Měrné ceny - skupiny objektů

JKSO Objekt MJ Průměrná
cena [Kč]
Minimální
cena [Kč]
Maximální
cena [Kč]
Celková
cena [Kč]
Váha Počet
803 56 domy bytové netypové 564 221 100
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 8 112 2 559 42 810 564 221 100 0,17 186
815 22 oplocení s podezdívkou 23 965 523
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 11 734 1 649 22 718 5 275 818 0,00 4
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 2 801 820 6 169 18 689 705 0,01 9
815 23 oplocení bez podezdívky 616 644 505
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 3 306 3 306 3 306 1 034 671 0,00 1
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 1 727 279 13 001 612 676 514 0,19 114
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 3 280 712 5 950 2 933 320 0,00 5
815 41 zdi opěrné 2 317 467 353
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 10 921 3 121 76 650 384 850 804 0,12 77
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 42 302 28 096 97 356 68 344 955 0,02 5
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 23 247 6 539 91 401 1 664 841 283 0,50 183
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 37 961 11 169 82 069 124 922 700 0,04 15
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 398 621 2 503 74 507 611 0,02 6
815 42 zdi zárubní 695 647 240
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 12 758 3 256 42 868 459 824 502 0,14 35
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 23 226 5 346 66 827 216 299 301 0,07 29
815 424 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M3 20 252 20 252 20 252 7 209 853 0,00 1
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 10 945 10 945 10 945 12 313 584 0,00 1
815 44 zdi kotvené 1 316 800 453
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 36 455 25 302 47 609 25 490 157 0,01 2
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 52 875 44 798 60 951 357 869 384 0,11 2
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 16 192 4 216 67 667 657 306 782 0,20 34
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 45 378 17 445 125 252 262 464 459 0,08 5
815 447 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce kovová M2 789 466 1 113 13 669 671 0,00 2
815 46 stěny protihlukové 5 217 984 448
815 461 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene M2 5 334 5 334 5 334 6 186 897 0,00 1
815 463 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 4 959 4 959 4 959 5 212 256 0,00 2
815 464 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M2 8 167 3 515 15 483 29 267 852 0,01 3
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 5 502 2 238 12 703 2 607 997 501 0,79 261
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 8 387 3 357 25 370 558 004 357 0,17 74
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 56 991 2 699 307 263 353 065 023 0,11 6
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 5 769 2 965 18 234 178 375 660 0,05 27
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 6 261 2 744 24 304 1 479 874 902 0,45 127
821 11 D mosty pozem kom pro zatíž tř A DEM 8 194 117 730
821 113 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ DEMOLICE M2 4 150 4 150 4 150 24 619 905 0,01 6
821 114 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH DEMOLICE M2 9 734 6 529 13 802 6 862 485 819 2,07 364
821 115 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH DEMOLICE M2 5 295 2 404 9 440 1 307 012 006 0,40 53
821 11 N mosty pozem kom pro zatíž tř A NOV 52 592 068 297
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 62 538 14 586 601 017 1 537 363 683 0,46 128
821 112 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 63 290 16 588 328 087 3 953 222 0,00 4
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 40 571 14 763 131 922 28 087 442 0,01 4
821 113 N3 MOSTY POZEM KOM - MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 58 670 37 847 84 012 2 694 816 0,00 1
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 52 052 23 459 91 072 48 972 071 120 14,80 642
821 114 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH NOV RÁMOVÁ M2 67 652 25 026 128 293 128 865 353 0,04 6
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 51 660 18 730 171 153 609 477 181 0,18 31
821 115 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV RÁMOVÁ M2 60 914 34 731 87 681 276 593 302 0,08 4
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 49 463 28 091 119 555 51 858 956 0,02 4
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 44 314 17 932 108 528 7 111 608 0,00 3
821 117 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ NOV - PŘESYPANÉ M2 41 540 18 871 66 264 973 991 615 0,29 38
821 11 R mosty pozem kom pro zatíž tř A REK 30 654 097 628
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 52 249 23 993 90 396 62 281 170 0,02 3
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 36 899 592 112 211 512 604 831 0,15 40
821 112 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 2 441 972 4 600 11 132 048 0,00 4
821 112 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 45 350 43 812 48 143 49 398 272 0,01 5
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 25 000 5 181 82 225 5 910 135 407 1,79 103
821 113 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 16 388 13 166 18 821 91 908 124 0,03 3
821 113 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 69 655 56 327 83 936 3 487 644 233 1,05 163
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 59 923 4 310 360 640 322 987 045 0,10 15
821 114 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH REK - SANACE M2 4 380 655 7 356 28 421 877 0,01 1
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 29 645 2 596 173 337 16 911 963 304 5,11 63
821 115 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK - SANACE M2 27 448 5 246 72 557 338 777 387 0,10 10
821 115 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK - VÝMĚNA NK M2 33 255 33 255 33 255 71 536 736 0,02 2
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 52 651 4 713 248 354 1 474 488 889 0,45 26
821 116 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET REK - SANACE M2 19 147 18 019 20 276 65 507 100 0,02 6
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 36 113 1 735 85 998 825 318 933 0,25 4
821 117 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ REK - VÝMĚNA NK M2 39 791 39 241 40 340 489 992 271 0,15 2
821 12 N mosty pozem kom pro zatíž tř B NOV 54 289 679
821 122 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 49 477 36 487 57 961 6 058 156 0,00 3
821 123 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 25 350 19 970 28 636 32 178 818 0,01 3
821 125 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 16 224 16 224 16 224 7 106 132 0,00 1
821 127 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 44 244 43 996 44 492 8 946 573 0,00 2
821 18 N estakády pozem kom ostatní NOV 2 401 245 105
821 183 N estakády pozemních komunikací ostatní - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 27 819 19 305 38 879 2 401 245 105 0,73 6
821 21 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokoro 669 046 450
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 121 111 102 487 139 735 26 112 601 0,01 2
821 212 N3 MOSTY ŽELEZNIČNÍ PRO NORMÁLNĚ ROZCHODNÉ A ŠIROKOROZCHODNÉ DRÁHY ZATÍŽENÉ VLAKEM A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 148 758 148 758 148 758 15 084 064 0,00 1
821 214 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 33 099 33 099 33 099 1 754 257 0,00 1
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 139 899 77 206 256 762 323 666 687 0,10 10
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 158 930 56 406 242 026 302 428 841 0,09 4
822 21 N dálnice NOV 19 361 369 536
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 857 1 751 9 620 3 080 688 419 0,93 5
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 5 791 1 697 18 632 16 280 681 116 4,92 29
822 21 R dálnice REK 36 191 872 321
822 214 D1 DÁLNICE - KRYT MONOLIT BET MODERN D1 M2 2 643 769 4 199 32 123 555 459 9,71 127
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 2 428 1 567 3 482 3 464 679 522 1,05 66
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 226 308 17 794 603 637 341 0,18 26
822 22 N silnice I. třídy NOV 6 198 864 032
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 4 803 4 803 4 803 16 516 475 0,00 8
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 013 2 831 8 566 6 738 068 0,00 1
822 224 N2 SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT MONOLIT BET NOV M2 4 113 4 113 4 113 7 967 491 0,00 1
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 1 548 1 548 1 548 4 961 309 591 1,50 11
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 4 277 208 90 147 422 222 328 0,13 1
822 227 N2 SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT Z KAMENIVA OBALENÉHO ŽIVICÍ NOV M2 2 134 1 737 2 584 784 110 080 0,24 2
822 22 R silnice I. třídy REK 64 556 486 648
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 238 1 238 1 238 38 988 151 554 11,78 543
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 5 671 4 014 7 327 65 764 422 0,02 3
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 441 165 41 549 25 502 570 672 7,71 1 537
822 23 N silnice II. třídy NOV 74 872 536
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 112 5 112 5 112 9 311 962 0,00 5
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 176 875 12 838 65 560 574 0,02 17
822 23 R silnice II. třídy REK 2 752 898 317
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 289 191 5 526 2 752 898 317 0,83 122
822 24 N silnice III.třídy NOV 21 242 652
822 242 N silnice III.třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 863 800 3 353 9 070 300 0,00 1
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 1 402 591 2 212 173 743 0,00 1
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 411 368 2 453 3 289 286 0,00 3
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 213 421 19 802 8 709 322 0,00 4
822 24 R silnice III.třídy REK 19 401 705
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 992 133 6 304 19 401 705 0,01 2
822 25 N komunikace místní I. třídy NOV 4 510 504 570
822 252 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 441 678 2 795 3 077 492 929 0,93 270
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 927 1 529 4 654 1 369 245 479 0,41 90
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 4 077 3 919 4 308 12 637 209 0,00 1
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 2 961 1 427 7 436 125 604 0,00 1
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 984 527 16 102 7 809 252 0,00 4
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 913 661 21 238 43 194 096 0,01 5
822 25 R komunikace místní I. třídy REK 109 997 502
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 2 504 1 334 5 230 35 928 422 0,01 3
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 2 721 2 721 2 721 65 088 243 0,02 10
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 1 899 259 11 023 8 980 837 0,00 1
822 26 N komunikace místní II. třídy NOV 3 043 645 025
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 921 446 9 755 2 293 156 867 0,69 322
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 1 591 852 3 170 716 406 742 0,22 63
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 6 192 1 672 13 486 6 925 000 0,00 1
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 937 542 12 850 23 955 469 0,01 3
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 2 719 337 21 815 3 200 948 0,00 3
822 26 R komunikace místní II. třídy REK 189 609 867
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 782 421 1 024 159 991 601 0,05 37
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 990 288 6 004 29 618 266 0,01 3
822 27 N chodníky NOV 1 497 219 645
822 272 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 9 091 1 364 23 970 113 704 052 0,03 3
822 273 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 108 451 22 371 1 123 864 276 0,34 187
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 298 1 298 1 298 239 836 812 0,07 36
822 275 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 1 589 1 479 1 718 18 839 754 0,01 4
822 277 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 084 894 9 330 974 751 0,00 1
822 27 R chodníky REK 12 972 464
822 273 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 3 102 401 73 007 5 702 625 0,00 3
822 277 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 3 098 90 6 194 7 269 839 0,00 4
825 12 tunely silniční 344 898 489
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 394 655 603 507 2 121 683 244 211 629 0,07 110
825 122 tunely silniční - ražené M 1 304 881 664 750 2 778 668 100 686 860 0,03 44
827 11 řady vodovodní 184 609 081
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 15 701 1 599 53 572 2 486 006 0,00 1
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 31 049 4 047 88 910 3 227 775 0,00 3
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 29 390 2 746 102 014 178 895 300 0,05 33
827 13 sítě vodovodní 21 565 196 078
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 080 840 27 284 9 285 023 0,00 5
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 14 387 5 534 25 127 3 186 318 326 0,96 5
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 11 312 1 287 123 051 18 369 592 729 5,55 8
827 21 sítě kanalizační 1 463 694 413
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 995 1 019 37 993 16 638 782 0,01 9
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 14 520 4 259 41 657 519 509 522 0,16 43
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 10 174 462 30 970 648 061 865 0,20 72
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 8 500 2 354 115 510 279 484 243 0,08 151
827 22 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací 6 984 422 826
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 42 533 3 768 376 982 12 058 168 0,00 4
827 222 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub ocelových M 46 889 36 768 58 253 358 121 295 0,11 122
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 35 170 4 706 81 354 5 118 606 932 1,55 591
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 24 726 8 738 63 720 271 761 334 0,08 15
827 225 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M 24 798 11 372 35 962 1 223 875 097 0,37 185
827 51 řady plynovodní 2 107 070 958
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 21 396 4 293 87 297 2 107 070 958 0,64 190
827 52 sítě plynovodní 223 287 070
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 5 510 1 228 33 276 205 346 010 0,06 26
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 26 124 5 236 243 919 17 941 060 0,01 3
833 11 nádrže retenční 331 714 952
833 112 nádrže retenční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 4 214 769 10 527 55 486 123 0,02 4
833 114 nádrže retenční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 4 586 2 977 6 179 270 029 454 0,08 33
833 118 nádrže retenční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 3 484 1 027 7 356 6 199 374 0,00 3