Indexy cen stavebních prací podle ČSÚ

Kumulovaný index pro přepočet na CÚ 2019 [%]

Index 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Index [%] 103,7 103,0 102,9 104,1 104,5 101,2 99,8 99,5 99,3 98,8 100,4 101,4 101,1 101,5 101,1 102,8
Kumulovaný index pro přepočet na CÚ 2019 [%] 123,4 119,8 116,5 111,9 107,0 105,8 106,0 106,5 107,3 108,6 108,1 106,7 105,5 103,9 102,8 100,0