Porovnání položek OTSKP oproti měrným cenám

Porovnání statistického výstupu vítězných nabídek z Měrných cen oproti vybraným rozhodujícím položkám OTSKP-SPK v cenové úrovni 2019.

Položka Název MJ Průměrná
cena
[Kč]
Medián
[Kč]
MIN
[Kč]
MAX
[Kč]
JC OTSKP
[Kč]
Rozdíl
Průměr
[%]
Rozdíl
Medián
[%]
11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 24 24 24 24 2 -91,6 -91,6
11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 44 44 25 64 41 -7,7 -7,7
111203 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM M2 56 56 56 56 56 -0,5 -0,5
111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 25 25 25 25 80 220,0 220,0
11130 SEJMUTÍ DRNU M2 48 44 40 84 27 -44,2 -38,6
11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 11 279 11 260 1 982 20 642 562 -95,0 -95,0
113131 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM M3 580 580 580 580 562 -3,1 -3,1
11313A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY M3 837 850 800 850 531 -36,6 -37,5
11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA tkm 10 7 7 18 12 21,0 66,2
11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM M3 1 112 1 112 1 112 1 112 1 060 -4,7 -4,7
11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 4 142 1 769 1 769 11 260 2 000 -51,7 13,0
113157 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM M3 1 975 1 975 1 975 1 975 2 220 12,4 12,4
113167 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 16KM M3 3 165 3 165 3 165 3 165 1 160 -63,3 -63,3
11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 2 533 2 533 2 533 2 533 790 -68,8 -68,8
113187 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM M3 690 690 690 690 1 015 47,0 47,0
11325 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU M3 1 892 1 892 1 804 1 980 3 760 98,7 98,7
11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 199 189 122 311 120 -39,6 -36,4
11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 5 541 5 541 5 541 5 541 784 -85,9 -85,9
11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 452 452 296 609 231 -48,9 -48,9
113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM M3 425 425 425 425 231 -45,6 -45,6
113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 816 650 616 1 183 402 -50,8 -38,2
11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 7 262 7 243 7 243 7 309 505 -93,0 -93,0
113337 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 931 931 931 931 660 -29,1 -29,1
11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 753 753 753 753 937 24,4 24,4
113347 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 923 923 923 923 1 250 35,4 35,4
113357 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM M3 2 974 2 974 2 974 2 974 2 620 -11,9 -11,9
11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 1 755 1 755 1 755 1 755 562 -68,0 -68,0
113477 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM M3 690 690 690 690 551 -20,2 -20,2
113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 686 686 686 686 764 11,4 11,4
11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 185 185 185 185 87 -53,0 -53,0
113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 89 89 89 89 89 -0,2 -0,2
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 533 1 228 850 2 634 1 170 -23,7 -4,7
113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 1 194 1 194 1 194 1 194 1 290 8,0 8,0
11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 M3 1 755 2 047 1 002 2 047 2 860 63,0 39,7
11373E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETON DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 M3 1 231 1 231 1 231 1 231 4 820 291,6 291,6
113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 121 121 121 121 76 -37,2 -37,2
113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 67 64 37 104 86 28,0 34,0
113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 97 132 23 132 99 2,1 -25,0
113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 125 118 40 237 123 -1,8 4,3
113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 40 40 40 40 144 260,0 260,0
113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 226 224 224 237 166 -26,5 -25,9
114117 ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM M3 1 211 1 211 1 211 1 211 1 190 -1,7 -1,7
121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 361 361 350 372 51 -85,9 -85,9
121107 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM M3 595 595 595 595 276 -53,6 -53,6
12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 961 961 926 996 120 -87,5 -87,5
122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 372 372 372 372 120 -67,7 -67,7
122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 510 510 510 510 322 -36,8 -36,8
122837 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 567 567 567 567 556 -2,0 -2,0
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 484 484 484 484 171 -64,7 -64,7
123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 399 399 399 399 322 -19,3 -19,3
12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 377 282 105 790 89 -76,4 -68,4
125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 159 159 159 159 89 -44,1 -44,1
125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 158 158 158 158 146 -7,6 -7,6
12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 474 474 474 474 176 -62,9 -62,9
126737 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 567 567 567 567 362 -36,2 -36,2
12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 457 394 394 583 406 -11,1 3,2
12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 69 69 64 73 76 10,9 10,9
12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 315 127 86 922 89 -71,8 -29,6
12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 797 797 797 797 2 180 173,7 173,7
12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 1 580 1 580 1 580 1 580 544 -65,6 -65,6
12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M 125 125 66 183 87 -30,3 -30,3
129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 202 202 202 202 184 -8,8 -8,8
129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 202 202 202 202 288 42,7 42,7
129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 239 239 239 239 379 58,9 58,9
129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 519 519 248 790 485 -6,5 -6,5
12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 706 706 358 1 054 577 -18,3 -18,3
13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 176 422 422 4 609 212 -82,0 -49,8
131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 1 456 1 456 540 2 371 412 -71,7 -71,7
13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 471 1 580 896 1 782 256 -82,6 -83,8
132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 618 553 535 896 423 -31,6 -23,5
17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 496 496 159 832 58 -88,3 -88,3
171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 378 378 378 378 58 -84,7 -84,7
17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 134 30 17 336 16 -88,0 -46,8
17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 173 1 118 689 1 713 541 -53,9 -51,6
17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 305 282 263 369 196 -35,6 -30,4
173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 576 576 576 576 216 -62,5 -62,5
17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 574 462 462 800 708 23,3 53,4
17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 655 655 655 655 582 -11,1 -11,1
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 493 348 198 983 109 -77,9 -68,6
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 005 1 181 637 1 197 625 -37,8 -47,1
17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 021 1 021 1 021 1 021 750 -26,5 -26,5
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 20 22 13 22 13 -34,1 -41,2
18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 113 113 55 171 21 -81,4 -81,4
18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 54 52 31 79 32 -40,4 -38,8
18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 26 26 26 26 23 -13,0 -13,0
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 76 48 15 132 14 -81,6 -71,1
18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 27 17 16 48 17 -37,3 0,0
18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 43 66 3 66 4 -90,7 -93,9
18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 287 287 287 287 282 -1,7 -1,7
21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 36 36 36 36 50 38,9 38,9
212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 710 710 710 710 309 -56,5 -56,5
21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 142 244 197 545 32 938 197 545 81 500 -42,7 -58,7
21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 50 50 50 50 56 11,0 11,0
261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M 1 115 1 115 1 115 1 115 1 090 -2,3 -2,3
261515 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM M 1 742 1 742 1 742 1 742 1 710 -1,8 -1,8
261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M 3 951 3 951 3 951 3 951 2 410 -39,0 -39,0
26152 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 100MM M 4 004 4 004 4 004 4 004 2 820 -29,6 -29,6
26192 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 100MM M 16 857 16 857 16 857 16 857 3 010 -82,1 -82,1
264614 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 200MM M 65 848 65 848 65 848 65 848 4 020 -93,9 -93,9
264615 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 300MM M 65 848 65 848 65 848 65 848 4 330 -93,4 -93,4
27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1 371 1 371 1 371 1 371 793 -42,2 -42,2
272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3 483 3 483 3 483 3 483 3 420 -1,8 -1,8
272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 6 056 6 056 6 055 6 058 3 600 -40,6 -40,6
272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 65 549 65 549 65 549 65 549 26 200 -60,0 -60,0
282661 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M3 39 509 39 509 39 509 39 509 24 300 -38,5 -38,5
285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS 112 149 38 149 251 124,7 68,8
285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 284 239 139 497 326 14,9 36,4
285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ KUS 1 765 1 765 1 765 1 765 379 -78,5 -78,5
289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 69 69 69 69 72 4,3 4,3
289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 134 134 134 134 140 4,5 4,5
311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 23 364 23 364 23 364 23 364 6 500 -72,2 -72,2
311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T 31 860 31 860 31 860 31 860 29 400 -7,7 -7,7
317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 65 263 65 263 65 263 65 263 27 600 -57,7 -57,7
31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 163 147 147 195 135 -17,1 -7,9
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 12 616 15 399 6 344 17 218 9 770 -22,6 -36,6
317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 34 771 36 722 28 143 40 424 26 600 -23,5 -27,6
317368 VÝZTUŽ ŘÍMS ZE SVAŘ SÍTÍ T 39 915 39 915 39 915 39 915 27 400 -31,4 -31,4
3272C7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 5 439 5 439 5 439 5 439 3 300 -39,3 -39,3
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 12 603 11 546 5 947 23 706 5 390 -57,2 -53,3
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 30 546 30 002 28 143 35 125 26 200 -14,2 -12,7
333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 31 860 31 860 31 860 31 860 25 200 -20,9 -20,9
334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 15 804 15 804 15 804 15 804 8 570 -45,8 -45,8
334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 43 460 43 460 43 460 43 460 27 200 -37,4 -37,4
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 4 248 4 248 4 248 4 248 3 450 -18,8 -18,8
420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 28 143 28 143 28 143 28 143 26 200 -6,9 -6,9
421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 9 973 6 903 6 903 16 113 9 150 -8,3 32,5
421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 31 634 31 634 28 143 35 125 29 100 -8,0 -8,0
421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 31 860 31 860 31 860 31 860 25 200 -20,9 -20,9
422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 15 145 15 145 15 145 15 145 11 700 -22,7 -22,7
422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 39 509 39 509 39 509 39 509 26 200 -33,7 -33,7
422366 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 39 509 39 509 39 509 39 509 24 700 -37,5 -37,5
423428 ZÁVĚSY KOMOROVÝCH MOSTŮ Z PŘEDPÍNACÍCH TYČÍ D PŘES 56MM M 8 850 8 850 8 850 8 850 2 630 -70,3 -70,3
425221 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 110 980 110 980 110 980 110 980 174 800 57,5 57,5
42850 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ KUS 1 597 1 597 1 597 1 597 108 500 6 695,7 6 695,7
42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 21 479 21 479 7 381 35 577 97 600 354,4 354,4
431114 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 32 938 32 938 32 938 32 938 9 870 -70,0 -70,0
431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 22 932 22 932 22 932 22 932 14 300 -37,6 -37,6
431314 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 9 412 9 412 9 412 9 412 5 280 -43,9 -43,9
43131A SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25 M3 9 326 9 326 9 326 9 326 5 190 -44,3 -44,3
43411 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON M3 23 364 23 364 23 364 23 364 11 400 -51,2 -51,2
434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 22 388 22 388 22 388 22 388 17 500 -21,8 -21,8
451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 3 951 3 951 3 951 3 951 2 360 -40,3 -40,3
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2 814 2 814 2 814 2 814 2 440 -13,3 -13,3
451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2 906 2 814 2 187 3 717 2 660 -8,5 -5,5
451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3 378 3 005 2 515 4 641 2 840 -15,9 -5,5
45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 4 116 3 951 3 951 4 718 2 760 -32,9 -30,1
451385 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 4 777 4 777 4 454 5 099 4 250 -11,0 -11,0
45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 100 810 100 810 98 108 103 511 108 500 7,6 7,6
45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1 121 1 228 764 1 371 812 -27,6 -33,9
45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 982 975 765 1 197 750 -23,6 -23,1
451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 783 783 783 783 768 -1,9 -1,9
457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 10 536 10 536 10 536 10 536 3 520 -66,6 -66,6
45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 238 952 238 952 238 952 238 952 81 500 -65,9 -65,9
457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T 39 509 39 509 39 509 39 509 24 700 -37,5 -37,5
45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 56 003 42 480 42 480 83 049 81 500 45,5 91,9
458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 738 738 738 738 725 -1,8 -1,8
45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 2 602 2 602 2 602 2 602 2 420 -7,0 -7,0
46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3 2 590 2 590 2 590 2 590 2 990 15,4 15,4
461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4 395 4 395 3 876 4 914 2 990 -32,0 -32,0
465385 DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 7 902 7 902 7 902 7 902 4 430 -43,9 -43,9
465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 9 589 8 164 7 434 14 485 4 780 -50,2 -41,5
465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 6 099 6 147 4 609 7 541 2 980 -51,1 -51,5
466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 724 724 724 724 534 -26,2 -26,2
56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 1 773 1 773 1 720 1 827 1 790 0,9 0,9
561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 264 264 264 264 266 0,9 0,9
561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 316 316 316 316 360 13,8 13,8
562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I M3 1 048 1 048 1 048 1 048 1 840 75,6 75,6
56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 265 265 265 265 158 -40,4 -40,4
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 946 924 870 1 074 708 -25,2 -23,4
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 210 210 210 210 107 -49,0 -49,0
56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 305 305 305 305 207 -32,2 -32,2
567501 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 630 630 630 630 1 640 160,3 160,3
567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 92 18 5 252 370 304,1 1 938,6
56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 864 864 864 864 799 -7,5 -7,5
56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 76 76 76 76 80 5,3 5,3
56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 88 94 56 113 122 39,4 29,7
572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 22 24 17 26 17 -23,0 -30,0
572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 15 15 15 16 8 -48,4 -48,4
572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 19 19 19 19 10 -47,8 -47,8
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 16 16 16 16 11 -31,3 -31,3
572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 14 14 13 16 12 -13,8 -11,8
572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 30 21 19 62 22 -26,2 4,8
57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 153 153 120 185 126 -17,4 -17,4
574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 259 259 259 259 213 -17,7 -17,7
574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 233 233 212 254 236 1,2 1,2
574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 350 350 350 350 235 -32,9 -32,9
574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 448 448 448 448 272 -39,2 -39,2
574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 573 573 568 578 364 -36,5 -36,5
574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3 8 745 9 361 4 435 9 361 5 110 -41,6 -45,4
574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 238 238 238 238 264 10,8 10,8
574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 286 286 286 286 318 11,3 11,3
574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 498 562 276 562 305 -38,8 -45,7
574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 583 749 355 749 410 -29,7 -45,3
574D88 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 90MM M2 396 396 396 396 458 15,8 15,8
574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 3 569 3 569 3 569 3 569 4 350 21,9 21,9
574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 250 250 250 250 304 21,7 21,7
574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 560 560 558 562 350 -37,5 -37,5
574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 302 259 259 387 294 -2,6 13,3
574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 440 440 361 519 391 -11,1 -11,1
574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 340 367 234 396 237 -30,2 -35,5
574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 256 270 224 270 252 -1,7 -6,7
574J64 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM M2 258 258 258 258 285 10,3 10,3
574N07 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY M3 4 937 4 937 4 937 4 937 5 270 6,7 6,7
574N47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 637 672 395 672 423 -33,6 -37,1
575A01 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 8 M3 21 240 21 240 21 240 21 240 12 000 -43,5 -43,5
575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2 851 851 850 852 477 -43,9 -43,9
575C31 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM M2 721 721 721 721 377 -47,7 -47,7
575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 743 743 743 743 428 -42,4 -42,4
575C51 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 40MM M2 852 852 852 852 481 -43,5 -43,5
575C65 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM M2 806 806 806 806 526 -34,8 -34,8
575D03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK M3 17 779 17 779 17 779 17 779 13 700 -22,9 -22,9
575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 968 988 832 988 543 -43,9 -45,0
575D65 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 45MM MODIFIK M2 916 916 916 916 598 -34,7 -34,7
575F33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIFIK M2 790 790 790 790 426 -46,1 -46,1
57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 10 11 5 13 5 -48,3 -54,5
57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 14 16 12 16 11 -23,5 -30,1
576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 8 11 2 13 8 -5,3 -27,3
576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 14 14 14 14 9 -37,4 -37,4
577202 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK M2 12 12 12 12 8 -33,3 -33,3
5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 6 091 6 091 6 091 6 091 6 190 1,6 1,6
5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 4 454 4 454 4 454 4 454 5 990 34,5 34,5
5774MD VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 11 MODIFIK M3 47 411 47 411 47 411 47 411 10 900 -77,0 -77,0
57765 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 25MM M2 167 167 167 167 131 -21,6 -21,6
57766 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM M2 211 211 211 211 155 -26,5 -26,5
57791F VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP MODIFIK (HMOTNOST) T 1 797 1 797 1 797 1 797 4 490 149,9 149,9
577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 122 122 121 123 253 107,2 107,2
582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 655 655 655 655 418 -36,2 -36,2
582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 693 693 693 693 528 -23,8 -23,8
58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 953 953 953 953 812 -14,8 -14,8
582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 548 548 528 568 511 -6,8 -6,8
58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2 1 168 1 168 1 168 1 168 1 400 19,8 19,8
58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 79 79 79 79 146 84,8 84,8
626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 923 879 850 1 083 892 -3,3 1,4
626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 1 453 1 381 1 347 1 808 1 560 7,4 13,0
626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 3 819 3 819 3 819 3 819 2 250 -41,1 -41,1
626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM M2 3 781 3 472 2 583 5 597 3 670 -2,9 5,7
626123 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM M2 3 940 3 940 3 940 3 940 3 870 -1,8 -1,8
626133 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2 5 855 4 173 4 173 9 219 5 000 -14,6 19,8
626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 1 083 1 083 1 083 1 083 767 -29,2 -29,2
626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 1 501 1 347 1 347 1 808 1 350 -10,1 0,2
626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM M2 3 176 2 583 2 583 4 361 2 760 -13,1 6,9
626233 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2 4 173 4 173 4 173 4 173 4 670 11,9 11,9
62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 226 250 53 250 167 -26,0 -33,2
62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 231 231 231 231 487 110,6 110,6
62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 825 825 531 1 119 801 -2,9 -2,9
62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M 1 644 1 644 1 644 1 644 1 640 -0,2 -0,2
62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 2 107 2 107 2 107 2 107 1 640 -22,2 -22,2
62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 1 644 1 644 1 644 1 644 2 730 66,1 66,1
62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 546 390 205 1 198 201 -63,2 -48,4
628451 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC CEMENTOVOU MALTOU M2 461 461 461 461 94 -79,6 -79,6
62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY M2 80 914 80 914 80 914 80 914 2 150 -97,3 -97,3
711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 140 145 105 172 107 -23,5 -26,2
711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 526 526 526 526 217 -58,7 -58,7
711415 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 2 171 2 171 2 171 2 171 427 -80,3 -80,3
711422 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 5 004 5 004 5 004 5 004 522 -89,6 -89,6
711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 759 759 759 759 522 -31,3 -31,3
711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 596 596 596 596 683 14,6 14,6
711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 964 1 027 584 1 027 683 -29,2 -33,5
711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 759 759 759 759 683 -10,1 -10,1
711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 186 175 175 207 226 21,7 29,0
76421 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU M2 757 757 685 829 534 -29,4 -29,4
76422 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU M2 3 193 3 193 2 921 3 465 2 230 -30,2 -30,2
767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 790 790 790 790 98 -87,6 -87,6
76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 95 796 95 796 95 796 95 796 68 000 -29,0 -29,0
78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST M2 225 225 225 225 216 -3,8 -3,8
783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2 764 764 764 764 873 14,3 14,3
783261 PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METAL M2 1 580 1 580 1 580 1 580 1 070 -32,3 -32,3
78352 PROTIKOROZ OCHRANA KLEMPÍŘ KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 1 580 1 580 1 580 1 580 660 -58,2 -58,2
78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 426 426 426 426 279 -34,6 -34,6
78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 350 350 350 350 328 -6,2 -6,2
78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 500 509 175 724 379 -24,2 -25,5
7838H NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2 218 218 218 218 214 -1,7 -1,7
863272 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM M 2 676 2 676 2 676 2 676 2 630 -1,7 -1,7
87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 2 345 2 345 2 345 2 345 345 -85,3 -85,3
87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 763 763 763 763 452 -40,8 -40,8
875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 251 251 251 251 255 1,6 1,6
87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 89 89 66 111 42 -52,6 -52,6
87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 142 142 127 157 154 8,3 8,3
87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 537 537 537 537 271 -49,6 -49,6
87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 382 382 382 382 361 -5,6 -5,6
87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 1 081 1 081 1 081 1 081 491 -54,6 -54,6
89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 10 548 10 548 8 149 12 947 8 170 -22,5 -22,5
89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 33 778 33 778 33 778 33 778 21 700 -35,8 -35,8
897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 20 422 20 422 20 422 20 422 13 100 -35,9 -35,9
897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 9 759 9 759 9 759 9 759 12 600 29,1 29,1
89911M BETONOVÝ POKLOP B125 KUS 3 928 3 928 3 928 3 928 2 200 -44,0 -44,0
89911N BETONOVÝ POKLOP C250 KUS 4 395 4 395 4 395 4 395 3 550 -19,2 -19,2
89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 3 635 3 635 3 635 3 635 1 970 -45,8 -45,8
89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3 559 2 402 1 612 6 663 1 660 -53,4 -30,9
899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 4 482 4 482 4 482 4 482 2 240 -50,0 -50,0
899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 3 398 3 398 3 398 3 398 2 630 -22,6 -22,6
899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2 891 2 891 2 891 2 891 2 820 -2,4 -2,4
899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 8 807 8 807 8 807 8 807 3 670 -58,3 -58,3
899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY M 6 6 5 7 10 69,2 69,2
899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 26 26 26 26 98 273,9 273,9
899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 26 26 26 26 144 449,4 449,4
899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 29 29 29 29 279 867,7 867,7
899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 29 29 29 29 328 1 037,7 1 037,7
899682 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM M 33 33 33 33 462 1 310,3 1 310,3
89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 43 43 40 46 98 128,2 128,2
9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 866 3 866 3 866 3 866 1 027 -73,4 -73,4
9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 729 590 590 1 008 150 -79,4 -74,6
9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 414 5 414 5 412 5 416 3 540 -34,6 -34,6
9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 385 385 239 531 160 -58,5 -58,5
9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 089 817 814 1 636 814 -25,3 -0,4
9113A2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 209 216 197 216 155 -26,0 -28,2
9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 172 169 99 253 181 5,5 7,2
9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 706 1 265 930 4 248 950 -44,3 -24,9
9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 421 421 310 531 181 -57,0 -57,0
9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 648 1 602 1 567 1 822 1 520 -7,8 -5,1
9113C2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 514 514 514 514 187 -63,6 -63,6
9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 316 333 196 402 214 -32,2 -35,6
9114B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 249 249 249 249 214 -14,1 -14,1
9114C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 919 3 919 3 919 3 919 2 330 -40,5 -40,5
9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 514 4 514 4 514 4 514 4 280 -5,2 -5,2
9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 463 463 463 463 299 -35,4 -35,4
9115E1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 14 030 14 030 14 030 14 030 7 550 -46,2 -46,2
9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 7 593 7 593 7 540 7 646 4 790 -36,9 -36,9
9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 451 451 372 531 299 -33,8 -33,8
911AC1 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 10 869 10 869 9 877 11 861 8 840 -18,7 -18,7
911AC3 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 1 032 1 032 1 032 1 032 150 -85,5 -85,5
911CC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 250 000 250 000 250 000 250 000 7 -100,0 -100,0
911DC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 400 5 400 5 400 5 400 4 480 -17,0 -17,0
911DC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 722 722 654 790 535 -25,9 -25,9
911DC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 1 258 1 209 458 2 155 566 -55,0 -53,2
911EC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 531 5 531 5 531 5 531 4 610 -16,7 -16,7
911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 790 790 790 790 579 -26,7 -26,7
911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 1 612 2 023 790 2 023 610 -62,2 -69,8
911FC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 531 5 531 5 531 5 531 4 730 -14,5 -14,5
911FC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 790 790 790 790 610 -22,8 -22,8
911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 1 407 1 407 790 2 023 641 -54,4 -54,4
912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4 386 4 609 3 866 4 609 1 810 -58,7 -60,7
912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 349 395 197 395 214 -38,6 -45,8
91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 368 354 352 398 342 -7,1 -3,4
912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 74 74 55 92 129 75,5 75,5
91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 379 435 240 497 257 -32,3 -40,9
912451 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2 727 1 966 1 966 4 248 1 070 -60,8 -45,6
912453 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 292 356 197 356 268 -8,3 -24,7
91283 TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 110 KPL 421 430 421 430 421 430 421 430 396 100 -6,0 -6,0
91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 795 795 795 795 724 -8,9 -8,9
91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 1 784 1 784 1 784 1 784 1 070 -40,0 -40,0
914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 249 249 220 277 272 9,4 9,4
914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 989 989 162 1 815 159 -83,9 -83,9
914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3 342 3 342 3 342 3 342 2 630 -21,3 -21,3
914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 1 727 1 727 1 727 1 727 272 -84,3 -84,3
914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 92 92 92 92 159 72,8 72,8
914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 056 1 056 1 056 1 056 4 000 278,8 278,8
914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 1 221 1 221 1 221 1 221 272 -77,7 -77,7
914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 110 110 110 110 159 44,5 44,5
914233 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 197 197 197 197 159 -19,1 -19,1
914241 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 2 066 2 066 2 066 2 066 4 500 117,8 117,8
914242 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS 199 199 199 199 308 54,8 54,8
914243 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 165 165 132 198 159 -3,6 -3,6
914441 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 3 810 3 810 3 810 3 810 8 960 135,2 135,2
914442 DOPR ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓL TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 332 332 332 332 616 85,5 85,5
914443 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 395 395 395 395 316 -20,0 -20,0
914531 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT M2 3 794 3 794 3 794 3 794 8 170 115,3 115,3
914533 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ M2 329 329 329 329 544 65,3 65,3
914741 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 654 1 654 1 654 1 654 4 500 172,1 172,1
914742 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 199 199 199 199 308 54,8 54,8
914743 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DEMONTÁŽ KUS 132 132 132 132 159 20,5 20,5
914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 677 1 677 1 677 1 677 1 580 -5,8 -5,8
914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 461 461 461 461 159 -65,5 -65,5
914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 925 1 925 1 925 1 925 2 460 27,8 27,8
914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 15 079 15 079 15 079 15 079 22 700 50,5 50,5
914983 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ KUS 1 317 1 317 1 317 1 317 396 -69,9 -69,9
914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 794 1 794 1 794 1 794 1 720 -4,1 -4,1
914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS 329 329 329 329 159 -51,7 -51,7
914C23 OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS 395 395 395 395 159 -59,7 -59,7
914C41 OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5 689 5 689 5 689 5 689 2 900 -49,0 -49,0
915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 117 110 79 236 117 0,0 6,4
915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 348 390 264 392 382 9,8 -2,0
915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 315 317 301 326 360 14,1 13,4
915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 320 309 264 498 325 1,4 5,2
915621 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD KUS 637 616 553 875 859 35,0 39,4
916621 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M 5 898 5 898 5 898 5 898 2 440 -58,6 -58,6
917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 611 710 421 728 329 -46,2 -53,6
917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 444 448 348 489 342 -23,0 -23,7
918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 4 539 4 539 4 539 4 539 2 400 -47,1 -47,1
919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 159 87 32 668 89 -44,0 2,3
919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 213 132 41 632 136 -36,1 3,0
919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 225 237 142 237 181 -19,6 -23,6
919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 164 164 58 270 265 61,8 61,8
919124 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 280 280 280 280 494 76,3 76,3
919125 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M 199 199 199 199 604 203,5 203,5
919134 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 273 273 273 273 660 141,8 141,8
919146 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM M 336 336 336 336 1 640 388,1 388,1
931185 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM M2 890 890 890 890 313 -64,8 -64,8
931233 VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROFIL TL DO 9MM M 11 721 11 721 11 721 11 721 290 -97,5 -97,5
931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M 744 744 744 744 25 -96,6 -96,6
931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 49 49 49 49 51 4,1 4,1
931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 744 744 744 744 101 -86,4 -86,4
93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 137 623 137 623 38 192 237 054 136 900 -0,5 -0,5
931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 M 81 81 42 121 27 -66,8 -66,8
931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 45 45 45 45 42 -6,2 -6,2
931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 109 132 44 132 56 -48,6 -57,6
931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 158 198 44 198 82 -48,3 -58,6
931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 317 395 44 760 109 -65,6 -72,4
931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M 658 658 658 658 138 -79,0 -79,0
931331 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2 M 33 33 33 33 32 -2,8 -2,8
931333 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2 M 215 215 101 329 99 -54,0 -54,0
931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 M 136 136 136 136 134 -1,4 -1,4
931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 M 319 329 269 359 199 -37,7 -39,6
931336 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2 M 269 269 269 269 264 -1,7 -1,7
931337 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2 M 337 337 337 337 330 -2,0 -2,0
93134 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU M 112 112 112 112 109 -2,3 -2,3
93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 216 237 140 237 138 -36,2 -41,8
93136 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU M2 1 401 1 401 1 401 1 401 120 -91,4 -91,4
93139 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ M3 237 054 237 054 237 054 237 054 146 300 -38,3 -38,3
93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 28 196 18 247 811 65 531 23 000 -18,4 26,0
93153 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM M 167 113 167 113 167 113 167 113 61 100 -63,4 -63,4
93261 POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU M2 5 689 5 689 5 689 5 689 2 890 -49,2 -49,2
935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY M 3 751 3 751 3 751 3 751 2 510 -33,1 -33,1
935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 814 690 658 1 165 502 -38,4 -27,3
935213 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M 140 140 140 140 138 -1,6 -1,6
935232 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM M 1 490 1 490 1 490 1 490 951 -36,2 -36,2
93530 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ M3 6 243 6 243 6 243 6 243 3 880 -37,9 -37,9
93531 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,09 M2 M 2 465 2 465 2 465 2 465 348 -85,9 -85,9
93556 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ M 8 281 8 281 8 281 8 281 7 670 -7,4 -7,4
935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM M2 1 043 1 043 984 1 101 668 -35,9 -35,9
936314 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 M3 7 593 7 593 6 478 8 708 3 160 -58,4 -58,4
93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 12 744 12 744 12 744 12 744 8 960 -29,7 -29,7
93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 143 143 143 143 81 -43,5 -43,5
936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 1 003 1 317 321 1 458 315 -68,6 -76,1
936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS 19 647 19 647 19 647 19 647 19 300 -1,8 -1,8
936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 2 565 2 924 1 487 2 924 1 460 -43,1 -50,1
93812 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2 26 26 26 26 11 -57,7 -57,7
93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 4 6 2 6 2 -55,4 -64,7
93851 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU M2 66 66 66 66 43 -34,8 -34,8
93853 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR CHEMICKY M2 372 372 372 372 57 -84,7 -84,7
938541 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2 194 194 194 194 149 -23,0 -23,0
938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2 193 172 172 234 279 44,8 62,0
938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 302 302 270 335 328 8,5 8,5
938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 554 554 554 554 544 -1,9 -1,9
938545 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM M2 295 295 295 295 216 -26,8 -26,8
938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 418 435 295 435 328 -21,4 -24,6
938554 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ M2 135 135 135 135 328 143,8 143,8
938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 240 240 240 240 328 36,9 36,9
938654 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ M2 421 421 421 421 328 -22,1 -22,1
94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP 170 170 170 170 57 -66,5 -66,5
94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 319 319 319 319 166 -48,0 -48,0
94817 DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN T 24 137 24 137 24 137 24 137 21 800 -9,7 -9,7
94894 PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ T 18 504 18 504 18 504 18 504 16 400 -11,4 -11,4
966117 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 16KM M3 3 396 3 396 2 289 4 503 4 420 30,2 30,2
96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 5 885 7 187 1 980 7 187 3 010 -48,9 -58,1
966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 3 626 3 144 2 289 5 926 3 770 4,0 19,9
96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 7 187 7 187 7 187 7 187 4 870 -32,2 -32,2
966167 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 4 344 4 344 4 227 4 460 5 560 28,0 28,0
966184 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM T 5 084 5 084 5 084 5 084 3 390 -33,3 -33,3
96656 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM M 505 505 505 505 1 070 111,9 111,9
966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 132 132 132 132 100 -24,2 -24,2
96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2 111 2 111 990 3 232 1 640 -22,3 -22,3
96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 2 704 2 704 2 704 2 704 2 620 -3,1 -3,1
96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 5 013 5 013 5 013 5 013 3 270 -34,8 -34,8
967851 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ PODPOVRCHOVÝCH M 3 753 3 753 3 753 3 753 2 920 -22,2 -22,2
967852 VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 100MM M 5 748 5 748 5 748 5 748 3 750 -34,8 -34,8
967853 VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 260MM M 7 536 7 536 7 536 7 536 4 920 -34,7 -34,7
96785A VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ M3 6 058 6 058 6 058 6 058 4 700 -22,4 -22,4
96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M 46 46 46 46 166 260,9 260,9
97615 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ ŽELEZOBET KUS 4 248 4 248 3 186 5 310 1 310 -69,2 -69,2
97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 10 313 11 260 3 685 11 260 3 620 -64,9 -67,9
97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 236 224 58 389 166 -29,6 -25,9