Porovnání DSP

Porovnání statistického výstupu vítězných nabídek z Měrných cen oproti datové základně DSP v cenové úrovni 2019.

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky SFDI): http://www.sfdi.cz

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky ŘSD ČR): http://www.rsd.cz
JKSO Objekt MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC DSP
[Kč]
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 2 651 197 736 387
814 115-1 výkopy M3 261 367
814 115-2 zásypy, obsypy M3 347 171
814 115-3 podkladní vrstvy M3 1 213 1 301
814 115-4 potrubí M 3 771 1 418
814 115-5 jímky KUS 1 867 737 472 833
814 115-6 šachty, spadiště KUS 34 117 32 007
814 115-7 obetonování M3 2 876 2 674
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 5 098 166 924 395
814 133-1 výkopy M3 355 367
814 133-2 zemní hrázky M3 976 171
814 133-3 těsnící vrstvy M2 404 242
814 133-4 konstrukce nádrží a jímek M3 128 644 472 833
814 133-5 podkladní vrstvy M3 1 744 737
814 133-6 dlažby M2 1 011 1 148
814 133-7 prahy a stupně M3 5 524 3 198
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 4 026 325 1 109 456
814 135-1 výkopy M3 499 367
814 135-2 zemní hrázky M3 533 171
814 135-3 těsnící vrstvy M2 259 242
814 135-4 konstrukce nádrží a jímek KUS 2 328 399 630 444
814 135-5 podkladní vrstvy M3 1 341 737
814 135-6 dlažby M2 1 168 1 148
814 135-7 prahy a stupně M3 4 323 3 198
814 135-8 potrubí M 267 985 1 418
814 135-9 POTRUBÍ M 3 326
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 11 734 3 593
815 221-1 zemní práce M3 561 494
815 221-2 základy M3 6 177 4 255
815 221-3 sloupky KUS 12 120 13 807
815 221-4 oplocení M 5 808 1 166
815 221-5 nátěry M2
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 2 801 4 032
815 227-1 zemní práce M3 677 494
815 227-2 základy M3 4 903 4 255
815 227-3 sloupky KUS 709 769
815 227-4 oplocení M 912 1 897
815 227-5 nátěry M2 232 373
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 3 306 2 312
815 235-1 zemní práce M3 1 875 733
815 235-2 základy M3 3 975 3 362
815 235-3 sloupky KUS
815 235-4 oplocení M 2 286 1 036
815 235-5 nátěry M2 450 373
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 1 727 667
815 237-1 zemní práce M3 940 892
815 237-2 základy M3 4 371 1 573
815 237-3 sloupky KUS 1 001 769
815 237-4 oplocení M 1 129 302
815 237-5 nátěry M2 358 373
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 3 280 2 346
815 238-1 zemní práce M3 423 728
815 238-2 základy M3 3 258 3 362
815 238-3 sloupky KUS 673
815 238-4 oplocení M 2 043 2 017
815 238-5 nátěry M2 598 203
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 10 921 5 302
815 411-1 zemní práce M3 548 245
815 411-2 hlubinné zakládání M 3 854
815 411-3 základy M3 4 513 2 227
815 411-4 římsy M3 17 141
815 411-5 zdi M3 4 833 3 520
815 411-6 zábradí, svodidla M 4 055 1 576
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 23 247 13 943
815 413-1 zemní práce M3 517 293
815 413-2 hlubinné zakládání M 6 649 9 468
815 413-3 základy M3 6 977 6 549
815 413-4 římsy M3 16 319 13 256
815 413-5 zdi M3 11 297 8 879
815 413-6 zábradí, svodidla M 6 335 1 576
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 37 961 27 153
815 415-1 zemní práce M3 704 293
815 415-2 hlubinné zakládání M
815 415-3 základy M3 11 700 6 549
815 415-4 římsy M3 14 169 13 256
815 415-5 zdi M3 17 662 14 001
815 415-6 zábradí, svodidla M 4 090 1 576
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 12 758 5 954
815 421-1 zemní práce M3 552 216
815 421-2 hlubinné zakládání M 9 439
815 421-3 základy M3 5 880 2 227
815 421-4 římsy M3 31 311
815 421-5 zdi M3 4 736 3 520
815 421-6 zábradí, svodidla M 4 355 1 576
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 23 226 14 447
815 423-1 zemní práce M3 366 266
815 423-2 hlubinné zakládání M 6 661 9 468
815 423-3 základy M3 8 435 6 549
815 423-4 římsy M3 15 468 13 256
815 423-5 zdi M3 9 597 8 879
815 423-6 zábradí, svodidla M 4 972 1 576
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 10 945 29 445
815 425-1 zemní práce M3 105 266
815 425-2 hlubinné zakládání M
815 425-3 základy M3 9 251 6 549
815 425-4 římsy M3 22 998 13 256
815 425-5 zdi M3 4 262 14 001
815 425-6 zábradí, svodidla M 3 386 1 576
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 16 192 13 563
815 443-1 zemní práce M3 482 194
815 443-2 vrty M 1 482
815 443-3 injektování M3 16 082
815 443-4 kotvení M 655 958
815 443-5 stříkaný beton M3 11 206
815 443-6 opláštění M2 225 2 133
815 443-7 zdi M3 6 714 8 879
815 443-8 zábradlí, svodidla M 2 343 1 576
815 443-9 hlubinné zakládání M 6 709
815 443-10 PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ M3 5 625
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 45 378 13 668
815 445-1 zemní práce M3 436 194
815 445-2 vrty M 1 482
815 445-3 injektování M3 38 466
815 445-4 kotvení M 2 332 958
815 445-5 stříkaný beton M3 14 833
815 445-6 opláštění M2 158 2 133
815 445-7 zdi M3 21 987 12 294
815 445-8 zábradlí, svodidla M 7 181 1 576
815 445-9 hlubinné zakládání M 2 267
815 445-10 PLOŠNÉ ZAKLÁDÁNÍ M3 5 729
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 502 4 165
815 465-1 zemní práce M3 619 203
815 465-2 hlubinné zakládání M 4 925 3 328
815 465-3 základy M3 10 404 6 262
815 465-5 stěny M2 2 944 2 538
815 465-6 nátěry M2 366 373
815 465-7 zábradlí, svodidla M 2 970 1 009
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 8 387 6 916
815 466-1 zemní práce M3 425 203
815 466-2 hlubinné zakládání M 5 400 3 328
815 466-3 základy M3 6 495 6 262
815 466-5 stěny M2 5 838 4 771
815 466-6 nátěry M2 400 373
815 466-7 zábradlí, svodidla M 2 025 1 009
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 5 769 4 111
815 468-1 zemní práce M3 608 203
815 468-2 hlubinné zakládání M 4 489 3 328
815 468-3 základy M3 9 844 6 262
815 468-5 stěny M2 2 553 2 461
815 468-6 nátěry M2 366 373
815 468-7 zábradlí, svodidla M 2 611 1 009
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 6 261 3 991
815 469-1 zemní práce M3 828 406
815 469-2 hlubinné zakládání M 4 134 3 328
815 469-3 základy M3 8 752 6 262
815 469-5 stěny M2 3 584 2 326
815 469-6 nátěry M2 539 373
815 469-7 zábradlí, svodidla M 2 399 1 009
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 62 538 34 646
821 112 N-1 zemní práce M3 454 284
821 112 N-2 hlubinné zakládání M 8 298 6 723
821 112 N-3 základy M3 9 808 7 374
821 112 N-4 opěry, pilíře M3 13 516 10 890
821 112 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 10 492 10 966
821 112 N-6 vozovka M2 1 001 825
821 112 N-7 římsy M3 20 048 18 954
821 112 N-8 zábradlí, svodidla M 6 719 3 543
821 112 N-9 mostní závěry M 19 334 13 137
821 112 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 765 660
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 52 052 35 372
821 114 N-1 zemní práce M3 424 284
821 114 N-2 hlubinné zakládání M 7 196 6 723
821 114 N-3 základy M3 9 771 7 374
821 114 N-4 opěry, pilíře M3 17 255 10 890
821 114 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 12 287 10 881
821 114 N-6 vozovka M2 1 052 825
821 114 N-7 římsy M3 19 185 18 954
821 114 N-8 zábradlí, svodidla M 5 766 3 543
821 114 N-9 mostní závěry M 19 765 13 137
821 114 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 635 660
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 51 660 31 955
821 115 N-1 zemní práce M3 391 284
821 115 N-2 hlubinné zakládání M 9 832 6 723
821 115 N-3 základy M3 8 520 7 374
821 115 N-4 opěry, pilíře M3 10 908 10 890
821 115 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 16 700 13 279
821 115 N-6 vozovka M2 960 825
821 115 N-7 římsy M3 20 429 18 954
821 115 N-8 zábradlí, svodidla M 7 242 3 543
821 115 N-9 mostní závěry M 28 340 14 714
821 115 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 766 660
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 49 463 40 632
821 116 N-1 zemní práce M3 418 284
821 116 N-2 hlubinné zakládání M 10 018 6 723
821 116 N-3 základy M3 8 247 7 374
821 116 N-4 opěry, pilíře M3 12 551 10 890
821 116 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 26 988 20 119
821 116 N-6 vozovka M2 903 825
821 116 N-7 římsy M3 18 688 18 954
821 116 N-8 zábradlí, svodidla M 6 919 3 543
821 116 N-9 mostní závěry M 79 173 14 714
821 116 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 819 660
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 41 937 32 217
821 432 N-1 zemní práce M3 318 284
821 432 N-2 hlubinné zakládání M
821 432 N-3 základy M3 8 325 7 374
821 432 N-4 opěry, pilíře M3 13 865 10 832
821 432 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 12 816 7 355
821 432 N-6 vozovka M2 1 273 467
821 432 N-7 římsy M3 14 000 14 769
821 432 N-8 zábradlí, svodidla M 6 810 2 420
821 432 N-9 mostní závěry M 22 650
821 432 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 779 767
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 64 928 27 778
821 433 N-1 zemní práce M3 398 284
821 433 N-2 hlubinné zakládání M 9 001 6 723
821 433 N-3 základy M3 9 743 7 374
821 433 N-4 opěry, pilíře M3 13 890 10 832
821 433 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 19 533 9 740
821 433 N-6 vozovka M2 386 467
821 433 N-7 římsy M3 20 749 14 769
821 433 N-8 zábradlí, svodidla M 5 960 2 420
821 433 N-9 mostní závěry M 51 645
821 433 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 1 516 767
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 56 835 32 288
821 434 N-1 zemní práce M3 321 284
821 434 N-2 hlubinné zakládání M 4 767 6 723
821 434 N-3 základy M3 16 858 7 374
821 434 N-4 opěry, pilíře M3 16 421 10 832
821 434 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 22 199 5 455
821 434 N-6 vozovka M2 1 918 467
821 434 N-7 římsy M3 25 068 14 769
821 434 N-8 zábradlí, svodidla M 10 625 2 420
821 434 N-9 mostní závěry M
821 434 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 795 767
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 74 236 27 423
821 435 N-1 zemní práce M3 557 284
821 435 N-2 hlubinné zakládání M 10 734 6 723
821 435 N-3 základy M3 10 401 7 374
821 435 N-4 opěry, pilíře M3 13 076 10 832
821 435 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 13 908 9 460
821 435 N-6 vozovka M2 738 467
821 435 N-7 římsy M3 25 060 14 769
821 435 N-8 zábradlí, svodidla M 7 042 2 420
821 435 N-9 mostní závěry M 37 295 11 530
821 435 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 1 070 767
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 53 091 29 847
821 436 N-1 zemní práce M3 263 284
821 436 N-2 hlubinné zakládání M 8 392 6 723
821 436 N-3 základy M3 9 041 7 374
821 436 N-4 opěry, pilíře M3 12 955 10 832
821 436 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 30 727 11 371
821 436 N-6 vozovka M2 1 551 467
821 436 N-7 římsy M3 14 449 14 769
821 436 N-8 zábradlí, svodidla M 6 591 2 420
821 436 N-9 mostní závěry M 37 380 11 530
821 436 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 1 674 767
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 70 967 31 001
821 437 N-1 zemní práce M3 452 284
821 437 N-2 hlubinné zakládání M 3 992 6 723
821 437 N-3 základy M3 7 703 7 374
821 437 N-4 opěry, pilíře M3 11 378 10 832
821 437 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 39 276 13 027
821 437 N-6 vozovka M2 178
821 437 N-7 římsy M3 19 122
821 437 N-8 zábradlí, svodidla M 8 083 2 420
821 437 N-9 mostní závěry M 44 803 13 822
821 437 N-10 Izolace nosné konstrukce M2 1 469
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 50 211 18 526
821 438 N-1 zemní práce M3 827 284
821 438 N-2 hlubinné zakládání M 6 168 6 723
821 438 N-3 základy M3
821 438 N-4 opěry, pilíře M3 11 195 10 832
821 438 N-5 nosná konstrukce, ložiska M2 12 870 5 012
821 438 N-6 vozovka M2
821 438 N-7 římsy M3 20 612
821 438 N-8 zábradlí, svodidla M 5 357 2 420
821 438 N-9 MOSTNÍ ZÁVĚRY M
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 857 4 396
822 214 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 197 250
822 214 N-2 násypy M3 319 301
822 214 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 835 1 402
822 214 N-4 silniční svodidlo M 1 967 3 021
822 214 N-6 příkopy, rigoly M 917 553
822 214 N-7 propusty M 19 162
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 5 791 4 805
822 217 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 217 250
822 217 N-2 násypy M3 500 301
822 217 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 649 1 785
822 217 N-4 silniční svodidlo M 2 044 3 021
822 217 N-6 příkopy, rigoly M 930 553
822 217 N-7 propusty M 14 348
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 226 2 480
822 217 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 1 012 925
822 217 R-3 vyspravení trhlin M 554 306
822 217 R-4 vozovkové vrstvy M2 570 1 518
822 217 R-6 propusty M 23 270 18 689
822 217 R-7 svodidla M 1 927 2 609
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 013 4 047
822 224 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 173 250
822 224 N-2 násypy M3 328 301
822 224 N-3 vozovkové vrstvy M2 3 637 1 286
822 224 N-4 silniční svodidlo M 1 931 2 636
822 224 N-6 příkopy, rigoly M 825 553
822 224 N-7 propusty M 21 014 14 026
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 5 671 2 180
822 224 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 937 3 341
822 224 R-3 vyspravení trhlin M 116 454
822 224 R-4 vozovkové vrstvy M2 2 913 738
822 224 R-6 propusty M
822 224 R-7 svodidla M 1 214 1 285
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 4 277 4 137
822 227 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 236 250
822 227 N-2 násypy M3 282 301
822 227 N-3 vozovkové vrstvy M2 5 094 1 676
822 227 N-4 silniční svodidlo M 1 727 2 636
822 227 N-6 příkopy, rigoly M 910 553
822 227 N-7 propusty M 15 548 14 026
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 441 1 041
822 227 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 1 128 925
822 227 R-3 vyspravení trhlin M 619 306
822 227 R-4 vozovkové vrstvy M2 310 903
822 227 R-6 propusty M 12 855 18 689
822 227 R-7 svodidla M 2 047 1 285
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 112 3 270
822 234 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 115 250
822 234 N-2 násypy M3 381 301
822 234 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 594 1 139
822 234 N-4 silniční svodidlo M 1 702 1 249
822 234 N-6 příkopy, rigoly M 824 553
822 234 N-7 propusty M
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 176 3 478
822 237 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 169 250
822 237 N-2 násypy M3 267 301
822 237 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 238 1 475
822 237 N-4 silniční svodidlo M 1 381 1 249
822 237 N-6 příkopy, rigoly M 625 553
822 237 N-7 propusty M 10 706 14 026
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 289 1 000
822 237 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 835 925
822 237 R-3 vyspravení trhlin M 183 306
822 237 R-4 vozovkové vrstvy M2 392 903
822 237 R-6 propusty M 14 785 18 689
822 237 R-7 svodidla M 7 197 1 285
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 1 402 2 397
822 245 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 267 250
822 245 N-2 násypy M3 63 301
822 245 N-3 vozovkové vrstvy M2 908 1 413
822 245 N-4 silniční svodidlo M
822 245 N-6 příkopy, rigoly M
822 245 N-7 propusty M
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 411 2 307
822 246 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 187 250
822 246 N-2 násypy M3 507 301
822 246 N-3 vozovkové vrstvy M2 535 519
822 246 N-4 silniční svodidlo M
822 246 N-6 příkopy, rigoly M
822 246 N-7 propusty M 9 553 13 056
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 213 2 806
822 247 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 516 250
822 247 N-2 násypy M3 290 301
822 247 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 157 930
822 247 N-4 silniční svodidlo M 1 318 1 070
822 247 N-6 příkopy, rigoly M 779 553
822 247 N-7 propusty M 12 556 13 056
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 992 747
822 247 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 924 925
822 247 R-3 vyspravení trhlin M 684 306
822 247 R-4 vozovkové vrstvy M2 306 510
822 247 R-6 propusty M 11 867 14 055
822 247 R-7 svodidla M 1 396 1 070
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 927 4 396
822 253 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 311 225
822 253 N-2 násypy M3 73 301
822 253 N-3 vozovkové vrstvy M2 967 1 662
822 253 N-4 silniční svodidlo M 1 012 1 070
822 253 N-6 příkopy, rigoly M 204 553
822 253 N-7 propusty M 17 851 13 057
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 2 504 1 341
822 253 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 604 651
822 253 R-3 vyspravení trhlin M
822 253 R-4 vozovkové vrstvy M2 926
822 253 R-6 propusty M
822 253 R-7 svodidla M
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 077 2 422
822 254 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 128 225
822 254 N-2 násypy M3 73 301
822 254 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 087 817
822 254 N-4 silniční svodidlo M 1 347 1 070
822 254 N-6 příkopy, rigoly M 462 553
822 254 N-7 propusty M 23 585 13 057
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 961 2 397
822 255 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 274 199
822 255 N-2 násypy M3 290 301
822 255 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 445 1 413
822 255 N-4 silniční svodidlo M 2 765 1 070
822 255 N-6 příkopy, rigoly M 490
822 255 N-7 propusty M 6 495 13 057
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 2 721 593
822 255 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 700 858
822 255 R-3 vyspravení trhlin M
822 255 R-4 vozovkové vrstvy M2 541 479
822 255 R-6 propusty M
822 255 R-7 svodidla M
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 984 1 690
822 256 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 236 225
822 256 N-2 násypy M3 166 301
822 256 N-3 vozovkové vrstvy M2 513 401
822 256 N-4 silniční svodidlo M 1 114 1 070
822 256 N-6 příkopy, rigoly M 628
822 256 N-7 propusty M 10 623 13 057
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 913 2 306
822 257 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 308 225
822 257 N-2 násypy M3 580 301
822 257 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 115 923
822 257 N-4 silniční svodidlo M 1 822 1 070
822 257 N-6 příkopy, rigoly M 826 553
822 257 N-7 propusty M 14 273 13 057
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 1 899 758
822 257 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 770 805
822 257 R-3 vyspravení trhlin M 146 306
822 257 R-4 vozovkové vrstvy M2 610 510
822 257 R-6 propusty M 14 838 14 055
822 257 R-7 svodidla M 2 867 1 070
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 6 192 2 276
822 265 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 402 199
822 265 N-2 násypy M3 636 301
822 265 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 722 1 263
822 265 N-4 silniční svodidlo M 1 154
822 265 N-6 příkopy, rigoly M
822 265 N-7 propusty M
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 937 1 428
822 266 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 193 199
822 266 N-2 násypy M3 209 301
822 266 N-3 vozovkové vrstvy M2 573 371
822 266 N-4 silniční svodidlo M 1 380
822 266 N-6 příkopy, rigoly M 620
822 266 N-7 propusty M 17 380 7 396
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 782 999
822 266 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 441 674
822 266 R-3 vyspravení trhlin M
822 266 R-4 vozovkové vrstvy M2 572 371
822 266 R-6 propusty M
822 266 R-7 svodidla M
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 719 1 547
822 267 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 250 199
822 267 N-2 násypy M3 1 309 301
822 267 N-3 vozovkové vrstvy M2 945 506
822 267 N-4 silniční svodidlo M 1 488
822 267 N-6 příkopy, rigoly M 724
822 267 N-7 propusty M 17 378 7 396
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 990 527
822 267 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 932 674
822 267 R-3 vyspravení trhlin M 663 306
822 267 R-4 vozovkové vrstvy M2 616 506
822 267 R-6 propusty M 7 162 7 961
822 267 R-7 svodidla M 1 926
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 108 1 671
822 273 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 322 225
822 273 N-2 násypy M3 348 163
822 273 N-3 vozovkové vrstvy M2 728 670
822 273 N-4 obruby M 413 727
822 273 N-5 propusty M 5 822 7 396
822 273 N-6 zábradlí M 3 723 2 595
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 3 102 789
822 273 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 742 309
822 273 R-2 vozovkové vrstvy M2 688 670
822 273 R-3 obruby M 369 727
822 273 R-4 propusty M 3 710 7 961
822 273 R-5 zábradlí M 2 591 1 424
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 298 1 613
822 274 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 98 225
822 274 N-2 násypy M3 1 921 163
822 274 N-3 vozovkové vrstvy M2 879 438
822 274 N-4 obruby M 357 283
822 274 N-5 propusty M
822 274 N-6 zábradlí M
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 084 1 537
822 277 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 229 225
822 277 N-2 násypy M3 238 163
822 277 N-3 vozovkové vrstvy M2 754 386
822 277 N-4 obruby M 437 727
822 277 N-5 propusty M 8 503 7 396
822 277 N-6 zábradlí M 4 117 2 595
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 3 098 729
822 277 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 872 948
822 277 R-2 vozovkové vrstvy M2 712 299
822 277 R-3 obruby M 866 727
822 277 R-4 propusty M 6 022 7 961
822 277 R-5 zábradlí M 5 239 1 424
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 066 1 597
822 553 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 316 253
822 553 N-2 násypy M3 648 301
822 553 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 089 1 209
822 553 N-4 obruby M 364 336
822 553 N-5 propusty M
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 1 868 1 520
822 554 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 423 253
822 554 N-2 násypy M3 65 301
822 554 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 578 792
822 554 N-4 obruby M 312 336
822 554 N-5 propusty M
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 546 1 697
822 557 N-1 odkopávky pro spodní stavbu M3 295 253
822 557 N-2 násypy M3 238 301
822 557 N-3 vozovkové vrstvy M2 1 178 1 077
822 557 N-4 obruby M 470 336
822 557 N-5 propusty M 11 695 13 056
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 795 684
822 557 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 705 925
822 557 R-3 vyspravení trhlin M 119
822 557 R-4 vozovkové vrstvy M2 1 002 733
822 557 R-6 propusty M
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 15 701 11 475
827 111-1 jámy, rýhy, šachty M3 340 474
827 111-2 zásypy, obsypy M3 328 297
827 111-3 podkladní vrstvy M3 1 018 916
827 111-4 potrubí tlakové M 5 013 3 654
827 111-5 chráničky M 12 515 11 323
827 111-6 armatury KUS 46 937 79 961
827 111-7 šachty armaturní KUS 63 652 78 995
827 111-8 obetonování potrubí M3
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 31 049 12 659
827 112-1 jámy, rýhy, šachty M3 555 474
827 112-2 zásypy, obsypy M3 340 297
827 112-3 podkladní vrstvy M3 2 075 916
827 112-4 potrubí tlakové M 14 776 4 820
827 112-5 chráničky M 20 845 11 323
827 112-6 armatury KUS 72 878 79 961
827 112-7 šachty armaturní KUS 268 848 78 995
827 112-8 obetonování potrubí M3 2 490 2 674
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 29 390 16 799
827 113-1 jámy, rýhy, šachty M3 581 474
827 113-2 zásypy, obsypy M3 430 297
827 113-3 podkladní vrstvy M3 1 596 916
827 113-4 potrubí tlakové M 14 678 8 899
827 113-5 chráničky M 14 008 10 776
827 113-6 armatury KUS 73 074 79 961
827 113-7 šachty armaturní KUS 237 405 78 995
827 113-8 obetonování potrubí M3 2 963 2 674
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 080 3 682
827 131-1 jámy, rýhy, šachty M3 459 343
827 131-2 zásypy, obsypy M3 368 297
827 131-3 podkladní vrstvy M3 2 749 916
827 131-4 potrubí tlakové M 1 171 629
827 131-5 chráničky M 5 034 7 221
827 131-6 armatury KUS 14 334 20 337
827 131-7 šachty armaturní KUS 99 269 39 613
827 131-8 obetonování potrubí M3 3 579 2 674
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 14 387 3 640
827 132-1 jámy, rýhy, šachty M3 343 343
827 132-2 zásypy, obsypy M3 385 297
827 132-3 podkladní vrstvy M3 1 375 916
827 132-4 potrubí tlakové M 7 493 1 702
827 132-5 chráničky M 9 149
827 132-6 armatury KUS 23 219 20 337
827 132-7 šachty armaturní KUS 111 737
827 132-8 obetonování potrubí M3
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 11 312 6 083
827 133-1 jámy, rýhy, šachty M3 450 343
827 133-2 zásypy, obsypy M3 336 297
827 133-3 podkladní vrstvy M3 1 207 916
827 133-4 potrubí tlakové M 4 243 3 508
827 133-5 chráničky M 8 221 7 221
827 133-6 armatury KUS 20 051 20 337
827 133-7 šachty armaturní KUS 104 998 39 613
827 133-8 obetonování potrubí M3 3 052 2 674
827 173 vodovody požární z trub litinových M 7 612 6 181
827 173-1 jámy, rýhy, šachty M3 301 343
827 173-2 zásypy, obsypy M3 449 297
827 173-3 podkladní vrstvy M3 1 685 916
827 173-4 potrubí tlakové M 5 036 3 189
827 173-5 chráničky M 8 908 7 956
827 173-6 armatury KUS 22 439 20 337
827 173-7 šachty armaturní KUS 91 867
827 173-8 obetonování potrubí M3
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 995 5 957
827 211-1 jámy, rýhy, šachty M3 457 343
827 211-2 zásypy, obsypy M3 399 297
827 211-3 podkladní vrstvy M3 1 195 916
827 211-4 potrubí M 2 124 2 139
827 211-5 revizní šachty, spadiště, vpustě KUS 23 100 22 787
827 211-6 obetonování potrubí M3 3 473 2 674
827 211-7 žlaby štěrbinové, žlaby s mříží M 3 833 3 332
827 211-8 jímky, nádrže KUS 596 423 788 055
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 14 520 9 043
827 213-1 jámy, rýhy, šachty M3 548 343
827 213-2 zásypy, obsypy M3 388 297
827 213-3 podkladní vrstvy M3 1 678 916
827 213-4 potrubí M 9 729 5 860
827 213-5 revizní šachty, spadiště, vpustě KUS 28 616 22 787
827 213-6 obetonování potrubí M3 3 621 2 674
827 213-7 žlaby štěrbinové, žlaby s mříží M 2 993 3 291
827 213-8 jímky, nádrže KUS 628 375 788 055
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 10 174 5 246
827 214-1 jámy, rýhy, šachty M3 490 343
827 214-2 zásypy, obsypy M3 403 297
827 214-3 podkladní vrstvy M3 2 295 916
827 214-4 potrubí M 2 572 1 683
827 214-5 revizní šachty, spadiště, vpustě KUS 27 035 22 787
827 214-6 obetonování potrubí M3 3 223 2 674
827 214-7 žlaby štěrbinové, žlaby s mříží M 5 188 3 291
827 214-8 jímky, nádrže KUS 1 037 828 788 055
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 8 500 7 038
827 215-1 jámy, rýhy, šachty M3 463 343
827 215-2 zásypy, obsypy M3 319 297
827 215-3 podkladní vrstvy M3 2 473 916
827 215-4 potrubí M 2 694 3 384
827 215-5 revizní šachty, spadiště, vpustě KUS 24 488 22 787
827 215-6 obetonování potrubí M3 3 029 2 674
827 215-7 žlaby štěrbinové, žlaby s mříží M 4 043 3 291
827 215-8 jímky, nádrže KUS 642 824 788 055
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 42 533 15 609
827 221-1 jámy, rýhy, šachty M3 368 474
827 221-2 zásypy, obsypy M3 518 297
827 221-3 podkladní vrstvy M3 1 024 916
827 221-4 potrubí M 11 089 13 992
827 221-5 revizní šachty, spadiště, vpustě KUS 70 718 32 007
827 221-6 obetonování potrubí M3 2 787 2 674
827 221-7 žlaby štěrbinové, žlaby s mříží M
827 221-8 jímky, nádrže KUS 978 214 1 050 740
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 24 726 13 925
827 224-1 jámy, rýhy, šachty M3 461 474
827 224-2 zásypy, obsypy M3 365 297
827 224-3 podkladní vrstvy M3 2 150 916
827 224-4 potrubí M 8 397 5 089
827 224-5 revizní šachty, spadiště, vpustě KUS 53 329 32 007
827 224-6 obetonování potrubí M3 3 070 2 674
827 224-7 žlaby štěrbinové, žlaby s mříží M 2 657
827 224-8 jímky, nádrže KUS 249 855 1 050 740
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 21 396 11 354
827 512-1 jámy, rýhy, šachty M3 603 343
827 512-2 zásypy, obsypy M3 323 297
827 512-3 podkladní vrstvy M3 832 916
827 512-4 potrubí tlakové M 10 425 2 693
827 512-5 chráničky M 11 251
827 512-6 armatury KUS 833 595
827 512-7 šachty armaturní KUS
827 512-8 obetonování potrubí M3 2 689
827 512-9 izolace M2 2 733
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 510 5 113
827 521-1 jámy, rýhy, šachty M3 538 343
827 521-2 zásypy, obsypy M3 368 297
827 521-3 podkladní vrstvy M3 897 916
827 521-4 potrubí tlakové M 1 348 443
827 521-5 chráničky M 6 233 3 686
827 521-6 armatury KUS 19 030
827 521-7 šachty armaturní KUS
827 521-8 obetonování potrubí M3 2 689
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 26 124 6 119
827 522-1 jámy, rýhy, šachty M3 407 343
827 522-2 zásypy, obsypy M3 362 297
827 522-3 podkladní vrstvy M3 994 916
827 522-4 potrubí tlakové M 10 807 1 365
827 522-5 chráničky M 8 939 3 686
827 522-6 armatury KUS 68 559
827 522-7 šachty armaturní KUS
827 522-8 obetonování potrubí M3
827 522-9 izolace M2 954 946
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 17 278 14 932
832 565-1 zemní práce M3 423 329
832 565-2 hlubinné zakládání M
832 565-3 základy M3 5 566 6 549
832 565-4 římsy M3 13 963 13 256
832 565-5 zdi M3 7 709 9 726
832 565-6 zábradí, svodidla M 3 846 3 467
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 4 214 2 426
833 112-1 výkopy M3 337 373
833 112-2 zemní hrázky M3 2 795 272
833 112-3 těsnící vrstvy M2 259 242
833 112-4 konstrukce nádrží a jímek M3 12 523
833 112-5 podkladní vrstvy M3 2 415 916
833 112-6 dlažby M2 1 286 948
833 112-7 prahy a stupně M3 4 926 3 198
833 112-8 záhozy, rovnaniny, pohoz ploch kamenem, z kameniva M3 2 989 1 369
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 4 586 1 923
833 114-1 výkopy M3 261 373
833 114-2 zemní hrázky M3 1 080 272
833 114-3 těsnící vrstvy M2 437 242
833 114-4 konstrukce nádrží a jímek M3 11 523 9 845
833 114-5 podkladní vrstvy M3 1 007 916
833 114-6 dlažby M2 608 1 154
833 114-7 prahy a stupně M3 4 882 3 198
833 114-8 ZÁHOZY, ROVNANINY, POHOZ PLOCH KAMENEM, Z KAMENIVA M3
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 3 484 905
833 118-1 výkopy M3 453 373
833 118-2 násypy M3 724 272
833 118-3 ornice M3 397