0
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 1,55 6 995 7 472 7 440 4 977 7 390 7 612 7 631 6 877 6 840 4 398 5 323 6 926 5 867 5 850 7 391 7 754
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 0,08 14 520 20 512 5 805 7 231 0 0 16 266 0 0 0 0 20 305 0 0 22 077 0
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 0,37 10 174 10 257 13 626 7 837 7 549 12 865 25 897 12 788 5 646 20 873 8 540 7 127 0 5 958 10 655 9 037
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 0,64 8 500 8 188 8 068 4 955 6 196 9 200 8 803 5 416 8 192 4 812 7 010 0 0 0 8 843 34 112
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 0,06 42 533 21 538 63 880 23 240 0 37 421 11 627 0 0 0 97 434 16 943 3 811 0 19 366 39 625
827 222 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub ocelových M 0,01 46 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 889
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 0,02 35 170 0 0 27 310 0 0 0 0 0 0 4 706 0 0 0 81 354 0
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 0,08 24 726 42 357 19 179 25 100 17 767 37 334 20 799 21 191 0 15 851 0 34 147 0 0 21 780 22 014
827 225 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M 0,00 24 798 0 0 11 372 0 31 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 0,15 21 396 0 0 0 0 11 825 29 427 0 0 0 0 0 0 0 19 829 11 041
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 0,02 5 510 0 0 0 0 8 172 7 587 7 376 0 0 2 413 4 490 0 8 401 5 482 2 423
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 0,07 26 124 0 0 0 0 12 842 11 538 6 108 0 5 236 11 191 49 200 0 28 561 13 102 24 968
827 642 produktovody (líh, benzín, mléko apod.) - z trub ocelových M 0,00 6 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 274
831 131 kanály odvodńovací - z trub z plastických hmot M 0,00 2 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 011 0 0 0 0 0
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 0,00 17 278 14 255 17 741 0 0 19 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 0,03 4 214 0 0 0 0 0 3 327 0 0 0 0 0 0 0 5 620 3 016
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 0,02 4 586 2 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 854
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 0,01 3 484 0 1 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 894
833 264 úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet M 0,00 14 785 0 14 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0