Porovnání DÚR, DSP

Porovnání statistického výstupu vítězných nabídek z Měrných cen oproti datové základně DSP v cenové úrovni 2019.

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky SFDI): http://www.sfdi.cz

Odkaz na Cenové ukazatele DUR/DSP schválené MD ČR (stránky ŘSD ČR): http://www.rsd.cz
JKSO Název MJ Průměrná
cena
[Kč]
MIN
[Kč]
MAX
[Kč]
Ostatní
stavby
[Kč]
Rozdíl
[%]
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 346 699 6 345 2 226 5,4
822 217 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 1 024 545 1 256 1 012 1,2
822 217 R-3 vyspravení trhlin M 93 81 121 554 -83,3
822 217 R-4 vozovkové vrstvy M2 1 150 542 2 140 570 101,7
822 217 R-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 88 980 63 549 126 723 1 945 050 -95,4
822 217 R-7 svodidla M 4 561 1 995 9 360 1 927 136,7
821 113 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 8 938 7 399 10 513 16 388 -45,5
821 113 R1-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 2 116 1 224 5 475 1 490 42,0
821 113 R1-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 362 362 362 3 186 -88,6
821 113 R1-3 VOZOVKA M2 1 489 1 161 1 943 882 68,8
821 113 R1-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 2 807 1 982 3 786 11 010 -74,5
821 113 R1-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 7 243 7 243 7 243 143 267 -94,9
821 113 R1-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 30 685 15 641 34 899 3 207 856,8
821 113 R1-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 429 1 194 1 613 478 199,0
821 113 R1-10 SPODNÍ STAVBA M3 20 896 20 896 20 896 9 976 109,5
821 112 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 9 213 1 243 14 330 2 441 277,4
821 112 R1-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 1 072 688 1 316 1 234 -13,1
821 112 R1-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 330 330 330
821 112 R1-3 VOZOVKA M2 1 592 610 2 359
821 112 R1-4 ŘÍMSY M3 25 858 25 858 25 858 265 029 -90,2
821 112 R1-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 3 446 3 075 4 009 2 201 56,6
821 112 R1-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 7 243 7 243 7 243
821 112 R1-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 18 059 4 064 36 114
821 112 R1-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 218 759 1 509
821 112 R1-10 SPODNÍ STAVBA M3 15 943 15 943 15 943
821 116 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET REK - SANACE M2 3 013 19 147 -84,3
821 116 R1-1 SANAČNÍ VRSTVY M2 1 578
821 116 R1-1_1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 2 274 3 158 -28,0
821 116 R1-1_2 NÁTĚR OCELOVÉ KONSTRUKCE M2 419 1 446 -71,0
821 116 R1-3 VOZOVKA M2 703 798 -11,9
821 116 R1-4 ŘÍMSY M3 135 983
821 116 R1-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 10 655 954 1 016,9
821 116 R1-10 SPODNÍ STAVBA M3 1 796 15 306 -88,3
821 117 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ REK - VÝMĚNA NK M2 2 946 39 791 -92,6
821 117 R1-1 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ, NÁTĚRY M2 1 576 1 456 8,2
821 117 R1-2 SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ M2 2 274 16 415 -86,1
821 117 R1-3 NÁTĚR OCELOVÉ KONSTRUKCE M2 422 872 -51,6
821 117 R1-5 VOZOVKA M2 703 7 401 -90,5
821 117 R1-6 ŘÍMSY M3 57 642 126 414 -54,4
821 117 R1-10 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 10 690
821 117 R1-11 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 1 774
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 355 1 441 -6,0
822 227 R-1 odstranění vozovek, frézování vozovek M3 850 1 128 -24,6
822 227 R-4 vozovkové vrstvy M2 979 310 215,8
822 227 R-5_1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 380 952 904 595 -57,9
822 227 R-7 svodidla M 494 2 047 -75,9
821 112 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 26 620 45 350 -41,3
821 112 R2-2 NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA M2 3 714 8 401 -55,8
821 112 R2-3 VOZOVKA M2 1 615 1 458 10,8
821 112 R2-4 ŘÍMSY M3 26 185 17 411 50,4
821 112 R2-5 ZÁBRADLÍ, SVODIDLA M 6 102 5 851 4,3
821 112 R2-6 MOSTNÍ ZÁVĚRY M 9 529
821 112 R2-7 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 3 930 2 899 35,6
821 112 R2-8 IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE M2 584 528 10,6
821 112 R2-10 SPODNÍ STAVBA M3 12 460 7 564 64,7