822 22 R až 822 27 R

OSTATNÍ KOMUNIKACE - rekonstrukce

JKSO Popis MJ Množství Cena [Kč] JC [Kč] Počet objektů
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 6 434 7 965 068 1 237 1
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 186 566 783 878 474 4 202 2
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 24 665 383 23 532 511 815 954 1 483
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 2 581 780 1 979 145 276 767 107
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 401 684 1 348 418 331 561 81
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 5 795 9 790 643 1 689 5
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 3 301 8 978 076 2 720 1
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 846 666 716 195 404 846 63
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 35 696 34 328 562 962 24
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 62 886 90 328 042 1 436 40
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 4 064 9 282 229 2 284 5