822 21 R

DÁLNICE - rekonstrukce

JKSO Popis MJ Množství Cena [Kč] JC [Kč] Počet objektů
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 2 254 023 5 098 561 729 2 262 13
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 421 054 2 733 353 238 1 923 46