Měrné ceny - skupiny staveb

Skupina Popis
803 56 domy bytové netypové
815 22 oplocení s podezdívkou
815 23 oplocení bez podezdívky
815 41 zdi opěrné
815 42 zdi zárubní
815 44 zdi kotvené
815 46 stěny protihlukové
821 11 D mosty pozem kom pro zatíž tř A DEM
821 11 N mosty pozem kom pro zatíž tř A NOV
821 11 R mosty pozem kom pro zatíž tř A REK
821 12 N mosty pozem kom pro zatíž tř B NOV
821 18 N estakády pozem kom ostatní NOV
821 21 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokoro
822 21 N dálnice NOV
822 21 R dálnice REK
822 22 N silnice I. třídy NOV
822 22 R silnice I. třídy REK
822 23 N silnice II. třídy NOV
822 23 R silnice II. třídy REK
822 24 N silnice III.třídy NOV
822 24 R silnice III.třídy REK
822 25 N komunikace místní I. třídy NOV
822 25 R komunikace místní I. třídy REK
822 26 N komunikace místní II. třídy NOV
822 26 R komunikace místní II. třídy REK
822 27 N chodníky NOV
822 27 R chodníky REK
825 12 tunely silniční
827 11 řady vodovodní
827 13 sítě vodovodní
827 21 sítě kanalizační
827 22 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací
827 51 řady plynovodní
827 52 sítě plynovodní
833 11 nádrže retenční