Indexy cen průmyslových výrobců podle CZ-CPA

Značka Název 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 83,8 79,7 81,4 81,1 81,3 85,6 100,0 99,6 108,5 127,8 124,7 131,7 140,9 133,6 130,7 123,8 125,4 115,8 117,5 136,0 147,5
B 06 Ropa a zemní plyn 111,0 133,4 86,6 118,1 152,5 175,1 175,0 173,9 137,9 104,7 106,3 131,9 127,5
B 061 Ropa 111,0 133,4 86,6 118,1 152,5 172,6 168,6 169,1 105,6 81,5 82,7 125,4 117,1
B 062 Zemní plyn, zkapalněný nebo v plynném stavu 177,8 182,1 179,3 173,6 130,2 132,2 137,5 137,7
B 08 Ostatní těžba a dobývání nerostných surovin 92,0 93,5 94,7 97,1 98,6 98,7 100,0 102,2 104,1 107,1 109,5 109,3 109,8 110,9 111,5 112,3 112,9 114,7 116,4 117,4 123,3
B 081 Kámen, písek a jíl 92,1 93,5 94,6 97,1 98,7 98,7 100,0 102,1 103,9 106,7 109,0 108,8 109,2 110,3 110,9 111,7 112,3 114,1 115,8 116,8 122,7
CC Dřevo, papír, tisk 94,2 101,2 102,8 101,2 100,4 100,5 100,0 100,8 104,0 101,6 98,6 98,3 102,6 102,3 102,2 105,9 105,6 104,8 106,4 108,5 109,2
CC 161 Dřevo, rozřezané a hoblované 104,1 102,2 99,7 100,7 100,9 99,3 100,0 104,2 110,7 95,8 95,3 102,1 114,3 113,2 116,4 123,1 119,5 115,2 116,9 114,4 108,4
CD Koks a rafinované ropné produkty 57,4 85,4 76,3 66,2 67,9 86,0 100,0 107,8 112,7 128,7 91,2 119,2 146,5 161,7 154,5 151,5
CE Chemické látky a výrobky 79,3 92,9 93,2 88,0 89,2 96,1 100,0 105,1 108,9 112,7 104,0 118,0 128,2 137,1 137,9 138,5 122,5 115,1 116,8 120,4 118,4
CE 20 Chemické látky a chemické přípravky 79,3 92,9 93,2 88,0 89,2 96,1 100,0 105,1 108,9 112,7 104,0 118,0 128,2 137,1 137,9 138,5 122,5 115,1 116,8 120,4 118,4
CE 203 Nátěrové barvy, laky a jiné nátěrové materiály, tisk. barvy 78,9 82,6 86,7 90,1 92,3 94,7 100,0 102,1 106,6 107,4 111,1 111,5 118,4 126,7 128,9 132,4 132,8 131,2 133,2 131,1 136,4
CG Pryžové a plastové výr., ostatní nekovové minerální výrobky 93,6 96,4 99,4 100,3 98,8 99,4 100,0 101,1 104,0 104,0 101,1 99,1 100,9 102,7 102,2 103,7 103,1 102,2 103,7 104,2 107,2
CG 22 Pryžové a plastové výrobky 99,7 103,1 104,1 102,2 99,5 99,4 100,0 100,3 100,5 98,2 94,8 93,6 97,4 100,5 100,1 102,8 101,5 99,0 100,5 99,1 99,0
CG 221 Pryžové výrobky 99,4 99,4 100,8 101,1 99,2 99,4 100,0 101,1 102,8 100,0 97,9 96,1 104,6 112,3 109,7 111,3 106,6 100,4 101,9 96,5 94,4
CG 222 Plastové výrobky 99,0 104,0 105,0 102,6 99,7 99,4 100,0 100,1 99,7 97,6 93,7 92,7 94,6 95,8 96,2 99,3 99,1 98,0 99,5 99,3 99,8
CG 233 Stavební výrobky z jílovitých materiálů 91,7 93,0 95,0 97,2 95,8 99,2 100,0 102,0 113,1 109,7 96,1 86,1 86,1 88,7 88,7 92,7 92,5 97,5 99,0 112,2 124,1
CG 235 Cement, vápno a sádra 94,9 98,2 101,0 105,4 101,8 100,0 100,0 101,4 103,1 108,1 110,8 104,5 98,8 96,8 94,4 93,4 93,4 93,5 94,9 94,0 99,7
CG 236 Betonové, cementové a sádrové výrobky 86,3 89,7 92,6 95,7 96,3 98,3 100,0 100,5 103,6 107,5 108,4 107,3 106,7 106,0 105,5 105,3 106,5 107,6 109,2 111,8 120,5
CG 237 Řezaný, tvarovaný a upravený kámen 96,0 96,4 100,2 101,0 102,0 100,9 100,0 96,6 96,6 103,3 99,9 100,6 99,1 96,1 94,3 91,2 91,3 88,9 90,2 89,8 100,1
D 35 Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch 80,0 83,0 87,4 91,0 89,5 93,0 100,0 108,1 116,2 127,7 141,6 139,8 145,3 147,7 153,1 139,7 138,6 132,9 134,9 134,3 145,0
D 351 Elektřina, přenos a rozvod, obchod s elektřinou 78,9 81,7 86,5 90,4 87,6 91,9 100,0 108,9 119,0 132,4 147,6 142,4 149,5 151,2 155,9 138,2 134,5 126,1 128,0 126,6 140,0
E 36 Přír. voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou, prostř. sítí 69,4 75,0 80,0 86,4 91,3 95,8 100,0 103,5 110,3 114,9 122,9 127,6 135,4 146,4 154,7 160,0 165,5 167,7 170,2 173,0 177,9
CH Obecné kovy, kovodělné výrobky 77,6 79,4 81,2 79,1 79,0 93,9 100,0 99,2 105,9 111,2 99,2 100,5 109,1 109,0 107,3 109,8 108,2 104,2 105,8 113,5 114,4
CH 24 Základní kovy 72,4 74,5 76,0 72,3 72,7 93,5 100,0 98,1 106,3 113,4 94,3 98,3 111,7 109,3 105,9 108,5 105,2 97,9 99,4 113,5 111,8
CH 241 Surové železo, ocel a feroslitiny 67,1 68,1 69,6 65,5 67,0 94,0 100,0 93,5 102,1 114,2 87,6 93,9 111,0 108,0 103,6 106,2 101,4 93,4 94,8 112,7 111,8
CH 242 Ocelové trouby, trubky, duté profily a potrubní tvarovky 74,6 75,6 77,6 74,7 73,3 89,1 100,0 101,0 114,4 117,6 108,5 107,6 117,8 115,4 108,4 109,7 105,0 97,3 98,8 110,5 106,9
CH 251 Konstrukční kovové výrobky 85,0 83,6 85,3 85,9 85,1 91,7 100,0 100,3 106,7 112,1 103,0 96,7 101,0 104,0 101,9 104,4 104,0 102,7 104,2 109,2 115,5
CH 252 Kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby 93,2 93,3 95,6 95,6 93,5 96,7 100,0 101,2 107,0 113,0 110,9 110,5 108,6 106,7 105,7 106,4 106,8 109,1 110,7 114,2 118,1