Porovnání DÚR

Porovnání statistického výstupu vítězných nabídek z Měrných cen oproti datové základně DÚR v cenové úrovni 2019.

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky SFDI): http://www.sfdi.cz

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky ŘSD ČR): http://www.rsd.cz
JKSO Objekt MJ Průměrná
cena MNS
[Kč]
JC DÚR
[Kč]
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 2 651 197 736 387
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 5 098 166 924 395
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 4 026 325 1 109 456
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 11 734 3 593
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 2 801 4 032
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 3 306 2 312
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 1 727 667
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 3 280 2 346
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 10 921 5 302
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 23 247 13 943
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 37 961 27 153
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 12 758 5 954
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 23 226 14 447
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 10 945 29 445
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 16 192 13 563
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 45 378 13 668
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 502 4 165
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 8 387 6 916
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 5 769 4 111
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 6 261 3 991
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 62 538 34 646
821 112 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 2 441 10 045
821 112 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 45 350 25 324
821 113 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 16 388 9 523
821 113 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 69 655 29 637
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 52 052 35 372
821 114 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH REK - SANACE M2 4 380 11 278
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 51 660 31 955
821 115 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK - SANACE M2 27 448 9 965
821 115 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK - VÝMĚNA NK M2 33 255 28 737
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 49 463 40 632
821 116 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET REK - SANACE M2 19 147 11 461
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 41 937 32 217
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 64 928 27 778
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 56 835 32 288
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 74 236 27 423
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 53 091 29 847
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 70 967 31 001
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 50 211 18 526
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 857 4 396
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 5 791 4 805
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 226 2 480
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 013 4 047
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 5 671 2 180
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 4 277 4 137
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 441 1 041
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 112 3 270
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 176 3 478
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 289 1 000
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 1 402 2 397
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 411 2 307
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 213 2 806
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 992 747
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 927 4 396
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 2 504 1 341
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 077 2 422
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 961 2 397
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 2 721 593
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 984 1 690
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 913 2 306
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 1 899 758
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 6 192 2 276
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 937 1 428
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 782 999
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 719 1 547
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 990 527
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 108 1 671
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 3 102 789
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 298 1 613
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 084 1 537
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 3 098 729
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 066 1 597
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 1 868 1 520
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 546 1 697
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 795 684
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 15 701 11 475
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 31 049 12 659
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 29 390 16 799
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 080 3 682
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 14 387 3 640
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 11 312 6 083
827 173 vodovody požární z trub litinových M 7 612 6 181
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 995 5 957
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 14 520 9 043
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 10 174 5 246
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 8 500 7 038
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 42 533 15 609
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 24 726 13 925
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 21 396 11 354
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 510 5 113
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 26 124 6 119
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 17 278 14 932
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 4 214 2 426
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 4 586 1 923
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 3 484 905