Datová základna - úroveň DÚR a studie (2019)

Databázi ukazatelových cen rozhodujících objektů dle nabídkových cen z výběrových řízení je nutné chápat jako statistický výstup z nabídkových cen z výběrových řízení z let 2004 - 2019.
Pro praktické využití je povinné vždy použít datovou základnu DÚR, schválenou Centrální komisí MD ČR ze dne 20. 3. 2015, která je zpracovaná na základě expertních cen ŘSD ČR.

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky SFDI): http://www.sfdi.cz

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky ŘSD ČR): http://www.rsd.cz
JKSO Objekt MJ Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 8 112 2 559 42 810
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 2 651 197 457 029 7 720 062
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 5 098 166 892 583 18 194 650
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 4 026 325 409 292 23 667 536
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 11 734 1 649 22 718
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 2 801 820 6 169
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 3 306 3 306 3 306
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 1 727 279 13 001
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 3 280 712 5 950
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 10 921 3 121 76 650
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 42 302 28 096 97 356
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 23 247 6 539 91 401
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 37 961 11 169 82 069
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 398 621 2 503
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 12 758 3 256 42 868
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 23 226 5 346 66 827
815 424 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M3 20 252 20 252 20 252
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 10 945 10 945 10 945
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 36 455 25 302 47 609
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 52 875 44 798 60 951
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 16 192 4 216 67 667
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 45 378 17 445 125 252
815 447 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce kovová M2 789 466 1 113
815 459 valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 901 173 4 734
815 461 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene M2 5 334 5 334 5 334
815 463 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 4 959 4 959 4 959
815 464 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M2 8 167 3 515 15 483
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 502 2 238 12 703
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 8 387 3 357 25 370
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 56 991 2 699 307 263
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 5 769 2 965 18 234
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 6 261 2 744 24 304
815 499 zdi a valy samostatné ostatní - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 517 515 519
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 52 249 23 993 90 396
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 62 538 14 586 601 017
821 112 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 63 290 16 588 328 087
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 36 899 592 112 211
821 112 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 2 441 972 4 600
821 112 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 45 350 43 812 48 143
821 113 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ DEMOLICE M2 4 150 4 150 4 150
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 40 571 14 763 131 922
821 113 N3 MOSTY POZEM KOM - MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 58 670 37 847 84 012
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 25 000 5 181 82 225
821 113 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 16 388 13 166 18 821
821 113 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 69 655 56 327 83 936
821 114 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH DEMOLICE M2 9 734 6 529 13 802
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 52 052 23 459 91 072
821 114 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH NOV RÁMOVÁ M2 67 652 25 026 128 293
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 59 923 4 310 360 640
821 114 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH REK - SANACE M2 4 380 655 7 356
821 115 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH DEMOLICE M2 5 295 2 404 9 440
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 51 660 18 730 171 153
821 115 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV RÁMOVÁ M2 60 914 34 731 87 681
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 29 645 2 596 173 337
821 115 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK - SANACE M2 27 448 5 246 72 557
821 115 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK - VÝMĚNA NK M2 33 255 33 255 33 255
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 49 463 28 091 119 555
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 52 651 4 713 248 354
821 116 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET REK - SANACE M2 19 147 18 019 20 276
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 44 314 17 932 108 528
821 117 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ NOV - PŘESYPANÉ M2 41 540 18 871 66 264
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 36 113 1 735 85 998
821 117 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ REK - VÝMĚNA NK M2 39 791 39 241 40 340
821 122 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 49 477 36 487 57 961
821 123 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 25 350 19 970 28 636
821 125 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 16 224 16 224 16 224
821 125 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 9 298 9 298 9 298
821 127 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 44 244 43 996 44 492
821 183 N estakády pozemních komunikací ostatní - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 27 819 19 305 38 879
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 121 111 102 487 139 735
821 212 N3 MOSTY ŽELEZNIČNÍ PRO NORMÁLNĚ ROZCHODNÉ A ŠIROKOROZCHODNÉ DRÁHY ZATÍŽENÉ VLAKEM A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 148 758 148 758 148 758
821 214 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 33 099 33 099 33 099
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 139 899 77 206 256 762
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 158 930 56 406 242 026
821 255 R mosty tramvajové - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 32 672 30 128 35 217
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 41 937 17 223 121 092
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 64 928 20 777 251 041
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 56 835 51 455 62 215
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 74 236 17 953 136 070
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 53 091 41 025 75 840
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 70 967 31 884 107 450
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 50 211 50 211 50 211
822 214 D1 DÁLNICE - KRYT MONOLIT BET MODERN D1 M2 2 643 769 4 199
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 857 1 751 9 620
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 2 428 1 567 3 482
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 5 791 1 697 18 632
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 226 308 17 794
822 21DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ DÁLNICE KPL 23 216 821 39 617 128 775 713
822 21DZ D1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY MODERN D1 KPL 26 380 136 1 586 864 208 571 565
822 21DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY NOV KPL 9 455 383 317 138 53 588 735
822 21DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY REK KPL 2 064 559 580 632 4 038 475
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 4 803 4 803 4 803
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 238 1 238 1 238
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 013 2 831 8 566
822 224 N2 SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT MONOLIT BET NOV M2 4 113 4 113 4 113
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 5 671 4 014 7 327
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 1 548 1 548 1 548
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 4 277 208 90 147
822 227 N2 SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT Z KAMENIVA OBALENÉHO ŽIVICÍ NOV M2 2 134 1 737 2 584
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 441 165 41 549
822 22DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE I. TŘÍDY KPL 2 237 924 11 666 18 503 433
822 22DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE I. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 1 862 392 599 128 4 424 528
822 22DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE I. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 3 856 504 151 663 42 014 675
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 112 5 112 5 112
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 176 875 12 838
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 289 191 5 526
822 23DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE II. TŘÍDY KPL 9 070 300 9 070 300 9 070 300
822 23DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE II. TŘÍDY NOV KPL 173 743 173 743 173 743
822 23DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE II. TŘÍDY REK KPL 1 096 429 450 841 2 252 004
822 242 N silnice III.třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 863 800 3 353
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 1 402 591 2 212
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 411 368 2 453
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 213 421 19 802
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 992 133 6 304
822 24DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE III. TŘÍDY KPL 12 637 209 12 637 209 12 637 209
822 24DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE III. TŘÍDY REK KPL 125 604 125 604 125 604
822 252 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 441 678 2 795
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 927 1 529 4 654
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 2 504 1 334 5 230
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 077 3 919 4 308
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 961 1 427 7 436
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 2 721 2 721 2 721
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 984 527 16 102
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 913 661 21 238
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 1 899 259 11 023
822 25DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY KPL 6 925 000 6 925 000 6 925 000
822 25DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 7 985 156 1 954 309 19 956 000
822 25DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 1 066 983 309 188 1 572 385
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 921 446 9 755
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1 591 852 3 170
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 6 192 1 672 13 486
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 937 542 12 850
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 782 421 1 024
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 719 337 21 815
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 990 288 6 004
822 26DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY KPL 4 709 938 800 844 8 319 738
822 26DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 974 751 974 751 974 751
822 26DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 1 900 875 125 205 4 161 699
822 272 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 9 091 1 364 23 970
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 108 451 22 371
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 3 102 401 73 007
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 298 1 298 1 298
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 1 589 1 479 1 718
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 084 894 9 330
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 3 098 90 6 194
822 511 plochy skladovací - kryt vegetační M2 90 25 318
822 527 R plochy dvorů a nádvoří - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 052 2 052 2 052
822 547 plochy autobusových nádraží - kryt z kameniva obalovaného živicí M2 1 998 1 998 1 998
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 066 1 789 2 425
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 1 868 1 273 2 266
822 554 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet REK M2 3 530 3 530 3 530
822 555 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M2 2 750 2 750 2 750
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 546 1 132 4 742
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 795 970 3 390
822 55DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ PLOCHY ODSTAVNÉ I PARKOVACÍ KPL 156 811 156 811 156 811
822 55DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLOCHY ODSTAVNÉ I PARKOVACÍ REK KPL 689 317 689 317 689 317
822 573 N náměstí - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 7 807 7 807 7 807
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 21 072 6 064 58 431
824 143 spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet M 10 188 10 188 10 188
824 211 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M 39 940 8 355 57 922
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 23 413 8 773 53 373
824 813 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M 27 630 27 630 27 630
824 855 svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M 45 857 39 177 52 538
824 856 svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M 36 381 36 381 36 381
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 394 655 603 507 2 121 683
825 122 tunely silniční - ražené M 1 304 881 664 750 2 778 668
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 15 701 1 599 53 572
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 31 049 4 047 88 910
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 29 390 2 746 102 014
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 080 840 27 284
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 14 387 5 534 25 127
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 11 312 1 287 123 051
827 173 vodovody požární z trub litinových M 7 612 2 600 10 340
827 191 vodovody trubní ostatní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 1 933 1 284 2 582
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 995 1 019 37 993
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 14 520 4 259 41 657
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 10 174 462 30 970
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 8 500 2 354 115 510
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 42 533 3 768 376 982
827 222 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub ocelových M 46 889 36 768 58 253
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 35 170 4 706 81 354
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 24 726 8 738 63 720
827 225 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M 24 798 11 372 35 962
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 21 396 4 293 87 297
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 510 1 228 33 276
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 26 124 5 236 243 919
827 642 produktovody (líh, benzín, mléko apod.) - z trub ocelových M 6 274 6 274 6 274
831 131 kanály odvodńovací - z trub z plastických hmot M 2 011 2 011 2 011
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 17 278 14 255 19 839
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 4 214 769 10 527
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 4 586 2 977 6 179
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 3 484 1 027 7 356
833 264 úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet M 14 785 14 785 14 785