822 22 N až 822 27 N

OSTATNÍ KOMUNIKACE - novostavby

JKSO Popis MJ Množství Cena [Kč] JC [Kč] Počet objektů
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 1 403 6 736 054 4 801 1
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1 009 958 4 959 982 816 4 911 11
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 4 000 6 190 771 1 548 1
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 8 496 991 38 118 924 464 4 486 512
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 475 27 982 135 5 111 1
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 716 585 2 521 109 216 3 518 102
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 25 968 19 395 970 747 2
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 812 200 2 697 844 681 3 322 215
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 21 555 43 180 947 2 003 5
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 8 907 35 918 343 4 032 3
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 23 502 65 068 793 2 769 10
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 774 872 2 197 641 349 2 836 321
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 105 471 159 944 791 1 517 37
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 13 566 29 609 503 2 183 3
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 406 445 949 589 990 2 337 172
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 129 467 216 943 828 1 676 93
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 916 2 485 270 1 297 1
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 1 702 2 829 182 1 662 2
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 44 051 131 953 115 2 995 27