Indexy cen stavebních děl podle ČSÚ

Kumulovaný index od roku 2004 do roku 2019 [%]

Index 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Index [%] 103,7 103,0 102,9 104,1 104,5 101,2 99,8 99,5 99,3 98,8 100,4 101,4 101,1 101,5 103,1 104,7
Kumulovaný index od roku 2004 do roku 2019 [%] 100,0 103,0 106,0 110,3 115,3 116,7 116,4 115,9 115,1 113,7 114,1 115,7 117,0 118,8 132,5 138,7