Vývoj ceny skupin prací DSP

JKSO Popis
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV