Datová základna - úroveň DSP (2019)

Databázi ukazatelových cen rozhodujících objektů dle nabídkových cen z výběrových řízení je nutné chápat jako statistický výstup z nabídkových cen z výběrových řízení z let 2004 - 2019.
Pro praktické využití je určena datová základna DSP, schválená Centrální komisí MD ČR ze dne 20. 3. 2015 (zpracovaná dle expertních cen ŘSD ČR).

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky SFDI): http://www.sfdi.cz

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky ŘSD ČR): http://www.rsd.cz
JKSO Objekt MJ Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 8 112 2 559
803 569-1 protihluková okna M2 10 312 2 559 36 910
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 2 651 197 457 029
814 115-1 výkopy M3 261 82 844
814 115-2 zásypy, obsypy M3 347 62 1 273
814 115-3 podkladní vrstvy M3 1 213 141 2 954
814 115-4 potrubí M 3 771 33 24 513
814 115-5 jímky KUS 1 867 737 284 242 4 500 000
814 115-6 šachty, spadiště KUS 34 117 20 300 142 097
814 115-7 obetonování M3 2 876 2 876 2 876
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 5 098 166 892 583
814 133-1 výkopy M3 355 66 1 170
814 133-2 zemní hrázky M3 976 115 6 966
814 133-2_1 ZÁSYPY, OBSYPY M3
814 133-2_2 ZEMNÍ HRÁZKY M3
814 133-3 těsnící vrstvy M2 404 41 751
814 133-4 konstrukce nádrží a jímek M3 128 644 2 055 2 769 331
814 133-5 podkladní vrstvy M3 1 744 245 4 509
814 133-6 dlažby M2 1 011 294 2 325
814 133-7 prahy a stupně M3 5 524 2 600 11 756
814 133-9 POTRUBÍ M
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 4 026 325 409 292
814 135-1 výkopy M3 499 76 3 339
814 135-2 zemní hrázky M3 533 142 4 236
814 135-2_1 ZÁSYPY, OBSYPY M3 225 142 347
814 135-2_2 ZEMNÍ HRÁZKY M3
814 135-3 těsnící vrstvy M2 259 42 404
814 135-4 konstrukce nádrží a jímek KUS 2 328 399 150 169 7 910 064
814 135-5 podkladní vrstvy M3 1 341 490 4 395
814 135-6 dlažby M2 1 168 473 2 308
814 135-7 prahy a stupně M3 4 323 1 167 5 131
814 135-8 potrubí M 267 985 16 431 3 381 363
814 135-9 POTRUBÍ M 3 326 2 055 4 993
814 135-10 ŠACHTY, SPADIŠTĚ KUS 41 917 17 711 56 671
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 11 734 1 649
815 221-1 zemní práce M3 561 318 947
815 221-2 základy M3 6 177 5 238 7 914
815 221-3 sloupky KUS 12 120 3 434 20 807
815 221-4 oplocení M 5 808 1 255 10 152
815 221-5 nátěry M2
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 2 801 820
815 227-1 zemní práce M3 677 286 1 417
815 227-2 základy M3 4 903 2 287 10 837
815 227-3 sloupky KUS 709 416 998
815 227-4 oplocení M 912 133 2 308
815 227-5 nátěry M2 232 90 374
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 3 306 3 306
815 235-1 zemní práce M3 1 875 1 875 1 875
815 235-2 základy M3 3 975 3 975 3 975
815 235-3 sloupky KUS
815 235-4 oplocení M 2 286 2 286 2 286
815 235-5 nátěry M2 450 450 450
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 1 727 279
815 237-1 zemní práce M3 940 77 19 704
815 237-2 základy M3 4 371 1 807 17 169
815 237-3 sloupky KUS 1 001 61 8 645
815 237-4 oplocení M 1 129 100 7 395
815 237-5 nátěry M2 358 221 653
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 3 280 712
815 238-1 zemní práce M3 423 379 478
815 238-2 základy M3 3 258 2 599 3 629
815 238-3 sloupky KUS 673 351 994
815 238-4 oplocení M 2 043 214 2 784
815 238-5 nátěry M2 598 598 598
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 10 921 3 121
815 411-1 zemní práce M3 548 98 6 671
815 411-1_1 VÝKOPY M3 233 219 272
815 411-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 259 243 293
815 411-2 hlubinné zakládání M 3 854 1 023 6 832
815 411-2_1 MIKROPILOTY M
815 411-2_2 PILOTY M
815 411-3 základy M3 4 513 2 187 11 018
815 411-4 římsy M3 17 141 9 822 26 400
815 411-5 zdi M3 4 833 2 377 16 512
815 411-6 zábradí, svodidla M 4 055 835 10 690
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 42 302 28 096
815 412-1 zemní práce M3 892 34 1 174
815 412-1_1 VÝKOPY M3
815 412-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3
815 412-2 hlubinné zakládání M 2 283 1 251 5 937
815 412-2_1 MIKROPILOTY M
815 412-2_2 PILOTY M
815 412-3 základy M3
815 412-4 římsy M3 9 857 8 887 12 325
815 412-5 zdi M3 6 050 5 489 6 897
815 412-6 zábradí, svodidla M 4 504 4 315 4 692
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 23 247 6 539
815 413-1 zemní práce M3 517 2 2 991
815 413-1_1 VÝKOPY M3 273 85 569
815 413-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 321 100 523
815 413-2 hlubinné zakládání M 6 649 1 959 40 671
815 413-2_1 MIKROPILOTY M
815 413-2_2 PILOTY M 4 251 2 554 6 642
815 413-3 základy M3 6 977 1 961 21 864
815 413-4 římsy M3 16 319 1 691 53 818
815 413-5 zdi M3 11 297 3 780 40 655
815 413-6 zábradí, svodidla M 6 335 1 164 15 616
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 37 961 11 169
815 415-1 zemní práce M3 704 122 3 091
815 415-1_1 VÝKOPY M3 161 107 214
815 415-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 623 564 682
815 415-2 hlubinné zakládání M
815 415-2_1 MIKROPILOTY M
815 415-2_2 PILOTY M
815 415-3 základy M3 11 700 3 622 69 859
815 415-4 římsy M3 14 169 5 957 18 863
815 415-5 zdi M3 17 662 4 528 33 945
815 415-6 zábradí, svodidla M 4 090 1 765 9 911
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 398 621
815 419-1 zemní práce M3 418 145 926
815 419-2 hlubinné zakládání M 7 011 6 230 7 832
815 419-3 základy M3 5 798 2 700 7 084
815 419-4 římsy M3 11 404 6 959 16 844
815 419-5 zdi M3 11 387 2 033 20 119
815 419-6 zábradí, svodidla M 2 325 716 6 944
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 12 758 3 256
815 421-1 zemní práce M3 552 138 1 667
815 421-1_1 VÝKOPY M3 211 203 219
815 421-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 238 225 251
815 421-2 hlubinné zakládání M 9 439 2 107 11 384
815 421-2_1 MIKROPILOTY M
815 421-2_2 PILOTY M
815 421-3 základy M3 5 880 2 295 8 831
815 421-4 římsy M3 31 311 12 557 68 883
815 421-5 zdi M3 4 736 2 373 16 023
815 421-6 zábradí, svodidla M 4 355 985 13 115
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 23 226 5 346
815 423-1 zemní práce M3 366 98 2 927
815 423-1_1 VÝKOPY M3 336 218 535
815 423-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 261 133 397
815 423-2 hlubinné zakládání M 6 661 3 845 9 950
815 423-2_1 MIKROPILOTY M
815 423-2_2 PILOTY M
815 423-3 základy M3 8 435 3 812 28 327
815 423-4 římsy M3 15 468 9 109 29 823
815 423-5 zdi M3 9 597 4 654 25 838
815 423-6 zábradí, svodidla M 4 972 2 131 7 948
815 424 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M3 20 252 20 252
815 424-1 zemní práce M3 6 483 6 483 6 483
815 424-1_1 VÝKOPY M3
815 424-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3
815 424-2 hlubinné zakládání M 2 549 2 549 2 549
815 424-2_1 MIKROPILOTY M
815 424-2_2 PILOTY M
815 424-3 základy M3 8 374 8 374 8 374
815 424-4 římsy M3 19 100 19 100 19 100
815 424-5 zdi M3 2 853 2 853 2 853
815 424-6 zábradí, svodidla M 3 677 3 677 3 677
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 10 945 10 945
815 425-1 zemní práce M3 105 105 105
815 425-1_1 VÝKOPY M3
815 425-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3
815 425-2 hlubinné zakládání M
815 425-2_1 MIKROPILOTY M
815 425-2_2 PILOTY M
815 425-3 základy M3 9 251 9 251 9 251
815 425-4 římsy M3 22 998 22 998 22 998
815 425-5 zdi M3 4 262 4 262 4 262
815 425-6 zábradí, svodidla M 3 386 3 386 3 386
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 36 455 25 302
815 441-1 zemní práce M3 1 265 771 1 758
815 441-1_1 VÝKOPY M3 538 538 538
815 441-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 1 979 1 979 1 979
815 441-2 vrty M
815 441-3 injektování M3
815 441-4 kotvení M
815 441-5 stříkaný beton M3
815 441-6 opláštění M2 251 122 380
815 441-7 zdi M3 12 735 6 375 19 095
815 441-8 zábradlí, svodidla M 4 750 4 750 4 750
815 441-9 hlubinné zakládání M 2 449 2 449 2 449
815 441-9_1 MIKROPILOTY M
815 441-9_2 PILOTY M
815 441-10 PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ M3 4 339 4 339 4 339
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 52 875 44 798
815 442-1 zemní práce M3 327 325 328
815 442-1_1 VÝKOPY M3
815 442-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3
815 442-2 vrty M
815 442-3 injektování M3 8 374 8 353 8 394
815 442-4 kotvení M 1 287 1 287 1 287
815 442-5 stříkaný beton M3 15 624 15 449 15 800
815 442-6 opláštění M2
815 442-7 zdi M3 19 823 19 771 19 876
815 442-8 zábradlí, svodidla M
815 442-9 hlubinné zakládání M 10 020 9 933 10 107
815 442-9_1 MIKROPILOTY M
815 442-9_2 PILOTY M
815 442-10 PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ M3
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 16 192 4 216
815 443-1 zemní práce M3 482 163 829
815 443-1_1 VÝKOPY M3 541 219 676
815 443-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 198 30 349
815 443-2 vrty M
815 443-3 injektování M3 16 082 677 39 569
815 443-4 kotvení M 655 109 4 470
815 443-5 stříkaný beton M3 11 206 7 034 14 723
815 443-6 opláštění M2 225 69 267
815 443-7 zdi M3 6 714 2 383 19 370
815 443-8 zábradlí, svodidla M 2 343 846 8 294
815 443-9 hlubinné zakládání M 6 709 4 289 9 549
815 443-9_1 MIKROPILOTY M
815 443-9_2 PILOTY M 5 972 5 429 6 666
815 443-10 PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ M3 5 625 5 594 5 680
815 443-11 ŘÍMSY M3 11 603 11 603 11 603
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 45 378 17 445
815 445-1 zemní práce M3 436 384 538
815 445-1_1 VÝKOPY M3
815 445-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 447 399 538
815 445-2 vrty M
815 445-3 injektování M3 38 466 38 466 38 466
815 445-4 kotvení M 2 332 201 3 784
815 445-5 stříkaný beton M3 14 833 14 831 14 835
815 445-6 opláštění M2 158 46 483
815 445-7 zdi M3 21 987 12 943 42 187
815 445-8 zábradlí, svodidla M 7 181 5 502 8 547
815 445-9 hlubinné zakládání M 2 267 2 267 2 267
815 445-9_1 MIKROPILOTY M
815 445-9_2 PILOTY M
815 445-10 PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ M3 5 729 5 721 5 737
815 445-11 ŘÍMSY M3 21 196 19 589 22 023
815 447 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce kovová M2 789 466
815 447-1 zemní práce M3 648 648 648
815 447-2 vrty M 1 857 1 857 1 857
815 447-3 injektování M3
815 447-4 kotvení M 646 646 646
815 447-5 stříkaný beton M3
815 447-6 opláštění M2 403 355 450
815 447-7 zdi M3
815 447-8 zábradlí, svodidla M
815 447-9 hlubinné zakládání M
815 459 valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 901 173
815 459-1 výkopy M3 1 265 165 6 767
815 459-2 násypy M3 662 173 2 455
815 459-3 výztužné sítě M2 606 122 1 444
815 459-4 základy M3
815 459-5 zdi M3 162 134 14 253 441 074
815 459-6 římsy M3 18 717 15 055 21 267
815 459-7 zábradlí M 9 116 5 627 14 794
815 461 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene M2 5 334 5 334
815 461-1 zemní práce M3 770 770 770
815 461-2 hlubinné zakládání M
815 461-3 základy M3
815 461-5 stěny M2 5 013 5 013 5 013
815 461-6 nátěry M2
815 461-7 zábradlí, svodidla M
815 463 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 4 959 4 959
815 463-1 zemní práce M3
815 463-2 hlubinné zakládání M
815 463-3 základy M3
815 463-5 stěny M2 4 959 4 959 4 959
815 463-6 nátěry M2
815 463-7 zábradlí, svodidla M
815 464 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M2 8 167 3 515
815 464-1 zemní práce M3 204 74 313
815 464-1_1 VÝKOPY M3
815 464-1_2 ZÁSYPY, OBSYPY M3
815 464-2 hlubinné zakládání M 3 390 2 958 4 176
815 464-2_1 MIKROPILOTY M
815 464-2_2 PILOTY M
815 464-3 základy M3 3 211 3 199 3 223
815 464-5 stěny M2 2 326 1 707 3 261
815 464-6 nátěry M2 23 091 155 68 730
815 464-7 zábradlí, svodidla M 4 391 2 715 7 022
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 502 2 238
815 465-1 zemní práce M3 619 2 4 431
815 465-1_1 VÝKOPY M3 569 6 1 571
815 465-1_2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 549 106 960
815 465-2 hlubinné zakládání M 4 925 1 068 27 615
815 465-2_1 MIKROPILOTY M 6 734 4 085 8 058
815 465-2_2 PILOTY M 3 815 1 068 6 746
815 465-3 základy M3 10 404 166 42 764
815 465-5 stěny M2 2 944 929 9 911
815 465-6 nátěry M2 366 68 1 635
815 465-7 zábradlí, svodidla M 2 970 202 9 248
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 8 387 3 357
815 466-1 zemní práce M3 425 106 1 035
815 466-1_1 VÝKOPY M3 375 219 531
815 466-1_2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 456 429 483
815 466-2 hlubinné zakládání M 5 400 2 899 26 759
815 466-2_1 MIKROPILOTY M
815 466-2_2 PILOTY M 4 049 2 990 6 924
815 466-3 základy M3 6 495 2 712 10 625
815 466-5 stěny M2 5 838 2 162 16 624
815 466-6 nátěry M2 400 121 1 225
815 466-7 zábradlí, svodidla M 2 025 340 5 432
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 56 991 2 699
815 467-1 zemní práce M3 310 90 476
815 467-1_1 VÝKOPY M3 371 371 371
815 467-1_2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 358 358 358
815 467-2 hlubinné zakládání M 8 520 2 305 26 385
815 467-2_1 MIKROPILOTY M
815 467-2_2 PILOTY M
815 467-3 základy M3 6 602 6 602 6 602
815 467-5 stěny M2 26 052 1 542 145 756
815 467-6 nátěry M2 10 228 233 20 222
815 467-7 zábradlí, svodidla M 4 091 4 091 4 091
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 5 769 2 965
815 468-1 zemní práce M3 608 137 1 030
815 468-1_1 VÝKOPY M3
815 468-1_2 ZÁSYPY, OBSYPY M3
815 468-2 hlubinné zakládání M 4 489 2 786 10 361
815 468-2_1 MIKROPILOTY M
815 468-2_2 PILOTY M
815 468-3 základy M3 9 844 2 616 13 568
815 468-5 stěny M2 2 553 1 455 5 129
815 468-6 nátěry M2 366 129 1 329
815 468-7 zábradlí, svodidla M 2 611 1 527 2 916
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 6 261 2 744
815 469-1 zemní práce M3 828 70 6 162
815 469-1_1 VÝKOPY M3 505 154 857
815 469-1_2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 262 92 427
815 469-2 hlubinné zakládání M 4 134 622 18 358
815 469-2_1 MIKROPILOTY M
815 469-2_2 PILOTY M 3 334 2 715 3 523
815 469-3 základy M3 8 752 2 771 21 601
815 469-5 stěny M2 3 584 1 419 18 037
815 469-6 nátěry M2 539 1 1 149
815 469-7 zábradlí, svodidla M 2 399 992 8 011
815 499 zdi a valy samostatné ostatní - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 517 515
815 499-1 zemní práce - výkopy M3
815 499-2 zemní práce - násypy M3 510 510 510
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 52 249 23 993
821 111 R-1 sanační vrstvy, spárování M2 3 793 406 5 935
821 111 R-2 nosná konstrukce, ložiska M2 2 356 972 3 136
821 111 R-3 vozovka M2 790 296 2 003
821 111 R-4 římsy M3 16 752 12 762 19 541
821 111 R-5 zábradlí, svodidla M 8 257 6 417 12 586
821 111 R-6 mostní závěry M
821 111 R-7 bourání konstrukcí M3 4 966 1 957 6 551
821 111 R-8 Izolace nosné konstrukce M2 757 377 885
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 62 538 14 586
821 112 N-1 zemní práce M3 454 38 2 401
821 112 N-1_1 VÝKOPY M3 260 39 557
821 112 N-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 448 160 617
821 112 N-2 hlubinné zakládání M 8 298 2 862 35 028
821 112 N-2_1 MIKROPILOTY M
821 112 N-2_2 PILOTY M 5 768 4 539 6 996
821 112 N-3 základy M3 9 808 2 161 33 041
821 112 N-4 opěry, pilíře M3 13 516 989 48 274
821 112 N-4_1 OPĚRY M3 11 365 7 783 15 881
821 112 N-4_2 PILÍŘE M3 14 486 12 430 16 541
821 112 N-4_3 GABIONOVÉ KONSTRUKCE M3
821 112 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 10 492 59 30 913
821 112 N-6 vozovka M2 1 001 104 2 760
821 112 N-7 římsy M3 20 048 2 659 74 412
821 112 N-8 zábradlí, svodidla M 6 719 271 26 202
821 112 N-9 mostní závěry M 19 334 106 134 996
821 112 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 765 169 3 551
821 112 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 63 290 16 588
821 112 N3-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 345 99 761
821 112 N3-1_1 VÝKOPY M3 240 74 850
821 112 N3-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 379 74 861
821 112 N3-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 4 578 1 250 8 607
821 112 N3-2_1 MIKROPILOTY M 3 049 1 629 5 047
821 112 N3-2_2 PILOTY M 4 666 1 340 8 607
821 112 N3-3 PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ M3 8 530 1 932 13 085
821 112 N3-4 GABIONOVÉ KONSTRUKCE M3 4 119 3 278 4 875
821 112 N3-5 RÁMOVÁ KONSTRUKCE M3 12 668 8 579 18 858
821 112 N3-6 VOZOVKA M2 1 176 255 1 858
821 112 N3-7 ŘÍMSY M3 16 894 10 777 27 167
821 112 N3-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 027 872 8 148
821 112 N3-9 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 465 201 794
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 36 899 592
821 112 R-1 sanační vrstvy, spárování M2 1 959 37 7 517
821 112 R-2 nosná konstrukce, ložiska M2 5 912 195 27 231
821 112 R-3 vozovka M2 1 020 215 3 692
821 112 R-4 římsy M3 19 463 2 370 38 199
821 112 R-5 zábradlí, svodidla M 5 617 1 019 23 619
821 112 R-6 mostní závěry M 19 102 2 138 82 685
821 112 R-7 bourání konstrukcí M3 7 223 965 39 144
821 112 R-8 Izolace nosné konstrukce M2 927 195 2 452
821 112 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 2 441 972
821 112 R1-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 1 234 926 1 872
821 112 R1-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2
821 112 R1-3 VOZOVKA M2
821 112 R1-4 ŘÍMSY M3 265 029 265 029 265 029
821 112 R1-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 2 201 1 735 3 057
821 112 R1-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
821 112 R1-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3
821 112 R1-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2
821 112 R1-10 SPODNÍ STAVBA M3
821 112 R1-11 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 189 189 189
821 112 R1-11_1 MIKROPILOTY M 189 189 189
821 112 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 45 350 43 812
821 112 R2-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 3 754 3 444 4 526
821 112 R2-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 8 401 8 177 8 589
821 112 R2-3 VOZOVKA M2 1 458 1 444 1 479
821 112 R2-4 ŘÍMSY M3 17 411 16 711 17 828
821 112 R2-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 851 4 368 6 837
821 112 R2-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
821 112 R2-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 2 899 2 410 3 370
821 112 R2-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 528 516 533
821 112 R2-10 SPODNÍ STAVBA M3 7 564 4 058 9 006
821 112 R2-11 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 5 084 5 053 5 129
821 112 R2-11_1 MIKROPILOTY M 5 084 5 053 5 129
821 113 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ DEMOLICE M2 4 150 4 150
821 113 D-1 ZEMNÍ PRÁCE M3
821 113 D-1_1 VÝKOPY M3
821 113 D-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3
821 113 D-2 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 956 956 956
821 113 D-3 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 4 194 4 194 4 194
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 40 571 14 763
821 113 N-1 zemní práce M3 361 43 1 979
821 113 N-1_1 VÝKOPY M3 244 92 1 347
821 113 N-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 350 78 899
821 113 N-2 hlubinné zakládání M 9 167 1 229 82 212
821 113 N-2_1 MIKROPILOTY M
821 113 N-2_2 PILOTY M 7 223 1 229 112 022
821 113 N-3 základy M3 8 540 2 919 64 628
821 113 N-4 opěry, pilíře M3 11 559 1 366 31 717
821 113 N-4_1 OPĚRY M3 8 525 6 181 17 868
821 113 N-4_2 PILÍŘE M3 13 465 3 375 35 055
821 113 N-4_3 GABIONOVÉ KONSTRUKCE M3 3 550 3 470 3 630
821 113 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 16 186 6 505 53 279
821 113 N-6 vozovka M2 1 007 271 25 631
821 113 N-7 římsy M3 19 881 2 165 56 296
821 113 N-8 zábradlí, svodidla M 7 744 1 621 50 222
821 113 N-9 mostní závěry M 47 921 488 444 187
821 113 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 748 263 1 803
821 113 N3 MOSTY POZEM KOM - MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 58 670 37 847
821 113 N3-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 271 79 409
821 113 N3-1_1 VÝKOPY M3 175 66 263
821 113 N3-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 388 113 563
821 113 N3-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 6 291 6 047 6 530
821 113 N3-2_1 MIKROPILOTY M
821 113 N3-2_2 PILOTY M 6 291 6 047 6 530
821 113 N3-3 PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ M3 8 891 8 195 9 425
821 113 N3-4 GABIONOVÉ KONSTRUKCE M3 3 470 3 470 3 470
821 113 N3-5 RÁMOVÁ KONSTRUKCE M3 15 066 13 687 17 530
821 113 N3-6 VOZOVKA M2 1 282 1 066 1 467
821 113 N3-7 ŘÍMSY M3 18 768 12 909 23 243
821 113 N3-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 915 2 989 8 255
821 113 N3-9 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 537 425 636
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 25 000 5 181
821 113 R-1 sanační vrstvy, spárování M2 1 935 183 17 937
821 113 R-2 nosná konstrukce, ložiska M2 5 006 719 22 214
821 113 R-3 vozovka M2 739 275 1 748
821 113 R-4 římsy M3 18 123 7 164 40 448
821 113 R-5 zábradlí, svodidla M 5 474 2 911 13 442
821 113 R-6 mostní závěry M 22 067 2 606 84 495
821 113 R-7 bourání konstrukcí M3 13 115 1 268 269 277
821 113 R-8 Izolace nosné konstrukce M2 686 216 1 111
821 113 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 16 388 13 166
821 113 R1-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 1 490 1 030 2 707
821 113 R1-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 3 186 1 871 3 874
821 113 R1-3 VOZOVKA M2 882 654 1 176
821 113 R1-4 ŘÍMSY M3 18 732 16 765 20 973
821 113 R1-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 11 010 1 974 17 714
821 113 R1-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 143 267 135 053 151 481
821 113 R1-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 3 207 475 4 732
821 113 R1-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 478 463 507
821 113 R1-10 SPODNÍ STAVBA M3 9 976 9 817 10 134
821 113 R1-11 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
821 113 R1-11_1 MIKROPILOTY M
821 113 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 69 655 56 327
821 113 R2-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 412 175 650
821 113 R2-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 19 886 15 360 24 498
821 113 R2-3 VOZOVKA M2 2 158 1 992 2 371
821 113 R2-4 ŘÍMSY M3 36 323 23 239 49 591
821 113 R2-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 829 3 874 7 747
821 113 R2-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 22 760 22 720 22 799
821 113 R2-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 41 552 4 147 151 224
821 113 R2-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 832 799 866
821 113 R2-10 SPODNÍ STAVBA M3 15 371 11 674 20 293
821 113 R2-11 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
821 113 R2-11_1 MIKROPILOTY M
821 114 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH DEMOLICE M2 9 734 6 529
821 114 D-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 373 260 485
821 114 D-1_1 VÝKOPY M3 464 442 485
821 114 D-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3
821 114 D-2 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 987 946 1 029
821 114 D-3 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 3 335 2 458 4 514
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 52 052 23 459
821 114 N-1 zemní práce M3 424 67 1 082
821 114 N-1_1 VÝKOPY M3 348 347 349
821 114 N-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 478 465 491
821 114 N-2 hlubinné zakládání M 7 196 1 149 15 296
821 114 N-2_1 MIKROPILOTY M 9 664 9 664 9 664
821 114 N-2_2 PILOTY M 10 118 10 118 10 118
821 114 N-3 základy M3 9 771 2 897 25 334
821 114 N-4 opěry, pilíře M3 17 255 3 095 41 971
821 114 N-4_1 OPĚRY M3 14 313 8 397 20 229
821 114 N-4_2 PILÍŘE M3 17 078 15 498 18 657
821 114 N-4_3 GABIONOVÉ KONSTRUKCE M3
821 114 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 12 287 2 070 26 662
821 114 N-6 vozovka M2 1 052 192 2 633
821 114 N-7 římsy M3 19 185 9 549 51 935
821 114 N-8 zábradlí, svodidla M 5 766 2 045 18 449
821 114 N-9 mostní závěry M 19 765 3 191 36 900
821 114 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 635 169 1 186
821 114 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH NOV RÁMOVÁ M2 67 652 25 026
821 114 N3-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 305 229 400
821 114 N3-1_1 VÝKOPY M3 238 73 478
821 114 N3-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 348 280 463
821 114 N3-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 3 948 1 714 6 183
821 114 N3-2_1 MIKROPILOTY M
821 114 N3-2_2 PILOTY M 3 948 1 714 6 183
821 114 N3-3 PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ M3 5 034 4 860 5 208
821 114 N3-4 GABIONOVÉ KONSTRUKCE M3
821 114 N3-5 RÁMOVÁ KONSTRUKCE M3 17 159 9 113 23 829
821 114 N3-6 VOZOVKA M2 864 864 864
821 114 N3-7 ŘÍMSY M3 18 067 18 067 18 067
821 114 N3-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 3 015 948 4 272
821 114 N3-9 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 404 404 404
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 59 923 4 310
821 114 R-1 sanační vrstvy, spárování M2 2 849 45 7 727
821 114 R-2 nosná konstrukce, ložiska M2 10 008 58 37 447
821 114 R-3 vozovka M2 1 810 301 19 501
821 114 R-4 římsy M3 19 371 10 265 51 364
821 114 R-5 zábradlí, svodidla M 5 164 1 373 11 182
821 114 R-6 mostní závěry M 15 373 4 756 45 997
821 114 R-7 bourání konstrukcí M3 6 176 609 16 535
821 114 R-8 Izolace nosné konstrukce M2 877 349 2 560
821 114 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH REK - SANACE M2 4 380 655
821 114 R1-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 1 633 1 118 1 832
821 114 R1-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2
821 114 R1-3 VOZOVKA M2 543 543 543
821 114 R1-4 ŘÍMSY M3 24 631 24 631 24 631
821 114 R1-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 611 5 611 5 611
821 114 R1-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 19 809 19 809 19 809
821 114 R1-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 6 213 4 792 7 634
821 114 R1-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 271 1 271 1 271
821 114 R1-10 SPODNÍ STAVBA M3 15 900 15 900 15 900
821 114 R1-11 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
821 114 R1-11_1 MIKROPILOTY M
821 115 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH DEMOLICE M2 5 295 2 404
821 115 D-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 157 151 163
821 115 D-1_1 VÝKOPY M3 157 151 163
821 115 D-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3
821 115 D-2 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 1 131 713 1 679
821 115 D-3 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 3 564 1 799 5 797
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 51 660 18 730
821 115 N-1 zemní práce M3 391 62 1 446
821 115 N-1_1 VÝKOPY M3 274 184 477
821 115 N-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 319 84 476
821 115 N-2 hlubinné zakládání M 9 832 545 76 434
821 115 N-2_1 MIKROPILOTY M 1 295 545 2 046
821 115 N-2_2 PILOTY M 10 077 6 227 34 016
821 115 N-3 základy M3 8 520 3 592 15 332
821 115 N-4 opěry, pilíře M3 10 908 74 25 425
821 115 N-4_1 OPĚRY M3 10 191 7 428 15 454
821 115 N-4_2 PILÍŘE M3 16 489 12 563 20 283
821 115 N-4_3 GABIONOVÉ KONSTRUKCE M3
821 115 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 16 700 3 743 42 701
821 115 N-6 vozovka M2 960 442 1 881
821 115 N-7 římsy M3 20 429 1 647 64 879
821 115 N-8 zábradlí, svodidla M 7 242 2 153 18 401
821 115 N-9 mostní závěry M 28 340 525 197 752
821 115 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 766 369 2 054
821 115 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV RÁMOVÁ M2 60 914 34 731
821 115 N3-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 219 195 234
821 115 N3-1_1 VÝKOPY M3 106 91 133
821 115 N3-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 325 215 471
821 115 N3-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 5 908 1 484 8 350
821 115 N3-2_1 MIKROPILOTY M
821 115 N3-2_2 PILOTY M 5 908 1 484 8 350
821 115 N3-3 PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ M3 7 678 6 996 8 444
821 115 N3-4 GABIONOVÉ KONSTRUKCE M3
821 115 N3-5 RÁMOVÁ KONSTRUKCE M3 17 728 11 676 28 176
821 115 N3-6 VOZOVKA M2 950 816 1 121
821 115 N3-7 ŘÍMSY M3 21 219 16 570 30 225
821 115 N3-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 4 575 3 775 5 236
821 115 N3-9 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 504 499 509
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 29 645 2 596
821 115 R-1 sanační vrstvy, spárování M2 1 867 46 11 213
821 115 R-2 nosná konstrukce, ložiska M2 6 173 12 45 324
821 115 R-3 vozovka M2 1 012 169 6 494
821 115 R-4 římsy M3 18 385 6 909 37 826
821 115 R-5 zábradlí, svodidla M 6 283 1 066 13 621
821 115 R-6 mostní závěry M 25 176 908 195 098
821 115 R-7 bourání konstrukcí M3 6 311 259 59 883
821 115 R-8 Izolace nosné konstrukce M2 718 358 1 805
821 115 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK - SANACE M2 27 448 5 246
821 115 R1-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 1 702 47 3 842
821 115 R1-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 4 924 53 29 274
821 115 R1-3 VOZOVKA M2 1 143 659 1 756
821 115 R1-4 ŘÍMSY M3 26 145 14 715 50 346
821 115 R1-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 897 806 10 174
821 115 R1-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 23 586 10 490 65 072
821 115 R1-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 19 060 3 538 197 002
821 115 R1-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 778 465 1 942
821 115 R1-10 SPODNÍ STAVBA M3 17 911 8 458 55 081
821 115 R1-11 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 2 035 203 4 912
821 115 R1-11_1 MIKROPILOTY M 2 035 203 4 912
821 115 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK - VÝMĚNA NK M2 33 255 33 255
821 115 R2-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 1 336 1 336 1 336
821 115 R2-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 15 142 15 142 15 142
821 115 R2-3 VOZOVKA M2 1 665 1 665 1 665
821 115 R2-4 ŘÍMSY M3 13 459 13 459 13 459
821 115 R2-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 387 6 387 6 387
821 115 R2-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 23 053 23 053 23 053
821 115 R2-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 3 079 3 079 3 079
821 115 R2-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 277 277 277
821 115 R2-10 SPODNÍ STAVBA M3 11 696 11 696 11 696
821 115 R2-11 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 690 690 690
821 115 R2-11_1 MIKROPILOTY M 690 690 690
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 49 463 28 091
821 116 N-1 zemní práce M3 418 5 1 503
821 116 N-1_1 VÝKOPY M3 468 93 1 355
821 116 N-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 360 89 828
821 116 N-2 hlubinné zakládání M 10 018 2 668 29 403
821 116 N-2_1 MIKROPILOTY M 1 581 1 581 1 581
821 116 N-2_2 PILOTY M 6 149 4 044 9 384
821 116 N-3 základy M3 8 247 3 182 15 172
821 116 N-4 opěry, pilíře M3 12 551 3 683 60 429
821 116 N-4_1 OPĚRY M3 17 425 7 081 60 429
821 116 N-4_2 PILÍŘE M3 12 761 11 025 14 384
821 116 N-4_3 GABIONOVÉ KONSTRUKCE M3
821 116 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 26 988 12 638 60 537
821 116 N-6 vozovka M2 903 271 1 745
821 116 N-7 římsy M3 18 688 8 071 41 772
821 116 N-8 zábradlí, svodidla M 6 919 1 164 20 079
821 116 N-9 mostní závěry M 79 173 6 677 213 701
821 116 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 819 444 1 760
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 52 651 4 713
821 116 R-1 sanační vrstvy, spárování M2 2 150 145 4 025
821 116 R-2 nosná konstrukce, ložiska M2 11 508 1 196 55 407
821 116 R-3 vozovka M2 1 118 302 2 332
821 116 R-4 římsy M3 23 705 10 723 67 988
821 116 R-5 zábradlí, svodidla M 4 268 911 6 761
821 116 R-6 mostní závěry M 19 209 3 408 42 150
821 116 R-7 bourání konstrukcí M3 12 400 615 56 299
821 116 R-8 Izolace nosné konstrukce M2 619 153 966
821 116 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET REK - SANACE M2 19 147 18 019
821 116 R1-1_1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 3 158 2 089 4 227
821 116 R1-1_2 NÁTĚR OCELOVÉ KONSTRUKCE M2 1 446 979 1 913
821 116 R1-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 2 578 2 093 3 063
821 116 R1-3 VOZOVKA M2 798 576 1 020
821 116 R1-4 ŘÍMSY M3
821 116 R1-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 4 673 3 701 5 646
821 116 R1-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 45 270 35 228 55 311
821 116 R1-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 20 661 15 497 25 825
821 116 R1-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 954 673 1 235
821 116 R1-10 SPODNÍ STAVBA M3 15 306 10 486 20 127
821 116 R1-11 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
821 116 R1-11_1 MIKROPILOTY M
821 116 R1-12 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 44 314 17 932
821 117 N-1 zemní práce M3 374 73 974
821 117 N-1_1 VÝKOPY M3
821 117 N-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3
821 117 N-2 hlubinné zakládání M 6 132 1 923 10 664
821 117 N-2_1 MIKROPILOTY M
821 117 N-2_2 PILOTY M
821 117 N-3 základy M3 7 358 2 315 10 625
821 117 N-4 opěry, pilíře M3 9 707 5 460 12 559
821 117 N-4_1 OPĚRY M3
821 117 N-4_2 PILÍŘE M3
821 117 N-4_3 GABIONOVÉ KONSTRUKCE M3
821 117 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 19 023 147 61 268
821 117 N-6 vozovka M2 1 040 302 1 319
821 117 N-7 římsy M3 19 524 5 986 31 968
821 117 N-8 zábradlí, svodidla M 5 886 1 612 28 027
821 117 N-9 mostní závěry M 92 409 20 515 299 637
821 117 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 836 158 3 726
821 117 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ NOV - PŘESYPANÉ M2 41 540 18 871
821 117 N3-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 335 80 530
821 117 N3-1_1 VÝKOPY M3 259 72 417
821 117 N3-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 398 70 685
821 117 N3-2 PODKLADNÍ VRSTVY M3 3 253 1 040 7 730
821 117 N3-3 PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ M3 8 956 7 497 11 568
821 117 N3-4 GABIONOVÉ KONSTRUKCE M3
821 117 N3-5 NOSNÁ KONSTRUKCE M 86 732 42 026 143 499
821 117 N3-6 KOLEJE M2
821 117 N3-7 ŘÍMSY M3 27 983 13 363 45 189
821 117 N3-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 3 202 1 899 4 272
821 117 N3-9 ZDI M2 1 788 1 788 1 788
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 36 113 1 735
821 117 R-1 sanační vrstvy, spárování M2 1 456 541 3 732
821 117 R-2 nosná konstrukce, ložiska M2 16 415 121 50 429
821 117 R-3 vozovka M2 872 448 1 483
821 117 R-4 římsy M3 109 633 15 231 279 077
821 117 R-5 zábradlí, svodidla M 7 401 5 832 8 871
821 117 R-6 mostní závěry M 126 414 67 211 165 097
821 117 R-7 bourání konstrukcí M3 29 306 1 397 82 044
821 117 R-8 Izolace nosné konstrukce M2 1 210 797 1 851
821 117 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ REK - VÝMĚNA NK M2 39 791 39 241
821 117 R2-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ, NÁTĚRY M2 2 710 2 700 2 721
821 117 R2-1_1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 3 131 2 676 3 587
821 117 R2-1_2 NÁTĚR OCELOVÉ KONSTRUKCE M2 2 701 2 701 2 701
821 117 R2-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 17 424 16 679 18 168
821 117 R2-3 VOZOVKA M2 1 401 1 400 1 402
821 117 R2-4 ŘÍMSY M3
821 117 R2-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M
821 117 R2-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 228 248 228 248 228 248
821 117 R2-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3
821 117 R2-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 643 643 643
821 117 R2-10 SPODNÍ STAVBA M3
821 117 R2-11 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M
821 117 R2-11_1 MIKROPILOTY M
821 117 R2-12 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 45 614 45 182 46 046
821 122 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 49 477 36 487
821 122 N-1 zemní práce M3 146 126 157
821 122 N-2 hlubinné zakládání M 4 403 4 403 4 403
821 122 N-3 základy M3 4 530 4 530 4 530
821 122 N-4 opěry, pilíře M3 11 581 10 243 12 918
821 122 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2
821 122 N-6 vozovka M2 824 720 1 031
821 122 N-7 římsy M3 14 013 13 626 14 568
821 122 N-8 zábradlí, svodidla M 3 568 2 323 5 394
821 122 N-9 mostní závěry M
821 122 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 451 428 474
821 123 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 25 350 19 970
821 123 N-1 zemní práce M3 133 121 146
821 123 N-2 hlubinné zakládání M 19 220 18 214 20 226
821 123 N-3 základy M3 10 842 10 212 11 471
821 123 N-4 opěry, pilíře M3 1 016 640 1 393
821 123 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 10 386 9 550 11 222
821 123 N-6 vozovka M2 8 063 7 753 8 373
821 123 N-7 římsy M3 3 980 3 636 4 323
821 123 N-8 zábradlí, svodidla M
821 123 N-9 mostní závěry M
821 123 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 1 168 673 1 663
821 125 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 16 224 16 224
821 125 N-1 zemní práce M3 67 67 67
821 125 N-2 hlubinné zakládání M
821 125 N-3 základy M3 13 716 13 716 13 716
821 125 N-4 opěry, pilíře M3 6 770 6 770 6 770
821 125 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 19 430 19 430 19 430
821 125 N-6 vozovka M2 716 716 716
821 125 N-7 římsy M3 82 088 82 088 82 088
821 125 N-8 zábradlí, svodidla M 18 995 18 995 18 995
821 125 N-9 mostní závěry M
821 125 N-10 Izolace nosné konstrukce M2
821 125 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 9 298 9 298
821 125 R-1 sanační vrstvy, spárování M2 324 324 324
821 125 R-2 nosná konstrukce, ložiska M2 1 190 1 190 1 190
821 125 R-3 vozovka M2 643 643 643
821 125 R-4 římsy M3 53 265 53 265 53 265
821 125 R-5 zábradlí, svodidla M 1 974 1 974 1 974
821 125 R-6 mostní závěry M 13 497 13 497 13 497
821 125 R-7 bourání konstrukcí M3 3 255 3 255 3 255
821 125 R-8 Izolace nosné konstrukce M2 551 551 551
821 127 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 44 244 43 996
821 127 N-1 zemní práce M3 112 102 121
821 127 N-2 hlubinné zakládání M 7 427 7 427 7 427
821 127 N-3 základy M3 6 291 4 211 8 372
821 127 N-4 opěry, pilíře M3 10 017 7 781 12 252
821 127 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 18 101 17 363 18 839
821 127 N-6 vozovka M2 838 838 838
821 127 N-7 římsy M3 17 920 17 919 17 919
821 127 N-8 zábradlí, svodidla M 5 806 5 009 6 602
821 127 N-9 mostní závěry M 27 907 27 907 27 907
821 127 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 438 438 438
821 183 N estakády pozemních komunikací ostatní - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 27 819 19 305
821 183 N-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 239 130 353
821 183 N-1_1 VÝKOPY M3 191 70 440
821 183 N-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 247 110 345
821 183 N-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 6 290 3 950 9 282
821 183 N-2_1 MIKROPILOTY M
821 183 N-2_2 PILOTY M 6 284 3 950 9 282
821 183 N-3 PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ M3 7 857 6 428 9 337
821 183 N-4 OPĚRY, PILÍŘE M3 11 760 8 080 15 957
821 183 N-4_1 OPĚRY M3 9 110 7 295 10 341
821 183 N-4_2 PILÍŘE M3 13 284 10 671 18 120
821 183 N-4_3 GABIONOVÉ KONSTRUKCE M3
821 183 N-5 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 14 677 10 704 19 695
821 183 N-6 VOZOVKA M2 932 806 1 073
821 183 N-7 ŘÍMSY M3 16 436 14 811 18 462
821 183 N-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 5 607 4 756 7 680
821 183 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 178 879 79 021 251 447
821 183 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 31 791 451 188 000
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 121 111 102 487
821 212 N-1 zemní práce M3 649 421 876
821 212 N-1_1 VÝKOPY M3
821 212 N-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3
821 212 N-2 hlubinné zakládání M 12 748 12 748 12 748
821 212 N-2_1 MIKROPILOTY M
821 212 N-2_2 PILOTY M
821 212 N-3 základy M3 9 678 9 678 9 678
821 212 N-4 opěry, pilíře M3 15 162 11 124 19 200
821 212 N-4_1 OPĚRY M3
821 212 N-4_2 PILÍŘE M3
821 212 N-4_3 GABIONOVÉ KONSTRUKCE M3
821 212 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 12 428 5 781 19 074
821 212 N-6 koleje M 22 149 22 149 22 149
821 212 N-7 římsy M3 20 301 20 301 20 301
821 212 N-8 zábradlí, svodidla M 7 883 7 883 7 883
821 212 N-9 mostní závěry M
821 212 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 1 109 888 1 329
821 212 N3 MOSTY ŽELEZNIČNÍ PRO NORMÁLNĚ ROZCHODNÉ A ŠIROKOROZCHODNÉ DRÁHY ZATÍŽENÉ VLAKEM A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 148 758 148 758
821 212 N3-1 ZEMNÍ PRÁCE M3 246 246 246
821 212 N3-1_1 VÝKOPY M3 320 320 320
821 212 N3-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 74 74 74
821 212 N3-2 HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ M 5 095 5 095 5 095
821 212 N3-2_1 MIKROPILOTY M
821 212 N3-2_2 PILOTY M 5 095 5 095 5 095
821 212 N3-3 PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ M3 13 105 13 105 13 105
821 212 N3-4 GABIONOVÉ KONSTRUKCE M3
821 212 N3-5 RÁMOVÁ KONSTRUKCE M3 12 089 12 089 12 089
821 212 N3-6 KOLEJE M2
821 212 N3-7 ŘÍMSY M3 19 995 19 995 19 995
821 212 N3-8 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 7 754 7 754 7 754
821 212 N3-9 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2
821 214 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 33 099 33 099
821 214 N-1 zemní práce M3 354 354 354
821 214 N-1_1 VÝKOPY M3
821 214 N-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3
821 214 N-2 hlubinné zakládání M
821 214 N-2_1 MIKROPILOTY M
821 214 N-2_2 PILOTY M
821 214 N-3 základy M3 10 282 10 282 10 282
821 214 N-4 opěry, pilíře M3 12 165 12 165 12 165
821 214 N-4_1 OPĚRY M3
821 214 N-4_2 PILÍŘE M3
821 214 N-4_3 GABIONOVÉ KONSTRUKCE M3
821 214 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 4 274 4 274 4 274
821 214 N-6 koleje M
821 214 N-7 římsy M3 10 163 10 163 10 163
821 214 N-8 zábradlí, svodidla M 6 187 6 187 6 187
821 214 N-9 mostní závěry M
821 214 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 255 255 255
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 139 899 77 206
821 216 N-1 zemní práce M3 358 62 998
821 216 N-1_1 VÝKOPY M3 331 328 334
821 216 N-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 468 449 487
821 216 N-2 hlubinné zakládání M 6 694 3 824 8 896
821 216 N-2_1 MIKROPILOTY M 2 420 2 420 2 420
821 216 N-2_2 PILOTY M 8 993 8 896 9 090
821 216 N-3 základy M3 8 527 5 617 13 584
821 216 N-4 opěry, pilíře M3 10 590 4 458 18 578
821 216 N-4_1 OPĚRY M3 9 328 8 989 9 667
821 216 N-4_2 PILÍŘE M3 12 503 12 503 12 503
821 216 N-4_3 GABIONOVÉ KONSTRUKCE M3
821 216 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 51 987 24 698 136 336
821 216 N-6 koleje M 9 682 817 29 366
821 216 N-7 římsy M3 17 562 12 538 26 262
821 216 N-8 zábradlí, svodidla M 5 678 2 651 8 558
821 216 N-9 mostní závěry M 34 952 23 783 40 042
821 216 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 1 167 346 3 603
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 158 930 56 406
821 217 N-1 zemní práce M3 338 221 509
821 217 N-1_1 VÝKOPY M3 315 315 315
821 217 N-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 166 166 166
821 217 N-2 hlubinné zakládání M 8 036 3 564 14 453
821 217 N-2_1 MIKROPILOTY M 4 247 4 247 4 247
821 217 N-2_2 PILOTY M 9 243 9 243 9 243
821 217 N-3 základy M3 9 583 5 715 14 182
821 217 N-4 opěry, pilíře M3 10 547 8 597 12 983
821 217 N-4_1 OPĚRY M3 10 831 10 831 10 831
821 217 N-4_2 PILÍŘE M3 13 669 13 669 13 669
821 217 N-4_3 GABIONOVÉ KONSTRUKCE M3
821 217 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 82 902 40 362 99 347
821 217 N-6 koleje M 14 728 14 728 14 728
821 217 N-7 římsy M3 17 063 14 716 19 410
821 217 N-8 zábradlí, svodidla M 5 569 3 912 7 627
821 217 N-9 mostní závěry M 36 696 15 549 56 102
821 217 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 1 493 600 2 774
821 255 R mosty tramvajové - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 32 672 30 128
821 255 R-1 sanační vrstvy, spárování M2 2 923 2 650 3 196
821 255 R-2 nosná konstrukce, ložiska M2 2 618 1 649 3 586
821 255 R-3 koleje M2
821 255 R-4 římsy M3 19 746 16 728 22 765
821 255 R-5 zábradlí, svodidla M 10 042 10 042 10 042
821 255 R-6 mostní závěry M 26 824 26 515 27 134
821 255 R-7 bourání konstrukcí M3 7 971 7 882 8 059
821 255 R-8 Izolace nosné konstrukce M2 892 778 1 005
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 41 937 17 223
821 432 N-1 zemní práce M3 318 226 470
821 432 N-1_1 VÝKOPY M3
821 432 N-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3
821 432 N-2 hlubinné zakládání M
821 432 N-2_1 MIKROPILOTY M
821 432 N-2_2 PILOTY M
821 432 N-3 základy M3 8 325 6 111 11 211
821 432 N-4 opěry, pilíře M3 13 865 10 273 19 399
821 432 N-4_1 OPĚRY M3
821 432 N-4_2 PILÍŘE M3
821 432 N-4_3 PODPORY Z OCELI T
821 432 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 12 816 5 269 16 213
821 432 N-6 vozovka M2 1 273 753 1 792
821 432 N-7 římsy M3 14 000 8 926 19 500
821 432 N-8 zábradlí, svodidla M 6 810 1 502 13 492
821 432 N-9 mostní závěry M 22 650 4 887 53 954
821 432 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 779 282 1 965
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 64 928 20 777
821 433 N-1 zemní práce M3 398 165 671
821 433 N-1_1 VÝKOPY M3 150 76 224
821 433 N-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 439 198 723
821 433 N-2 hlubinné zakládání M 9 001 4 931 15 490
821 433 N-2_1 MIKROPILOTY M
821 433 N-2_2 PILOTY M 7 061 7 056 7 066
821 433 N-3 základy M3 9 743 6 772 19 440
821 433 N-4 opěry, pilíře M3 13 890 5 750 21 914
821 433 N-4_1 OPĚRY M3 9 797 7 736 11 823
821 433 N-4_2 PILÍŘE M3 18 942 16 072 21 811
821 433 N-4_3 PODPORY Z OCELI T
821 433 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 19 533 12 167 33 587
821 433 N-6 vozovka M2 386 187 587
821 433 N-7 římsy M3 20 749 11 056 29 754
821 433 N-8 zábradlí, svodidla M 5 960 148 10 589
821 433 N-9 mostní závěry M 51 645 17 600 199 879
821 433 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 1 516 280 2 653
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 56 835 51 455
821 434 N-1 zemní práce M3 321 213 430
821 434 N-1_1 VÝKOPY M3
821 434 N-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3
821 434 N-2 hlubinné zakládání M 4 767 4 767 4 767
821 434 N-2_1 MIKROPILOTY M
821 434 N-2_2 PILOTY M
821 434 N-3 základy M3 16 858 16 858 16 858
821 434 N-4 opěry, pilíře M3 16 421 11 951 20 891
821 434 N-4_1 OPĚRY M3
821 434 N-4_2 PILÍŘE M3
821 434 N-4_3 PODPORY Z OCELI T
821 434 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 22 199 19 794 24 605
821 434 N-6 vozovka M2 1 918 1 918 1 918
821 434 N-7 římsy M3 25 068 25 068 25 068
821 434 N-8 zábradlí, svodidla M 10 625 9 101 12 149
821 434 N-9 mostní závěry M
821 434 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 795 507 1 083
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 74 236 17 953
821 435 N-1 zemní práce M3 557 206 1 138
821 435 N-1_1 VÝKOPY M3
821 435 N-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3
821 435 N-2 hlubinné zakládání M 10 734 10 014 11 454
821 435 N-2_1 MIKROPILOTY M
821 435 N-2_2 PILOTY M
821 435 N-3 základy M3 10 401 6 312 14 970
821 435 N-4 opěry, pilíře M3 13 076 9 397 17 586
821 435 N-4_1 OPĚRY M3
821 435 N-4_2 PILÍŘE M3
821 435 N-4_3 PODPORY Z OCELI T
821 435 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 13 908 7 308 22 294
821 435 N-6 vozovka M2 738 703 772
821 435 N-7 římsy M3 25 060 21 948 28 173
821 435 N-8 zábradlí, svodidla M 7 042 5 927 8 157
821 435 N-9 mostní závěry M 37 295 13 536 49 268
821 435 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 1 070 900 1 235
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 53 091 41 025
821 436 N-1 zemní práce M3 263 124 442
821 436 N-1_1 VÝKOPY M3
821 436 N-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3
821 436 N-2 hlubinné zakládání M 8 392 4 284 12 500
821 436 N-2_1 MIKROPILOTY M
821 436 N-2_2 PILOTY M
821 436 N-3 základy M3 9 041 7 215 12 041
821 436 N-4 opěry, pilíře M3 12 955 10 431 19 320
821 436 N-4_1 OPĚRY M3
821 436 N-4_2 PILÍŘE M3
821 436 N-4_3 PODPORY Z OCELI T
821 436 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 30 727 20 091 52 441
821 436 N-6 vozovka M2 1 551 967 2 135
821 436 N-7 římsy M3 14 449 14 449 14 449
821 436 N-8 zábradlí, svodidla M 6 591 6 365 6 704
821 436 N-9 mostní závěry M 37 380 25 295 42 079
821 436 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 1 674 1 462 2 097
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 70 967 31 884
821 437 N-1 zemní práce M3 452 229 725
821 437 N-1_1 VÝKOPY M3 333 333 333
821 437 N-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 573 573 573
821 437 N-2 hlubinné zakládání M 3 992 2 621 5 363
821 437 N-2_1 MIKROPILOTY M 2 038 2 038 2 038
821 437 N-2_2 PILOTY M 4 514 4 514 4 514
821 437 N-3 základy M3 7 703 3 787 10 640
821 437 N-4 opěry, pilíře M3 11 378 6 720 17 858
821 437 N-4_1 OPĚRY M3 8 139 8 139 8 139
821 437 N-4_2 PILÍŘE M3
821 437 N-4_3 PODPORY Z OCELI T 141 658 141 658 141 658
821 437 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 39 276 25 356 63 094
821 437 N-6 vozovka M2 178 178 178
821 437 N-7 římsy M3 19 122 17 942 20 303
821 437 N-8 zábradlí, svodidla M 8 083 5 240 10 926
821 437 N-9 mostní závěry M 44 803 23 826 65 780
821 437 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 1 469 1 064 1 925
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 50 211 50 211
821 438 N-1 zemní práce M3 827 827 827
821 438 N-1_1 VÝKOPY M3
821 438 N-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3
821 438 N-2 hlubinné zakládání M 6 168 6 168 6 168
821 438 N-2_1 MIKROPILOTY M
821 438 N-2_2 PILOTY M
821 438 N-3 základy M3
821 438 N-4 opěry, pilíře M3 11 195 11 195 11 195
821 438 N-4_1 OPĚRY M3
821 438 N-4_2 PILÍŘE M3
821 438 N-4_3 PODPORY Z OCELI T
821 438 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 12 870 12 870 12 870
821 438 N-6 vozovka M2
821 438 N-7 římsy M3 20 612 20 612 20 612
821 438 N-8 zábradlí, svodidla M 5 357 5 357 5 357
821 438 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
821 438 N-10 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2
822 214 D1 DÁLNICE - KRYT MONOLIT BET MODERN D1 M2 2 643 769
822 214 D1-1 ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK M3 509 365 771
822 214 D1-2 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 469 250 700
822 214 D1-4 NÁSYPY M3 373 341 405
822 214 D1-5 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 649 1 324 2 254
822 214 D1-6 SILNIČNÍ SVODIDLO M 2 723 2 251 3 412
822 214 D1-7 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY KPL
822 214 D1-7_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 214 D1-7_2 PORTÁLY KPL
822 214 D1-8 PŘÍKOPY, RIGOLY M 1 011 661 1 479
822 214 D1-9 PROPUSTY M 4 929 2 861 6 997
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 857 1 751
822 214 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 197 45 513
822 214 N-2 násypy M3 319 63 1 799
822 214 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 835 720 2 506
822 214 N-4 silniční svodidlo M 1 967 803 3 025
822 214 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 214 N-5_2 PORTÁLY KPL
822 214 N-6 příkopy, rigoly M 917 214 1 856
822 214 N-7 propusty M 19 162 7 725 50 267
822 214 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3 632 614 651
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 2 428 1 567
822 214 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 492 229 702
822 214 R-3 vyspravení trhlin M 580 73 2 557
822 214 R-4 vozovkové vrstvy M2 1 574 1 029 4 243
822 214 R-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 214 R-5_2 PORTÁLY KPL
822 214 R-6 propusty M 17 784 7 553 25 221
822 214 R-7 svodidla M 2 718 349 4 626
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 5 791 1 697
822 217 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 217 25 1 843
822 217 N-2 násypy M3 500 37 27 876
822 217 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 649 660 3 853
822 217 N-4 silniční svodidlo M 2 044 86 16 838
822 217 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 8 752 248 439 156 17 065 340
822 217 N-5_2 PORTÁLY KPL 1 085 300 40 407 2 130 193
822 217 N-6 příkopy, rigoly M 930 232 7 101
822 217 N-7 propusty M 14 348 2 119 39 059
822 217 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3 580 262 933
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 226 308
822 217 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 1 012 341 2 390
822 217 R-3 vyspravení trhlin M 554 33 13 274
822 217 R-4 vozovkové vrstvy M2 570 13 2 072
822 217 R-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 1 945 050 4 919 10 515 926
822 217 R-5_2 PORTÁLY KPL
822 217 R-6 propusty M 23 270 2 960 47 845
822 217 R-7 svodidla M 1 927 517 17 690
822 21DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ DÁLNICE KPL 23 216 821 39 617
822 21DIO-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 11 423 8 663 14 184
822 21DIO-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 10 637 6 916 16 099
822 21DIO-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL 7 806 289 47 778 15 564 800
822 21DIO-4 POŽADAVKY OBJEDNATELE KPL 2 632 583 102 747 9 256 383
822 21DZ D1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY MODERN D1 KPL 26 380 136 1 586 864
822 21DZ D1-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 2 080 471 1 621 871 2 657 615
822 21DZ D1-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 3 602 923 165 121 5 105 868
822 21DZ D1-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL
822 21DZ D1-4 PORTÁLY KPL 2 647 937 1 155 865 6 264 849
822 21DZ D1-5 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 2 399 925 707 303 3 794 986
822 21DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY NOV KPL 9 455 383 317 138
822 21DZ N-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 2 897 626 449 979 6 402 163
822 21DZ N-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 4 167 375 393 386 7 172 528
822 21DZ N-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL 376 640 44 695 1 474 600
822 21DZ N-4 PORTÁLY KPL 8 941 139 517 772 27 078 143
822 21DZ N-5 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 2 905 462 34 113 11 269 600
822 21DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY REK KPL 2 064 559 580 632
822 21DZ R-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 519 412 39 688 1 256 469
822 21DZ R-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 1 457 219 241 734 2 477 169
822 21DZ R-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL
822 21DZ R-4 PORTÁLY KPL
822 21DZ R-5 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 4 803 4 803
822 223 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 503 503 503
822 223 N-2 násypy M3 525 525 525
822 223 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 737 1 737 1 737
822 223 N-4 silniční svodidlo M
822 223 N-6 příkopy, rigoly M
822 223 N-7 propusty M
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 238 1 238
822 223 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 69 69 69
822 223 R-3 vyspravení trhlin M
822 223 R-4 vozovkové vrstvy M2 567 567 567
822 223 R-6 propusty M
822 223 R-7 svodidla M
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 013 2 831
822 224 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 173 37 516
822 224 N-2 násypy M3 328 99 660
822 224 N-3 vozovkové vrstvy M2 3 637 1 222 19 661
822 224 N-4 silniční svodidlo M 1 931 1 382 2 711
822 224 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 224 N-5_2 PORTÁLY KPL
822 224 N-6 příkopy, rigoly M 825 460 1 577
822 224 N-7 propusty M 21 014 6 867 44 843
822 224 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3
822 224 N2 SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT MONOLIT BET NOV M2 4 113 4 113
822 224 N2-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 184 184 184
822 224 N2-2 NÁSYPY M3 171 171 171
822 224 N2-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 728 728 728
822 224 N2-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 2 464 2 464 2 464
822 224 N2-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY KPL 619 838 619 838 619 838
822 224 N2-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 224 N2-5_2 PORTÁLY KPL
822 224 N2-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 742 742 742
822 224 N2-7 PROPUSTY M 14 750 14 750 14 750
822 224 N2-9 SANAČNÍ VRSTVY M3 1 154 1 154 1 154
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 5 671 4 014
822 224 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 937 613 1 261
822 224 R-3 vyspravení trhlin M 116 116 116
822 224 R-4 vozovkové vrstvy M2 2 913 1 667 4 158
822 224 R-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 224 R-5_2 PORTÁLY KPL
822 224 R-6 propusty M
822 224 R-7 svodidla M 1 214 645 1 783
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 1 548 1 548
822 225 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3
822 225 N-2 násypy M3 138 138 138
822 225 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 221 1 221 1 221
822 225 N-4 silniční svodidlo M
822 225 N-6 příkopy, rigoly M
822 225 N-7 propusty M
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 4 277 208
822 227 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 236 4 2 153
822 227 N-2 násypy M3 282 23 2 574
822 227 N-3 vozovkové vrstvy M2 5 094 325 1 933 795
822 227 N-4 silniční svodidlo M 1 727 62 12 218
822 227 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 53 491 4 085 250 570
822 227 N-5_2 PORTÁLY KPL 9 096 6 313 11 878
822 227 N-6 příkopy, rigoly M 910 65 23 473
822 227 N-7 propusty M 15 548 259 179 981
822 227 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3 540 376 922
822 227 N2 SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT Z KAMENIVA OBALENÉHO ŽIVICÍ NOV M2 2 134 1 737
822 227 N2-1 ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU M3 190 51 407
822 227 N2-2 NÁSYPY M3 255 238 272
822 227 N2-3 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 1 187 977 1 305
822 227 N2-4 SILNIČNÍ SVODIDLO M 1 561 580 2 542
822 227 N2-5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY KPL
822 227 N2-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 227 N2-5_2 PORTÁLY KPL
822 227 N2-6 PŘÍKOPY, RIGOLY M 3 965 506 8 033
822 227 N2-7 PROPUSTY M 3 901 3 901 3 901
822 227 N2-9 SANAČNÍ VRSTVY M3 579 579 579
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 441 165
822 227 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 1 128 31 7 773
822 227 R-3 vyspravení trhlin M 619 13 56 175
822 227 R-4 vozovkové vrstvy M2 310 0 6 260
822 227 R-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 904 595 9 075 4 358 096
822 227 R-5_2 PORTÁLY KPL 192 121 6 889 771 499
822 227 R-6 propusty M 12 855 1 611 180 443
822 227 R-7 svodidla M 2 047 10 11 609
822 22DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE I. TŘÍDY KPL 2 237 924 11 666
822 22DIO-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 134 371 134 347 932
822 22DIO-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 18 250 3 088 54 212
822 22DIO-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL 1 895 201 24 907 14 086 254
822 22DIO-4 POŽADAVKY OBJEDNATELE KPL 1 204 024 11 666 5 342 887
822 22DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE I. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 1 862 392 599 128
822 22DZ N-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 582 783 184 389 1 340 760
822 22DZ N-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 754 928 411 225 1 037 610
822 22DZ N-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL 44 473 44 473 44 473
822 22DZ N-4 PORTÁLY KPL 4 350 933 4 350 933 4 350 933
822 22DZ N-5 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 22DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE I. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 3 856 504 151 663
822 22DZ R-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 802 809 35 662 8 250 565
822 22DZ R-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 1 507 645 73 200 5 804 819
822 22DZ R-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL 11 308 11 308 11 308
822 22DZ R-4 PORTÁLY KPL 18 753 031 18 753 031 18 753 031
822 22DZ R-5 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 112 5 112
822 234 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 115 115 115
822 234 N-2 násypy M3 381 381 381
822 234 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 594 1 594 1 594
822 234 N-4 silniční svodidlo M 1 702 1 702 1 702
822 234 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 234 N-5_2 PORTÁLY KPL
822 234 N-6 příkopy, rigoly M 824 824 824
822 234 N-7 propusty M
822 234 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 176 875
822 237 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 169 34 920
822 237 N-2 násypy M3 267 28 2 344
822 237 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 238 478 2 478
822 237 N-4 silniční svodidlo M 1 381 304 5 219
822 237 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 155 372 1 925 451 591
822 237 N-5_2 PORTÁLY KPL 1 653 1 653 1 653
822 237 N-6 příkopy, rigoly M 625 72 1 661
822 237 N-7 propusty M 10 706 1 345 48 636
822 237 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3 494 211 790
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 289 191
822 237 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 835 151 1 845
822 237 R-3 vyspravení trhlin M 183 6 485
822 237 R-4 vozovkové vrstvy M2 392 15 1 536
822 237 R-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 93 481 4 186 211 964
822 237 R-5_2 PORTÁLY KPL
822 237 R-6 propusty M 14 785 3 859 34 983
822 237 R-7 svodidla M 7 197 550 184 784
822 23DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE II. TŘÍDY KPL 9 070 300 9 070 300
822 23DIO-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 23DIO-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 23DIO-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL
822 23DIO-4 POŽADAVKY OBJEDNATELE KPL
822 23DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE II. TŘÍDY NOV KPL 173 743 173 743
822 23DZ N-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 23DZ N-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 115 498 115 498 115 498
822 23DZ N-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL
822 23DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE II. TŘÍDY REK KPL 1 096 429 450 841
822 23DZ R-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 955 663 423 316 1 488 011
822 23DZ R-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 763 993 763 993 763 993
822 23DZ R-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL
822 242 N silnice III.třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 863 800
822 242 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 160 160 160
822 242 N-2 násypy M3 704 315 1 529
822 242 N-3 vozovkové vrstvy M2 600 231 741
822 242 N-4 silniční svodidlo M
822 242 N-6 příkopy, rigoly M 582 582 582
822 242 N-7 propusty M 35 178 35 178 35 178
822 242 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 1 402 591
822 245 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 267 178 357
822 245 N-2 násypy M3 63 40 86
822 245 N-3 vozovkové vrstvy M2 908 455 1 360
822 245 N-4 silniční svodidlo M
822 245 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 245 N-6 příkopy, rigoly M
822 245 N-7 propusty M
822 245 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 411 368
822 246 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 187 78 295
822 246 N-2 násypy M3 507 507 507
822 246 N-3 vozovkové vrstvy M2 535 293 776
822 246 N-4 silniční svodidlo M
822 246 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 246 N-6 příkopy, rigoly M
822 246 N-7 propusty M 9 553 9 553 9 553
822 246 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 213 421
822 247 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 516 1 90 804
822 247 N-2 násypy M3 290 30 4 171
822 247 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 157 449 7 039
822 247 N-4 silniční svodidlo M 1 318 51 5 845
822 247 N-6 příkopy, rigoly M 779 273 8 033
822 247 N-7 propusty M 12 556 841 45 278
822 247 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3 623 95 989
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 992 133
822 247 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 924 134 6 422
822 247 R-3 vyspravení trhlin M 684 68 5 905
822 247 R-4 vozovkové vrstvy M2 306 7 1 486
822 247 R-6 propusty M 11 867 3 634 37 331
822 247 R-7 svodidla M 1 396 447 3 190
822 24DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE III. TŘÍDY KPL 12 637 209 12 637 209
822 24DIO-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 24DIO-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 24DIO-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL
822 24DIO-4 POŽADAVKY OBJEDNATELE KPL
822 24DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE III. TŘÍDY REK KPL 125 604 125 604
822 24DZ R-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 59 147 59 147 59 147
822 24DZ R-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 40 939 40 939 40 939
822 24DZ R-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL
822 252 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 441 678
822 252 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 98 65 178
822 252 N-2 násypy M3 149 56 379
822 252 N-3 vozovkové vrstvy M2 388 331 437
822 252 N-4 silniční svodidlo M 1 031 1 031 1 031
822 252 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 252 N-5_2 PORTÁLY KPL
822 252 N-6 příkopy, rigoly M 1 017 793 1 465
822 252 N-7 propusty M 10 005 7 127 14 281
822 252 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 927 1 529
822 253 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 311 63 590
822 253 N-2 násypy M3 73 38 149
822 253 N-3 vozovkové vrstvy M2 967 139 1 447
822 253 N-4 silniční svodidlo M 1 012 1 012 1 012
822 253 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 253 N-5_2 PORTÁLY KPL
822 253 N-6 příkopy, rigoly M 204 62 346
822 253 N-7 propusty M 17 851 17 851 17 851
822 253 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 2 504 1 334
822 253 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 604 41 860
822 253 R-3 vyspravení trhlin M
822 253 R-4 vozovkové vrstvy M2 926 493 1 828
822 253 R-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 253 R-5_2 PORTÁLY KPL
822 253 R-6 propusty M
822 253 R-7 svodidla M
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 077 3 919
822 254 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 128 121 140
822 254 N-2 násypy M3 73 72 74
822 254 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 087 595 2 020
822 254 N-4 silniční svodidlo M 1 347 1 337 1 357
822 254 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 254 N-5_2 PORTÁLY KPL
822 254 N-6 příkopy, rigoly M 462 462 462
822 254 N-7 propusty M 23 585 11 442 42 046
822 254 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 961 1 427
822 255 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 274 83 394
822 255 N-2 násypy M3 290 24 592
822 255 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 445 655 2 103
822 255 N-4 silniční svodidlo M 2 765 1 347 4 620
822 255 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 255 N-5_2 PORTÁLY KPL
822 255 N-6 příkopy, rigoly M 490 490 490
822 255 N-7 propusty M 6 495 2 058 18 260
822 255 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 2 721 2 721
822 255 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 700 700 700
822 255 R-3 vyspravení trhlin M
822 255 R-4 vozovkové vrstvy M2 541 541 541
822 255 R-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 255 R-5_2 PORTÁLY KPL
822 255 R-6 propusty M
822 255 R-7 svodidla M
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 984 527
822 256 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 236 24 2 650
822 256 N-2 násypy M3 166 9 502
822 256 N-3 vozovkové vrstvy M2 513 291 1 445
822 256 N-4 silniční svodidlo M 1 114 744 2 128
822 256 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 256 N-5_2 PORTÁLY KPL
822 256 N-6 příkopy, rigoly M 628 409 1 539
822 256 N-7 propusty M 10 623 2 612 17 405
822 256 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 913 661
822 257 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 308 12 28 290
822 257 N-2 násypy M3 580 19 49 900
822 257 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 115 380 3 134
822 257 N-4 silniční svodidlo M 1 822 492 14 275
822 257 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 257 N-5_2 PORTÁLY KPL
822 257 N-6 příkopy, rigoly M 826 312 6 753
822 257 N-7 propusty M 14 273 1 223 60 972
822 257 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3 782 782 782
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 1 899 259
822 257 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 770 134 1 710
822 257 R-3 vyspravení trhlin M 146 49 470
822 257 R-4 vozovkové vrstvy M2 610 11 9 502
822 257 R-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 257 R-5_2 PORTÁLY KPL
822 257 R-6 propusty M 14 838 2 259 26 094
822 257 R-7 svodidla M 2 867 106 7 891
822 25DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY KPL 6 925 000 6 925 000
822 25DIO-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 25DIO-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 25DIO-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL
822 25DIO-4 POŽADAVKY OBJEDNATELE KPL
822 25DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 7 985 156 1 954 309
822 25DZ N-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 1 229 440 1 064 000 1 394 880
822 25DZ N-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 25DZ N-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL
822 25DZ N-4 PORTÁLY KPL
822 25DZ N-5 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 17 465 600 17 465 600 17 465 600
822 25DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 1 066 983 309 188
822 25DZ R-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 279 477 836 484 377
822 25DZ R-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 543 255 172 020 811 640
822 25DZ R-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL
822 25DZ R-4 PORTÁLY KPL 182 946 182 946 182 946
822 25DZ R-5 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 921 446
822 262 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 522 34 8 654
822 262 N-2 násypy M3 368 42 9 317
822 262 N-3 vozovkové vrstvy M2 585 192 1 851
822 262 N-4 silniční svodidlo M 1 356 766 3 801
822 262 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 262 N-6 příkopy, rigoly M 930 332 4 546
822 262 N-7 propusty M 19 674 3 486 44 354
822 262 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1 591 852
822 264 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 176 78 417
822 264 N-2 násypy M3 182 47 422
822 264 N-3 vozovkové vrstvy M2 646 512 1 262
822 264 N-4 silniční svodidlo M 1 333 1 291 1 517
822 264 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 264 N-5_2 PORTÁLY KPL
822 264 N-6 příkopy, rigoly M 743 490 1 464
822 264 N-7 propusty M 21 574 7 700 46 234
822 264 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 6 192 1 672
822 265 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 402 183 590
822 265 N-2 násypy M3 636 557 715
822 265 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 722 852 2 273
822 265 N-4 silniční svodidlo M 1 154 1 154 1 154
822 265 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 265 N-5_2 PORTÁLY KPL
822 265 N-6 příkopy, rigoly M
822 265 N-7 propusty M
822 265 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 937 542
822 266 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 193 41 595
822 266 N-2 násypy M3 209 63 455
822 266 N-3 vozovkové vrstvy M2 573 314 977
822 266 N-4 silniční svodidlo M 1 380 752 2 328
822 266 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 266 N-5_2 PORTÁLY KPL
822 266 N-6 příkopy, rigoly M 620 346 839
822 266 N-7 propusty M 17 380 4 183 49 007
822 266 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 782 421
822 266 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 441 155 843
822 266 R-3 vyspravení trhlin M
822 266 R-4 vozovkové vrstvy M2 572 286 755
822 266 R-6 propusty M
822 266 R-7 svodidla M
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 719 337
822 267 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 250 19 4 068
822 267 N-2 násypy M3 1 309 18 185 410
822 267 N-3 vozovkové vrstvy M2 945 222 2 307
822 267 N-4 silniční svodidlo M 1 488 133 6 832
822 267 N-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 26 675 612 74 772
822 267 N-5_2 PORTÁLY KPL 5 884 5 884 5 884
822 267 N-6 příkopy, rigoly M 724 334 1 647
822 267 N-7 propusty M 17 378 1 274 74 437
822 267 N-9 SANAČNÍ VRSTVY M3 604 48 960
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 990 288
822 267 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 932 61 4 285
822 267 R-3 vyspravení trhlin M 663 41 13 021
822 267 R-4 vozovkové vrstvy M2 616 37 1 413
822 267 R-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 479 809 479 809 479 809
822 267 R-5_2 PORTÁLY KPL 17 390 17 390 17 390
822 267 R-6 propusty M 7 162 2 256 14 388
822 267 R-7 svodidla M 1 926 740 5 085
822 26DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY KPL 4 709 938 800 844
822 26DIO-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 943 378 308 356 1 578 400
822 26DIO-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 609 114 605 202 613 027
822 26DIO-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL 3 659 800 1 796 750 5 522 851
822 26DIO-4 POŽADAVKY OBJEDNATELE KPL 1 118 205 19 094 2 984 640
822 26DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 974 751 974 751
822 26DZ N-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 503 360 503 360 503 360
822 26DZ N-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 452 662 452 662 452 662
822 26DZ N-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL
822 26DZ N-4 PORTÁLY KPL
822 26DZ N-5 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 26DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 1 900 875 125 205
822 26DZ R-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 540 084 115 797 931 765
822 26DZ R-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 821 840 9 408 1 613 079
822 26DZ R-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL
822 26DZ R-4 PORTÁLY KPL 1 258 544 1 258 544 1 258 544
822 26DZ R-5 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 272 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 9 091 1 364
822 272 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 162 46 281
822 272 N-2 násypy M3 328 89 757
822 272 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 108 296 3 421
822 272 N-4 obruby M 625 625 625
822 272 N-5 propusty M 8 856 3 781 13 930
822 272 N-6 zábradlí M 3 019 960 5 079
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 108 451
822 273 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 322 50 2 459
822 273 N-2 násypy M3 348 31 1 028
822 273 N-3 vozovkové vrstvy M2 728 304 3 723
822 273 N-4 obruby M 413 212 1 192
822 273 N-5 propusty M 5 822 1 578 15 132
822 273 N-6 zábradlí M 3 723 985 7 368
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 3 102 401
822 273 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 742 245 1 870
822 273 R-2 vozovkové vrstvy M2 688 288 1 016
822 273 R-3 obruby M 369 179 839
822 273 R-4 propusty M 3 710 3 525 3 895
822 273 R-5 zábradlí M 2 591 262 5 428
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 298 1 298
822 274 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 98 97 97
822 274 N-2 násypy M3 1 921 1 921 1 921
822 274 N-3 vozovkové vrstvy M2 879 879 879
822 274 N-4 obruby M 357 357 357
822 274 N-5 propusty M
822 274 N-6 zábradlí M
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 1 589 1 479
822 275 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 521 521 521
822 275 N-2 násypy M3 564 564 564
822 275 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 065 665 1 387
822 275 N-4 obruby M 662 662 662
822 275 N-5 propusty M 4 615 4 615 4 615
822 275 N-6 zábradlí M
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 084 894
822 277 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 229 66 613
822 277 N-2 násypy M3 238 30 683
822 277 N-3 vozovkové vrstvy M2 754 256 1 591
822 277 N-4 obruby M 437 94 1 962
822 277 N-5 propusty M 8 503 3 338 14 637
822 277 N-6 zábradlí M 4 117 992 8 684
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 3 098 90
822 277 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 872 555 1 104
822 277 R-2 vozovkové vrstvy M2 712 352 950
822 277 R-3 obruby M 866 196 2 065
822 277 R-4 propusty M 6 022 6 022 6 022
822 277 R-5 zábradlí M 5 239 4 751 5 726
822 511 plochy skladovací - kryt vegetační M2 90 25
822 527 R plochy dvorů a nádvoří - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 052 2 052
822 527 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 801 801 801
822 527 R-3 vyspravení trhlin M
822 527 R-4 vozovkové vrstvy M2 528 528 528
822 527 R-6 propusty M 9 757 9 757 9 757
822 547 plochy autobusových nádraží - kryt z kameniva obalovaného živicí M2 1 998 1 998
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 066 1 789
822 553 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 316 227 470
822 553 N-2 násypy M3 648 648 648
822 553 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 089 1 012 1 288
822 553 N-4 obruby M 364 308 452
822 553 N-5 propusty M
822 553 N-7 ZÁBRADLÍ M
822 553 N-8 SANAČNÍ VRSTVY M3
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 1 868 1 273
822 554 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 423 423 423
822 554 N-2 násypy M3 65 65 65
822 554 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 578 1 254 1 902
822 554 N-4 obruby M 312 312 312
822 554 N-5 propusty M
822 554 N-7 ZÁBRADLÍ M
822 554 N-8 SANAČNÍ VRSTVY M3
822 554 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet REK M2 3 530 3 530
822 554 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 685 685 685
822 554 R-3 vyspravení trhlin M 126 126 126
822 554 R-4 vozovkové vrstvy M2 2 318 2 318 2 318
822 554 R-6 propusty M
822 554 R-8 ZÁBRADLÍ M
822 555 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M2 2 750 2 750
822 555 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 297 297 297
822 555 N-2 násypy M3 63 63 63
822 555 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 297 1 297 1 297
822 555 N-4 obruby M
822 555 N-5 propusty M 6 621 6 621 6 621
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 546 1 132
822 557 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 295 73 772
822 557 N-2 násypy M3 238 53 680
822 557 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 178 684 1 802
822 557 N-4 obruby M 470 303 782
822 557 N-5 propusty M 11 695 3 700 16 581
822 557 N-7 ZÁBRADLÍ M
822 557 N-8 SANAČNÍ VRSTVY M3
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 795 970
822 557 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 705 367 1 249
822 557 R-3 vyspravení trhlin M 119 33 226
822 557 R-4 vozovkové vrstvy M2 1 002 512 2 289
822 557 R-6 propusty M
822 557 R-8 ZÁBRADLÍ M
822 55DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ PLOCHY ODSTAVNÉ I PARKOVACÍ KPL 156 811 156 811
822 55DIO-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 55DIO-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL
822 55DIO-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL
822 55DIO-4 POŽADAVKY OBJEDNATELE KPL 156 811 156 811 156 811
822 55DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLOCHY ODSTAVNÉ I PARKOVACÍ REK KPL 689 317 689 317
822 55DZ R-1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 355 081 355 081 355 081
822 55DZ R-2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 319 723 319 723 319 723
822 55DZ R-3 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KPL
822 573 N náměstí - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 7 807 7 807
822 573 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 227 227 227
822 573 N-2 násypy M3
822 573 N-3 vozovkové vrstvy M2 3 224 3 224 3 224
822 573 N-4 silniční svodidlo M
822 573 N-6 příkopy, rigoly M
822 573 N-7 propusty M
822 573 N-8 obruby M 2 108 2 108 2 108
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 21 072 6 064
824 113-2 výkopy M3 468 95 781
824 113-3 násypy M3 361 76 1 317
824 113-4 sanační vrstvy M3 974 231 1 424
824 113-5 geomříže M2 144 56 324
824 113-6 podkladní vrstvy, kolej. lože M3 740 92 1 120
824 113-7 propusty M
824 113-8 příkopy a rigoly M 1 929 1 011 3 351
824 143 spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet M 10 188 10 188
824 143-2 výkopy M3 208 208 208
824 143-3 násypy M3
824 143-4 sanační vrstvy M3 1 735 1 735 1 735
824 143-5 geomříže M2 44 44 44
824 143-6 podkladní vrstvy, kolej. lože M3 2 321 2 321 2 321
824 143-7 propusty M
824 143-8 příkopy a rigoly M
824 211 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M 39 940 8 355
824 211-2 kolejové lože M3 1 932 1 563 2 128
824 211-3 koleje M 6 558 2 519 12 533
824 211-4 kolejové rozvětvení M 23 750 23 750 23 750
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 23 413 8 773
824 213-2 kolejové lože M3 1 359 933 1 870
824 213-3 koleje M 8 416 765 16 768
824 213-4 kolejové rozvětvení M 55 321 55 321 55 321
824 813 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M 27 630 27 630
824 813-2 kolejové lože M3 1 969 1 969 1 969
824 813-3 koleje M 9 013 9 013 9 013
824 813-4 kolejové rozvětvení M 56 313 56 313 56 313
824 855 svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M 45 857 39 177
824 855-1 výkopy M3 343 303 382
824 855-2 násypy M3 444 370 517
824 855-3 kolejové panely M2 3 564 3 520 3 609
824 855-4 štěrkové lože M3 5 918 1 465 10 372
824 855-5 kolej M 8 397 7 727 9 068
824 855-6 kolejové výhybky, křižovatky KUS 1 442 143 1 204 872 1 679 413
824 855-7 vozovky M2 2 024 1 630 2 418
824 856 svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M 36 381 36 381
824 856-1 výkopy M3 382 382 382
824 856-2 násypy M3 517 517 517
824 856-3 kolejové panely M2
824 856-4 štěrkové lože M3 1 212 1 212 1 212
824 856-5 kolej M 11 437 11 437 11 437
824 856-6 kolejové výhybky, křižovatky KUS 1 290 888 1 290 888 1 290 888
824 856-7 vozovky M2 1 968 1 968 1 968
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 394 655 603 507
825 121-1 zemní práce M3 550 178 1 622
825 121-1_1 VÝKOPY M3 382 382 382
825 121-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3 3 3 3
825 121-2 hlubinné zakládání M 1 210 1 210 1 210
825 121-2_1 MIKROPILOTY M 1 210 1 210 1 210
825 121-2_2 PILOTY M
825 121-3 základy M3 8 903 5 956 16 366
825 121-4 opěry, pilíře M3 15 645 8 186 20 579
825 121-4_1 OPĚRY M3
825 121-4_2 PILÍŘE M3
825 121-4_3 GABIONOVÉ KONSTRUKCE M3
825 121-5 nosná konstrukce, ložiska M2 10 084 7 618 12 121
825 121-6 vozovka M2
825 121-7 římsy M3 16 525 7 731 24 251
825 121-8 zábradlí, svodidla M
825 121-9 Izolace nosné konstrukce M2 714 607 999
825 121-11 PODZEMNÍ STĚNY M3 20 152 20 152 20 152
825 122 tunely silniční - ražené M 1 304 881 664 750
825 122-1 zemní práce M3 2 017 1 304 3 037
825 122-2 primární ostění M 152 185 27 354 570
825 122-3 definitivní ostění M 212 502 101 972 331 924
825 122-4 zpevněné plochy M2 2 269 1 085 3 693
825 122-6 technologie tunelu M 612 194 1 405
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 15 701 1 599
827 111-1 jámy, rýhy, šachty M3 340 133 1 013
827 111-2 zásypy, obsypy M3 328 92 912
827 111-3 podkladní vrstvy M3 1 018 734 2 048
827 111-4 potrubí tlakové M 5 013 367 20 998
827 111-5 chráničky M 12 515 1 770 35 323
827 111-6 armatury KUS 46 937 3 979 156 292
827 111-7 šachty armaturní KUS 63 652 62 468 64 836
827 111-8 obetonování potrubí M3
827 111-10 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 31 049 4 047
827 112-1 jámy, rýhy, šachty M3 555 102 3 328
827 112-2 zásypy, obsypy M3 340 85 854
827 112-3 podkladní vrstvy M3 2 075 141 7 111
827 112-4 potrubí tlakové M 14 776 1 496 67 190
827 112-5 chráničky M 20 845 1 996 77 281
827 112-6 armatury KUS 72 878 7 064 414 589
827 112-7 šachty armaturní KUS 268 848 28 337 1 804 336
827 112-8 obetonování potrubí M3 2 490 2 260 2 949
827 112-10 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2 1 148 1 148 1 148
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 29 390 2 746
827 113-1 jámy, rýhy, šachty M3 581 87 1 619
827 113-2 zásypy, obsypy M3 430 76 1 785
827 113-3 podkladní vrstvy M3 1 596 141 4 178
827 113-4 potrubí tlakové M 14 678 984 74 705
827 113-5 chráničky M 14 008 502 67 309
827 113-6 armatury KUS 73 074 1 467 401 546
827 113-7 šachty armaturní KUS 237 405 17 493 2 265 799
827 113-8 obetonování potrubí M3 2 963 1 635 4 188
827 113-10 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2 1 944 838 3 685
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 080 840
827 131-1 jámy, rýhy, šachty M3 459 82 2 556
827 131-2 zásypy, obsypy M3 368 84 1 507
827 131-3 podkladní vrstvy M3 2 749 247 220 163
827 131-4 potrubí tlakové M 1 171 75 10 881
827 131-5 chráničky M 5 034 127 31 629
827 131-6 armatury KUS 14 334 1 590 55 777
827 131-7 šachty armaturní KUS 99 269 6 246 646 602
827 131-8 obetonování potrubí M3 3 579 2 210 5 413
827 131-10 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2 1 100 159 2 786
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 14 387 5 534
827 132-1 jámy, rýhy, šachty M3 343 179 682
827 132-2 zásypy, obsypy M3 385 127 653
827 132-3 podkladní vrstvy M3 1 375 1 226 1 617
827 132-4 potrubí tlakové M 7 493 1 540 13 769
827 132-5 chráničky M 9 149 7 898 10 399
827 132-6 armatury KUS 23 219 17 321 29 116
827 132-7 šachty armaturní KUS 111 737 111 737 111 737
827 132-8 obetonování potrubí M3
827 132-10 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 11 312 1 287
827 133-1 jámy, rýhy, šachty M3 450 83 1 519
827 133-2 zásypy, obsypy M3 336 79 1 071
827 133-3 podkladní vrstvy M3 1 207 266 3 706
827 133-4 potrubí tlakové M 4 243 148 58 353
827 133-5 chráničky M 8 221 682 54 366
827 133-6 armatury KUS 20 051 1 911 121 024
827 133-7 šachty armaturní KUS 104 998 2 811 377 075
827 133-8 obetonování potrubí M3 3 052 1 694 4 565
827 133-10 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2 1 581 349 3 686
827 173 vodovody požární z trub litinových M 7 612 2 600
827 173-1 jámy, rýhy, šachty M3 301 173 545
827 173-2 zásypy, obsypy M3 449 191 692
827 173-3 podkladní vrstvy M3 1 685 413 2 793
827 173-4 potrubí tlakové M 5 036 2 091 7 608
827 173-5 chráničky M 8 908 7 307 10 510
827 173-6 armatury KUS 22 439 3 893 30 104
827 173-7 šachty armaturní KUS 91 867 91 867 91 867
827 173-8 obetonování potrubí M3
827 173-10 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2 178 178 178
827 191 vodovody trubní ostatní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 1 933 1 284
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 995 1 019
827 211-1 jámy, rýhy, šachty M3 457 62 4 692
827 211-2 zásypy, obsypy M3 399 64 2 510
827 211-3 podkladní vrstvy M3 1 195 232 30 128
827 211-4 potrubí M 2 124 229 15 200
827 211-5 revizní šachty, spadiště, vpustě KUS 23 100 413 145 089
827 211-6 obetonování potrubí M3 3 473 648 7 077
827 211-7 žlaby štěrbinové, žlaby s mříží M 3 833 751 11 304
827 211-8 jímky, nádrže KUS 596 423 2 403 2 253 554
827 211-10 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2 1 133 269 2 932
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 14 520 4 259
827 213-1 jámy, rýhy, šachty M3 548 221 2 042
827 213-2 zásypy, obsypy M3 388 170 727
827 213-3 podkladní vrstvy M3 1 678 490 4 586
827 213-4 potrubí M 9 729 3 436 41 657
827 213-5 revizní šachty, spadiště, vpustě KUS 28 616 16 059 47 019
827 213-6 obetonování potrubí M3 3 621 2 154 6 107
827 213-7 žlaby štěrbinové, žlaby s mříží M 2 993 1 501 4 488
827 213-8 jímky, nádrže KUS 628 375 222 917 887 645
827 213-10 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 10 174 462
827 214-1 jámy, rýhy, šachty M3 490 101 1 817
827 214-2 zásypy, obsypy M3 403 52 1 347
827 214-3 podkladní vrstvy M3 2 295 373 5 576
827 214-4 potrubí M 2 572 176 9 572
827 214-5 revizní šachty, spadiště, vpustě KUS 27 035 3 907 91 075
827 214-6 obetonování potrubí M3 3 223 1 511 6 506
827 214-7 žlaby štěrbinové, žlaby s mříží M 5 188 1 385 12 391
827 214-8 jímky, nádrže KUS 1 037 828 11 709 3 615 475
827 214-10 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 8 500 2 354
827 215-1 jámy, rýhy, šachty M3 463 82 1 653
827 215-2 zásypy, obsypy M3 319 47 1 254
827 215-3 podkladní vrstvy M3 2 473 730 7 577
827 215-4 potrubí M 2 694 550 14 657
827 215-5 revizní šachty, spadiště, vpustě KUS 24 488 6 307 303 347
827 215-6 obetonování potrubí M3 3 029 1 443 7 210
827 215-7 žlaby štěrbinové, žlaby s mříží M 4 043 637 10 084
827 215-8 jímky, nádrže KUS 642 824 51 396 3 447 747
827 215-10 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 42 533 3 768
827 221-1 jámy, rýhy, šachty M3 368 102 1 034
827 221-2 zásypy, obsypy M3 518 159 1 175
827 221-3 podkladní vrstvy M3 1 024 134 1 781
827 221-4 potrubí M 11 089 886 35 551
827 221-5 revizní šachty, spadiště, vpustě KUS 70 718 6 255 196 462
827 221-6 obetonování potrubí M3 2 787 17 3 890
827 221-7 žlaby štěrbinové, žlaby s mříží M
827 221-8 jímky, nádrže KUS 978 214 87 320 2 600 000
827 221-10 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2 1 275 1 275 1 275
827 222 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub ocelových M 46 889 36 768
827 222-1 jámy, rýhy, šachty M3 179 179 179
827 222-2 zásypy, obsypy M3 963 904 1 051
827 222-3 podkladní vrstvy M3 3 121 2 868 3 280
827 222-4 potrubí M 19 365 14 523 29 047
827 222-5 revizní šachty, spadiště, vpustě KUS
827 222-6 obetonování potrubí M3
827 222-7 žlaby štěrbinové, žlaby s mříží M
827 222-8 jímky, nádrže KUS
827 222-10 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 35 170 4 706
827 223-1 jámy, rýhy, šachty M3 593 461 891
827 223-2 zásypy, obsypy M3 473 326 696
827 223-3 podkladní vrstvy M3 1 076 586 2 137
827 223-4 potrubí M 15 386 777 32 901
827 223-5 revizní šachty, spadiště, vpustě KUS 60 852 10 840 103 378
827 223-6 obetonování potrubí M3 1 996 1 876 2 133
827 223-7 žlaby štěrbinové, žlaby s mříží M 975 975 975
827 223-8 jímky, nádrže KUS
827 223-10 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 24 726 8 738
827 224-1 jámy, rýhy, šachty M3 461 79 1 250
827 224-2 zásypy, obsypy M3 365 85 752
827 224-3 podkladní vrstvy M3 2 150 445 5 797
827 224-4 potrubí M 8 397 1 458 33 327
827 224-5 revizní šachty, spadiště, vpustě KUS 53 329 17 049 100 193
827 224-6 obetonování potrubí M3 3 070 2 241 4 761
827 224-7 žlaby štěrbinové, žlaby s mříží M 2 657 2 435 3 311
827 224-8 jímky, nádrže KUS 249 855 9 159 974 183
827 224-10 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2 754 754 754
827 225 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M 24 798 11 372
827 225-1 jámy, rýhy, šachty M3 640 187 869
827 225-2 zásypy, obsypy M3 719 174 1 018
827 225-3 podkladní vrstvy M3 2 807 1 876 3 352
827 225-4 potrubí M 9 238 4 734 15 804
827 225-5 revizní šachty, spadiště, vpustě KUS 45 738 20 584 59 099
827 225-6 obetonování potrubí M3 1 878 1 878 1 878
827 225-7 žlaby štěrbinové, žlaby s mříží M
827 225-8 jímky, nádrže KUS
827 225-10 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 21 396 4 293
827 512-1 jámy, rýhy, šachty M3 603 107 3 667
827 512-2 zásypy, obsypy M3 323 63 754
827 512-3 podkladní vrstvy M3 832 417 1 585
827 512-4 potrubí tlakové M 10 425 1 028 41 529
827 512-5 chráničky M 11 251 2 056 23 310
827 512-6 armatury KUS 833 595 51 483 1 837 394
827 512-7 šachty armaturní KUS
827 512-8 obetonování potrubí M3 2 689 2 689 2 689
827 512-9 izolace M2 2 733 1 368 4 299
827 512-11 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2 2 042 1 248 3 928
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 510 1 228
827 521-1 jámy, rýhy, šachty M3 538 107 2 606
827 521-2 zásypy, obsypy M3 368 91 991
827 521-3 podkladní vrstvy M3 897 341 1 589
827 521-4 potrubí tlakové M 1 348 22 11 346
827 521-5 chráničky M 6 233 172 93 036
827 521-6 armatury KUS 19 030 1 920 71 682
827 521-7 šachty armaturní KUS
827 521-8 obetonování potrubí M3 2 689 2 689 2 689
827 521-10 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2 2 045 874 4 015
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 26 124 5 236
827 522-1 jámy, rýhy, šachty M3 407 115 908
827 522-2 zásypy, obsypy M3 362 83 1 758
827 522-3 podkladní vrstvy M3 994 439 7 500
827 522-4 potrubí tlakové M 10 807 1 027 80 641
827 522-5 chráničky M 8 939 2 016 32 651
827 522-6 armatury KUS 68 559 4 939 113 904
827 522-7 šachty armaturní KUS
827 522-8 obetonování potrubí M3
827 522-9 izolace M2 954 62 3 773
827 522-11 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2 6 428 4 802 8 053
827 642 produktovody (líh, benzín, mléko apod.) - z trub ocelových M 6 274 6 274
827 642-1 JÁMY, RÝHY, ŠACHTY M3 179 179 179
827 642-2 ZÁSYPY, OBSYPY M3 314 314 314
827 642-3 PODKLADNÍ VRSTVY M3
827 642-4 POTRUBÍ TLAKOVÉ M 2 335 2 335 2 335
827 642-5 CHRÁNIČKY M 9 394 9 394 9 394
827 642-6 ARMATURY KUS
827 642-7 ŠACHTY ARMATURNÍ KUS
827 642-8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ M3
827 642-9 IZOLACE M2
827 642-11 ODSTRANĚNÍ A OBNOVA VOZOVKOVÝCH VRSTEV M2
831 131 kanály odvodńovací - z trub z plastických hmot M 2 011 2 011
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 17 278 14 255
832 565-1 zemní práce M3 423 277 700
832 565-1_1 ZEMNÍ PRÁCE M3
832 565-1_2 KONSTRUKCE ZE ZEMIN M3
832 565-1_3 VÝKOPY M3
832 565-2 hlubinné zakládání M
832 565-2_1 MIKROPILOTY M
832 565-2_2 PILOTY M
832 565-3 základy M3 5 566 5 566 5 566
832 565-4 římsy M3 13 963 10 761 17 164
832 565-5 zdi M3 7 709 6 236 8 576
832 565-6 zábradí, svodidla M 3 846 2 228 5 464
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 4 214 769
833 112-1 výkopy M3 337 112 816
833 112-1_1 VÝKOPY M3 561 152 816
833 112-2 zemní hrázky M3 2 795 133 33 991
833 112-2_1 ZÁSYPY, OBSYPY M3 585 133 2 505
833 112-2_2 ZEMNÍ HRÁZKY M3 565 154 1 628
833 112-3 těsnící vrstvy M2 259 49 695
833 112-4 konstrukce nádrží a jímek M3 12 523 8 143 16 549
833 112-5 podkladní vrstvy M3 2 415 649 6 069
833 112-6 dlažby M2 1 286 911 3 049
833 112-7 prahy a stupně M3 4 926 1 242 8 584
833 112-8 záhozy, rovnaniny, pohoz ploch kamenem, z kameniva M3 2 989 752 23 894
833 112-10 POTRUBÍ M 3 529 2 094 6 748
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 4 586 2 977
833 114-1 výkopy M3 261 145 453
833 114-1_1 VÝKOPY M3 145 145 145
833 114-2 zemní hrázky M3 1 080 364 4 851
833 114-2_1 ZÁSYPY, OBSYPY M3 1 197 383 4 851
833 114-2_2 ZEMNÍ HRÁZKY M3 363 363 363
833 114-3 těsnící vrstvy M2 437 37 635
833 114-4 konstrukce nádrží a jímek M3 11 523 6 069 13 077
833 114-5 podkladní vrstvy M3 1 007 274 1 455
833 114-6 dlažby M2 608 405 1 028
833 114-7 prahy a stupně M3 4 882 3 942 5 070
833 114-8 ZÁHOZY, ROVNANINY, POHOZ PLOCH KAMENEM, Z KAMENIVA M3
833 114-10 POTRUBÍ M 4 053 3 099 4 796
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 3 484 1 027
833 118-1 výkopy M3 453 132 583
833 118-2 násypy M3 724 120 3 079
833 118-3 ornice M3 397 397 397
833 118-5 BETONOVÉ OBJEKTY M3 12 191 3 749 16 159
833 118-6 POTRUBÍ M 11 122 1 046 21 198
833 118-7 VOZOVKOVÉ VRSTVY M2 2 085 712 5 499
833 264 úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet M 14 785 14 785
833 264-1 jámy, rýhy, šachty M3 277 277 277
833 264-2 zásypy, obsypy M3 142 142 142
833 264-3 podkladní vrstvy M3 2 189 2 189 2 189
833 264-4 potrubí M 5 662 5 662 5 662
833 264-5 revizní šachty, spadiště, vpustě KUS 37 692 37 692 37 692
833 264-6 obetonování potrubí M3 2 173 2 173 2 173