Míra inflace podle ČSÚ

Kumulovaný index pro přepočet na CÚ 2019 [%]

Index 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Index [%] 100,0 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 101,4 100,4 100,3 100,7 101,5 102,1 102,8
Kumulovaný index pro přepočet na CÚ 2019 [%] 100,0 101,9 104,4 107,4 114,1 115,3 117,0 119,2 123,2 124,9 125,4 125,8 126,6 128,5 131,2 134,9