821 11 R

MOSTY silniční - rekonstrukce

JKSO Popis MJ Množství Cena [Kč] JC [Kč] Počet objektů
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 79 467 1 543 632 944 19 425 132
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 36 700 613 768 821 16 724 32
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 17 861 529 379 259 29 639 42
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 185 521 3 487 348 869 18 798 165
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 18 052 338 677 052 18 761 10
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 34 954 825 074 847 23 605 5