821 11 N

MOSTY silniční - novostavby

JKSO Popis MJ Množství Cena [Kč] JC [Kč] Počet objektů
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 143 695 6 805 984 906 47 364 361
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 1 235 463 45 052 350 124 36 466 557
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 19 490 942 176 491 48 342 37
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 115 183 5 355 981 715 46 499 93
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 319 238 14 797 987 495 46 354 55
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 22 146 1 474 051 688 66 560 26