Porovnání průměrných cen JKSO z let: 2004 až 2019 a 2004 až 2018

Indexy cen stavebních prací podle ČSÚ
JKSO Popis JKSO MJ Ø cena
2004-2018
[Kč]
celková cena
2004-2018
[Kč]
počet vyhodnocených objektů
2004-2018
[Kč]
Ø cena
2004-2019
[Kč]
celková cena
2004-2019
[Kč]
počet vyhodnocených objektů
2004-2019
[Kč]
váha
2004-2019
[%]
změna Ø ceny
2004-2018
ku
2004-2019
[%]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 8 112 564 221 100 186 8 112 564 221 100 186 0,17 0,0
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 2 615 056 91 205 252 34 2 651 197 113 643 614 42 0,03 1,4
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 5 199 723 324 401 412 62 5 098 166 333 399 334 65 0,10 -2,0
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 4 417 641 457 830 432 91 4 026 325 526 905 182 117 0,16 -8,9
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 11 734 5 275 818 4 11 734 5 275 818 4 0,00 0,0
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 2 750 15 858 002 7 2 801 18 689 705 9 0,01 1,9
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 3 306 1 034 671 1 3 306 1 034 671 1 0,00 0,0
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 1 792 488 884 051 102 1 727 612 676 514 114 0,19 -3,7
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 3 413 2 581 252 4 3 280 2 933 320 5 0,00 -3,9
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 11 184 381 231 321 73 10 921 384 850 804 77 0,12 -2,4
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 42 302 68 344 955 5 42 302 68 344 955 5 0,02 0,0
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 23 247 1 664 841 283 183 23 247 1 664 841 283 183 0,50 0,0
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 38 106 111 101 830 13 37 961 124 922 700 15 0,04 -0,4
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 398 74 507 611 6 1 398 74 507 611 6 0,02 0,0
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 12 887 453 942 780 34 12 758 459 824 502 35 0,14 -1,0
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 22 056 211 048 360 28 23 226 216 299 301 29 0,07 5,3
815 424 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M3 20 252 7 209 853 1 20 252 7 209 853 1 0,00 0,0
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 10 945 12 313 584 1 10 945 12 313 584 1 0,00 0,0
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 36 455 25 490 157 2 36 455 25 490 157 2 0,01 0,0
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 52 875 357 869 384 2 52 875 357 869 384 2 0,11 0,0
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 15 679 637 778 281 33 16 192 657 306 782 34 0,20 3,3
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 77 064 247 189 060 2 45 378 262 464 459 5 0,08 -41,1
815 447 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce kovová M2 789 13 669 671 2 789 13 669 671 2 0,00 0,0
815 459 valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 901 127 316 283 9 1 901 127 316 283 9 0,04 0,0
815 461 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene M2 5 334 6 186 897 1 5 334 6 186 897 1 0,00 0,0
815 463 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 4 959 5 212 256 2 4 959 5 212 256 2 0,00 0,0
815 464 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M2 8 167 29 267 852 3 8 167 29 267 852 3 0,01 0,0
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 609 2 383 480 227 228 5 502 2 607 997 501 261 0,79 -1,9
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 8 718 534 372 147 64 8 387 558 004 357 74 0,17 -3,8
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 65 290 337 880 719 5 56 991 353 065 023 6 0,11 -12,7
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 5 769 178 375 660 27 5 769 178 375 660 27 0,05 0,0
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 6 313 1 250 984 055 123 6 261 1 479 874 902 127 0,45 -0,8
815 499 zdi a valy samostatné ostatní - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 517 66 265 232 2 517 66 265 232 2 0,02 0,0
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 52 249 24 619 905 6 52 249 24 619 905 6 0,01 0,0
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 62 618 6 850 561 081 363 62 538 6 862 485 819 364 2,07 -0,1
821 112 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 42 085 588 455 849 31 63 290 1 307 012 006 53 0,40 50,4
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 36 899 1 537 363 683 128 36 899 1 537 363 683 128 0,46 0,0
821 112 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 4 600 1 533 079 1 2 441 3 953 222 4 0,00 -46,9
821 112 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 45 350 28 087 442 4 45 350 28 087 442 4 0,01 0,0
821 113 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ DEMOLICE M2 4 150 2 694 816 1 4 150 2 694 816 1 0,00 0,0
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 40 487 46 876 723 021 597 40 571 48 972 071 120 642 14,80 0,2
821 113 N3 MOSTY POZEM KOM - MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 40 546 17 464 917 2 58 670 128 865 353 6 0,04 44,7
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 25 000 609 477 181 31 25 000 609 477 181 31 0,18 0,0
821 113 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 16 388 276 593 302 4 16 388 276 593 302 4 0,08 0,0
821 113 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 0 0 0 69 655 51 858 956 4 0,02 0,0
821 114 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH DEMOLICE M2 10 165 4 397 375 2 9 734 7 111 608 3 0,00 -4,3
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 50 862 918 242 430 36 52 052 973 991 615 38 0,29 2,3
821 114 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH NOV RÁMOVÁ M2 67 652 62 281 170 3 67 652 62 281 170 3 0,02 0,0
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 59 923 512 604 831 40 59 923 512 604 831 40 0,15 0,0
821 114 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH REK - SANACE M2 4 874 1 210 733 1 4 380 11 132 048 4 0,00 -10,1
821 115 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH DEMOLICE M2 7 182 40 719 801 2 5 295 49 398 272 5 0,01 -26,3
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 51 512 5 620 914 841 96 51 660 5 910 135 407 103 1,79 0,3
821 115 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV RÁMOVÁ M2 60 914 91 908 124 3 60 914 91 908 124 3 0,03 0,0
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 29 645 3 487 644 233 163 29 645 3 487 644 233 163 1,05 0,0
821 115 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK - SANACE M2 26 333 149 324 486 8 27 448 322 987 045 15 0,10 4,2
821 115 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK - VÝMĚNA NK M2 33 255 28 421 877 1 33 255 28 421 877 1 0,01 0,0
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 48 702 15 877 496 483 60 49 463 16 911 963 304 63 5,11 1,6
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 52 651 338 777 387 10 52 651 338 777 387 10 0,10 0,0
821 116 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET REK - SANACE M2 19 147 71 536 736 2 19 147 71 536 736 2 0,02 0,0
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 44 314 1 474 488 889 26 44 314 1 474 488 889 26 0,45 0,0
821 117 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ NOV - PŘESYPANÉ M2 41 027 37 623 018 4 41 540 65 507 100 6 0,02 1,3
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 36 113 825 318 933 4 36 113 825 318 933 4 0,25 0,0
821 117 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ REK - VÝMĚNA NK M2 0 0 0 39 791 489 992 270 2 0,15 0,0
821 122 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 49 477 6 058 156 3 49 477 6 058 156 3 0,00 0,0
821 123 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 25 350 32 178 818 3 25 350 32 178 818 3 0,01 0,0
821 125 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 16 224 7 106 132 1 16 224 7 106 132 1 0,00 0,0
821 125 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 9 298 21 200 293 1 9 298 21 200 293 1 0,01 0,0
821 127 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 44 244 8 946 573 2 44 244 8 946 573 2 0,00 0,0
821 183 N estakády pozemních komunikací ostatní - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 27 259 929 573 289 4 27 819 2 401 245 105 6 0,73 2,1
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 121 111 26 112 601 2 121 111 26 112 601 2 0,01 0,0
821 212 N3 MOSTY ŽELEZNIČNÍ PRO NORMÁLNĚ ROZCHODNÉ A ŠIROKOROZCHODNÉ DRÁHY ZATÍŽENÉ VLAKEM A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 0 0 0 148 758 15 084 064 1 0,00 0,0
821 214 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 33 099 1 754 257 1 33 099 1 754 257 1 0,00 0,0
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 147 505 271 308 822 8 139 899 323 666 687 10 0,10 -5,2
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 160 364 172 393 712 3 158 930 302 428 841 4 0,09 -0,9
821 255 R mosty tramvajové - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 32 672 19 534 070 2 32 672 19 534 070 2 0,01 0,0
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 41 937 36 186 901 6 41 937 36 186 901 6 0,01 0,0
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 47 457 87 438 668 9 64 928 124 685 132 11 0,04 36,8
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 56 835 19 925 851 2 56 835 19 925 851 2 0,01 0,0
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 74 236 41 863 065 3 74 236 41 863 065 3 0,01 0,0
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 53 091 74 565 680 4 53 091 74 565 680 4 0,02 0,0
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 69 855 45 322 571 3 70 967 62 129 446 4 0,02 1,6
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 50 211 1 255 281 1 50 211 1 255 281 1 0,00 0,0
822 214 D1 DÁLNICE - KRYT MONOLIT BET MODERN D1 M2 1 792 1 383 039 138 2 2 643 3 080 688 419 5 0,93 47,5
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 857 16 280 681 116 29 4 857 16 280 681 116 29 4,92 0,0
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 2 428 4 665 365 822 12 2 428 4 665 365 822 12 1,41 0,0
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 5 724 26 419 911 334 111 5 791 32 123 555 459 127 9,71 1,2
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 404 3 198 486 031 56 2 226 3 464 679 522 66 1,05 -7,4
822 21DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ DÁLNICE KPL 18 183 286 272 749 288 15 23 216 821 603 637 341 26 0,18 27,7
822 21DZ D1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY MODERN D1 KPL 55 024 174 220 096 698 4 26 380 136 263 801 359 10 0,08 -52,1
822 21DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY NOV KPL 7 788 642 109 040 983 14 9 455 383 217 473 820 23 0,07 21,4
822 21DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY REK KPL 2 086 766 12 520 599 6 2 064 559 16 516 475 8 0,00 -1,1
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 4 803 6 738 068 1 4 803 6 738 068 1 0,00 0,0
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 238 7 967 491 1 1 238 7 967 491 1 0,00 0,0
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 013 4 961 309 591 11 5 013 4 961 309 591 11 1,50 0,0
822 224 N2 SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT MONOLIT BET NOV M2 0 0 0 4 113 422 222 328 1 0,13 0,0
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 5 671 784 110 080 2 5 671 784 110 080 2 0,24 0,0
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 1 548 6 192 628 1 1 548 6 192 628 1 0,00 0,0
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 4 306 38 683 257 247 531 4 277 38 988 151 554 543 11,78 -0,7
822 227 N2 SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT Z KAMENIVA OBALENÉHO ŽIVICÍ NOV M2 1 909 36 595 940 2 2 134 65 764 422 3 0,02 11,8
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 444 24 620 767 905 1 514 1 441 25 502 570 672 1 537 7,71 -0,2
822 22DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE I. TŘÍDY KPL 1 533 920 23 008 794 15 2 237 924 60 423 943 27 0,02 45,9
822 22DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE I. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 2 031 234 8 124 936 4 1 862 392 9 311 962 5 0,00 -8,3
822 22DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE I. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 1 235 170 13 586 866 11 3 856 504 65 560 574 17 0,02 212,2
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 112 27 990 505 1 5 112 27 990 505 1 0,01 0,0
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 222 2 631 755 315 111 3 176 2 752 898 317 122 0,83 -1,4
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 279 1 968 570 902 105 1 289 2 006 363 579 110 0,61 0,8
822 23DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE II. TŘÍDY KPL 0 0 0 9 070 300 9 070 300 1 0,00 0,0
822 23DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE II. TŘÍDY NOV KPL 0 0 0 173 743 173 743 1 0,00 0,0
822 23DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE II. TŘÍDY REK KPL 518 641 1 037 283 2 1 096 429 3 289 286 3 0,00 111,4
822 242 N silnice III.třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 863 8 709 322 4 1 863 8 709 322 4 0,00 0,0
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 1 402 19 401 705 2 1 402 19 401 705 2 0,01 0,0
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 411 10 351 619 2 1 411 10 351 619 2 0,00 0,0
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 270 2 889 828 919 244 3 213 3 077 492 929 270 0,93 -1,7
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 942 1 362 142 984 86 992 1 369 245 479 90 0,41 5,4
822 24DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE III. TŘÍDY KPL 0 0 0 12 637 209 12 637 209 1 0,00 0,0
822 24DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE III. TŘÍDY REK KPL 0 0 0 125 604 125 604 1 0,00 0,0
822 252 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 441 7 809 252 4 1 441 7 809 252 4 0,00 0,0
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 927 43 194 096 5 2 927 43 194 096 5 0,01 0,0
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 2 504 9 793 526 5 2 504 9 793 526 5 0,00 0,0
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 077 35 928 422 3 4 077 35 928 422 3 0,01 0,0
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 961 65 088 243 10 2 961 65 088 243 10 0,02 0,0
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 2 721 8 980 837 1 2 721 8 980 837 1 0,00 0,0
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 984 109 214 245 27 1 984 109 214 245 27 0,03 0,0
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 914 2 198 289 406 321 2 913 2 293 156 867 322 0,69 0,0
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 1 899 716 406 742 63 1 899 716 406 742 63 0,22 0,0
822 25DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY KPL 0 0 0 6 925 000 6 925 000 1 0,00 0,0
822 25DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 0 0 0 7 985 156 23 955 469 3 0,01 0,0
822 25DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 940 787 1 881 573 2 1 066 983 3 200 948 3 0,00 13,4
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 921 463 398 153 107 1 921 463 398 153 107 0,14 0,0
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1 591 159 991 601 37 1 591 159 991 601 37 0,05 0,0
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 6 192 29 618 266 3 6 192 29 618 266 3 0,01 0,0
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 937 231 006 655 64 1 937 231 006 655 64 0,07 0,0
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 782 113 704 052 3 782 113 704 052 3 0,03 0,0
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 699 971 038 799 176 2 719 1 123 864 276 187 0,34 0,7
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 935 208 107 027 33 1 990 239 836 812 36 0,07 2,8
822 26DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY KPL 6 012 970 18 038 910 3 4 709 938 18 839 754 4 0,01 -21,7
822 26DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 974 751 974 751 1 974 751 974 751 1 0,00 0,0
822 26DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 1 415 722 1 415 722 1 1 900 875 5 702 625 3 0,00 34,3
822 272 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 11 619 6 968 427 3 9 091 7 269 839 4 0,00 -21,8
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 079 239 919 494 104 2 108 244 211 629 110 0,07 1,4
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 3 136 95 337 399 43 3 102 100 686 860 44 0,03 -1,1
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 298 2 486 006 1 1 298 2 486 006 1 0,00 0,0
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 1 645 2 830 038 2 1 589 3 227 775 3 0,00 -3,4
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 104 134 801 485 29 3 084 178 895 300 33 0,05 -0,7
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 3 098 9 285 023 5 3 098 9 285 023 5 0,00 0,0
822 511 plochy skladovací - kryt vegetační M2 90 70 231 320 6 90 70 231 320 6 0,02 0,0
822 527 R plochy dvorů a nádvoří - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 052 3 861 119 1 2 052 3 861 119 1 0,00 0,0
822 547 plochy autobusových nádraží - kryt z kameniva obalovaného živicí M2 1 998 3 402 921 1 1 998 3 402 921 1 0,00 0,0
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 066 10 799 898 4 2 066 10 799 898 4 0,00 0,0
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 2 165 86 761 752 2 1 868 87 050 165 3 0,03 -13,7
822 554 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet REK M2 0 0 0 3 530 5 106 589 1 0,00 0,0
822 555 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M2 2 750 15 068 825 1 2 750 15 068 825 1 0,00 0,0
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 579 264 472 516 14 2 546 266 372 585 15 0,08 -1,3
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 647 20 521 811 4 1 795 112 824 589 8 0,03 9,0
822 55DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ PLOCHY ODSTAVNÉ I PARKOVACÍ KPL 0 0 0 156 811 156 811 1 0,00 0,0
822 55DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLOCHY ODSTAVNÉ I PARKOVACÍ REK KPL 0 0 0 689 317 689 317 1 0,00 0,0
822 573 N náměstí - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 7 807 10 008 068 1 7 807 10 008 068 1 0,00 0,0
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 21 072 192 235 002 8 21 072 192 235 002 8 0,06 0,0
824 143 spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet M 10 188 6 856 567 1 10 188 6 856 567 1 0,00 0,0
824 211 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M 39 940 16 037 563 3 39 940 16 037 563 3 0,00 0,0
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 23 413 134 476 879 10 23 413 134 476 879 10 0,04 0,0
824 813 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M 27 630 18 594 828 1 27 630 18 594 828 1 0,01 0,0
824 855 svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M 45 857 85 780 162 2 45 857 85 780 162 2 0,03 0,0
824 856 svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M 36 381 49 623 246 1 36 381 49 623 246 1 0,01 0,0
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 212 897 1 065 696 421 4 1 394 655 3 186 318 326 5 0,96 15,0
825 122 tunely silniční - ražené M 1 304 881 18 369 592 729 8 1 304 881 18 369 592 729 8 5,55 0,0
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 15 701 16 638 782 9 15 701 16 638 782 9 0,01 0,0
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 30 431 354 583 353 36 31 049 519 509 522 43 0,16 2,0
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 29 434 628 858 821 68 29 390 648 061 865 72 0,20 -0,2
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 321 254 910 893 127 6 080 279 484 243 151 0,08 -3,8
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 5 546 2 433 179 2 14 387 12 058 168 4 0,00 159,4
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 11 565 348 253 653 115 11 312 358 121 295 122 0,11 -2,2
827 173 vodovody požární z trub litinových M 7 401 61 268 500 5 7 612 81 244 925 6 0,02 2,9
827 191 vodovody trubní ostatní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 1 933 543 617 2 1 933 543 617 2 0,00 0,0
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 875 4 532 828 767 510 6 995 5 118 606 932 591 1,55 1,8
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 14 520 271 761 334 15 14 520 271 761 334 15 0,08 0,0
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 10 239 1 195 758 033 175 10 174 1 223 875 097 185 0,37 -0,6
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 7 808 2 045 902 491 185 8 500 2 107 070 958 190 0,64 8,9
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 42 650 181 481 914 25 42 533 205 346 010 26 0,06 -0,3
827 222 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub ocelových M 0 0 0 46 889 17 941 060 3 0,01 0,0
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 35 170 55 486 123 4 35 170 55 486 123 4 0,02 0,0
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 24 810 254 993 587 32 24 726 270 029 454 33 0,08 -0,3
827 225 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M 24 798 6 199 374 3 24 798 6 199 374 3 0,00 0,0
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 23 520 445 263 436 39 21 396 494 300 429 47 0,15 -9,0
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 035 55 093 501 47 5 510 59 386 294 55 0,02 -8,7
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 26 229 214 077 532 44 26 124 226 229 083 48 0,07 -0,4
827 642 produktovody (líh, benzín, mléko apod.) - z trub ocelových M 0 0 0 6 274 6 276 126 1 0,00 0,0
831 131 kanály odvodńovací - z trub z plastických hmot M 2 011 166 900 1 2 011 166 900 1 0,00 0,0
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 17 278 10 041 610 3 17 278 10 041 610 3 0,00 0,0
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 4 932 75 421 868 10 4 214 105 394 971 16 0,03 -14,6
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 2 977 14 047 656 1 4 586 81 254 329 7 0,02 54,0
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 1 027 25 717 886 1 3 484 49 503 143 7 0,01 239,3
833 264 úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet M 14 785 3 045 608 1 14 785 3 045 608 1 0,00 0,0