822 21 N

DÁLNICE - novostavby

JKSO Popis MJ Množství Cena [Kč] JC [Kč] Počet objektů
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 3 251 297 15 855 308 600 4 877 27
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 658 236 22 544 463 174 6 162 90