Porovnání průměrných cen JKSO z let: 2004 až 2022 a 2004 až 2021

Přepočet cen staveb indexem stavebních děl podle ČSÚ
JKSO Popis JKSO MJ Ø cena
2004-2021
[Kč]
celková cena
2004-2021
[Kč]
počet vyhodnocených objektů
2004-2021
[Kč]
Ø cena
2004-2022
[Kč]
celková cena
2004-2022
[Kč]
počet vyhodnocených objektů
2004-2022
[Kč]
váha
2004-2022
[%]
změna Ø ceny
2004-2021
ku
2004-2022
[%]
803 569 domy bytové netypové - protihluková okna M2 10 207 709 937 057 186 10 207 709 937 057 186 0,15 0,0
814 115 septiky a jímky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 3 450 957 158 178 681 45 3 450 957 158 178 681 45 0,03 0,0
814 133 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná KUS 6 408 341 419 082 016 65 6 408 341 419 082 016 65 0,09 0,0
814 135 nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných KUS 5 210 191 726 726 578 126 5 246 401 736 535 507 127 0,16 0,7
815 221 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M 14 754 6 633 488 4 14 754 6 633 488 4 0,00 0,0
815 227 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce kovová M 2 872 48 794 648 13 2 872 48 794 648 13 0,01 0,0
815 228 oplocení s podezdívkou - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 8 432 801 004 1 8 432 801 004 1 0,00 0,0
815 235 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M 4 159 1 301 886 1 4 159 1 301 886 1 0,00 0,0
815 237 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce kovová M 2 108 906 477 839 131 2 094 927 429 391 134 0,20 -0,7
815 238 oplocení bez podezdívky - svislá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty M 4 105 4 026 630 7 4 105 4 026 630 7 0,00 0,0
815 411 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 14 251 547 303 921 86 14 251 547 303 921 86 0,12 0,0
815 412 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M3 53 227 85 996 042 5 53 227 85 996 042 5 0,02 0,0
815 413 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 30 675 2 241 635 479 193 31 231 2 245 069 113 194 0,49 1,8
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 47 534 156 538 184 15 47 534 156 538 184 15 0,03 0,0
815 419 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 1 759 93 749 942 6 1 759 93 749 942 6 0,02 0,0
815 421 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů) M3 15 816 581 075 100 36 15 816 581 075 100 36 0,13 0,0
815 423 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M3 35 246 429 672 282 41 36 441 470 397 202 43 0,10 3,4
815 424 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M3 25 483 9 071 859 1 25 483 9 071 859 1 0,00 0,0
815 425 zdi zárubní - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 13 772 15 493 708 1 13 772 15 493 708 1 0,00 0,0
815 441 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků M2 32 761 274 504 525 10 32 761 274 504 525 10 0,06 0,0
815 442 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet tyčová M2 66 530 450 292 389 2 66 530 450 292 389 2 0,10 0,0
815 443 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 20 289 824 662 264 34 20 846 930 256 542 36 0,20 2,7
815 445 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 52 800 350 643 056 6 52 800 350 643 056 6 0,08 0,0
815 447 zdi kotvené - svislá nosná konstrukce kovová M2 993 17 200 096 2 993 17 200 096 2 0,00 0,0
815 459 valy opěrné - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 2 392 160 196 283 9 2 392 160 196 283 9 0,03 0,0
815 461 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene M2 6 711 7 784 729 1 6 711 7 784 729 1 0,00 0,0
815 463 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce monolit bet plošná M2 6 240 6 558 380 2 6 240 6 558 380 2 0,00 0,0
815 464 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet tyčových M2 10 276 36 826 628 3 10 276 36 826 628 3 0,01 0,0
815 465 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M2 6 864 3 538 763 442 280 6 866 3 585 152 014 284 0,78 0,0
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 10 392 764 490 425 82 10 392 764 490 425 82 0,17 0,0
815 467 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce kovová M2 45 865 476 577 543 10 45 865 476 577 543 10 0,10 0,0
815 468 stěny protihlukové - svislá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty M2 7 259 224 443 089 27 7 259 224 443 089 27 0,05 0,0
815 469 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů M2 7 836 1 912 610 091 130 7 836 1 912 610 091 130 0,42 0,0
815 499 zdi a valy samostatné ostatní - svislá nosná konstrukce z jiných materiálů M3 650 83 377 596 2 650 83 377 596 2 0,02 0,0
821 111 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce zděná REK M2 65 742 30 978 210 6 65 742 30 978 210 6 0,01 0,0
821 112 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 78 214 8 815 716 896 372 78 214 8 815 716 896 372 1,91 0,0
821 112 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 76 555 2 315 069 320 80 76 056 2 498 785 422 84 0,54 -0,7
821 112 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK M2 46 429 1 934 402 535 128 46 429 1 934 402 535 128 0,42 0,0
821 112 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 8 357 16 777 255 10 10 208 19 573 785 11 0,00 22,2
821 112 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 51 125 52 432 061 5 51 125 52 432 061 5 0,01 0,0
821 113 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ DEMOLICE M2 5 121 3 324 997 1 5 121 3 324 997 1 0,00 0,0
821 113 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 50 993 65 704 844 562 700 51 044 65 932 497 738 706 14,32 0,1
821 113 N3 MOSTY POZEM KOM - MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 66 220 247 758 836 9 66 220 247 758 836 9 0,05 0,0
821 113 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK M2 30 731 770 141 008 32 30 731 770 141 008 32 0,17 0,0
821 113 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 12 658 407 161 841 13 11 471 505 636 133 15 0,11 -9,4
821 113 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - VÝMĚNA NK M2 153 200 183 137 399 5 118 841 231 594 343 7 0,05 -22,4
821 114 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH DEMOLICE M2 11 944 8 713 897 3 11 944 8 713 897 3 0,00 0,0
821 114 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 65 314 1 222 927 263 38 65 314 1 222 927 263 38 0,27 0,0
821 114 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH NOV RÁMOVÁ M2 82 639 239 802 768 12 82 639 239 802 768 12 0,05 0,0
821 114 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK M2 75 399 644 990 337 40 75 399 644 990 337 40 0,14 0,0
821 114 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH REK - SANACE M2 5 980 18 136 551 7 5 980 18 136 551 7 0,00 0,0
821 115 D MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH DEMOLICE M2 8 054 95 166 444 9 7 974 99 811 594 10 0,02 -1,0
821 115 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 65 680 8 296 310 373 118 65 680 8 296 310 373 118 1,80 0,0
821 115 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV RÁMOVÁ M2 75 158 113 400 687 3 75 158 113 400 687 3 0,02 0,0
821 115 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 36 715 4 357 959 290 162 36 715 4 357 959 290 162 0,95 0,0
821 115 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK - SANACE M2 20 708 432 799 775 30 20 708 432 799 775 30 0,09 0,0
821 115 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK - VÝMĚNA NK M2 47 780 145 974 397 2 47 780 145 974 397 2 0,03 0,0
821 116 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 62 638 21 536 871 261 67 62 994 21 588 853 074 68 4,69 0,6
821 116 N2 MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET NOV M2 89 656 218 451 276 1 89 656 218 451 276 1 0,05 0,0
821 116 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELO M2 51 175 118 362 363 2 51 175 118 362 363 2 0,03 0,0
821 116 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK M2 66 249 426 273 724 10 66 249 426 273 724 10 0,09 0,0
821 116 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET REK - SANACE M2 23 625 88 265 712 2 23 625 88 265 712 2 0,02 0,0
821 117 N mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 55 758 1 855 291 794 26 55 758 1 855 291 794 26 0,40 0,0
821 117 N3 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ NOV - PŘESYPANÉ M2 52 604 143 865 258 12 52 604 143 865 258 12 0,03 0,0
821 117 R mosty pozem kom pro zatíž tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK M2 45 439 1 038 465 742 4 45 439 1 038 465 742 4 0,23 0,0
821 117 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ REK - VÝMĚNA NK M2 48 205 593 606 299 2 48 205 593 606 299 2 0,13 0,0
821 122 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 62 255 7 622 753 3 62 255 7 622 753 3 0,00 0,0
821 123 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 31 897 40 489 302 3 31 897 40 489 302 3 0,01 0,0
821 125 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 20 414 8 941 346 1 20 414 8 941 346 1 0,00 0,0
821 125 R mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 11 700 26 675 454 1 11 700 26 675 454 1 0,01 0,0
821 127 N mosty pozem kom pro zatíž tř B - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 55 670 11 257 102 2 55 670 11 257 102 2 0,00 0,0
821 183 N estakády pozemních komunikací ostatní - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 37 569 4 716 783 204 10 37 569 4 716 783 204 10 1,02 0,0
821 183 N2 ESTAKÁDY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV KOMOROVÁ M2 32 356 191 701 569 1 32 356 191 701 569 1 0,04 0,0
821 183 R1 ESTAKÁDY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK - SANACE M2 17 368 346 117 406 2 17 368 346 117 406 2 0,08 0,0
821 185 N estakády pozemních komunikací ostatní - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 43 672 139 813 273 1 43 672 139 813 273 1 0,03 0,0
821 186 N estakády pozemních komunikací ostatní - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 60 353 667 223 062 2 60 353 667 223 062 2 0,14 0,0
821 212 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 152 389 32 856 318 2 152 389 32 856 318 2 0,01 0,0
821 212 N3 MOSTY ŽELEZNIČNÍ PRO NORMÁLNĚ ROZCHODNÉ A ŠIROKOROZCHODNÉ DRÁHY ZATÍŽENÉ VLAKEM A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV RÁMOVÁ M2 281 118 74 927 589 2 281 118 74 927 589 2 0,02 0,0
821 214 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 41 647 2 207 313 1 41 647 2 207 313 1 0,00 0,0
821 216 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 176 193 476 541 861 11 176 193 476 541 861 11 0,10 0,0
821 217 N mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 167 588 526 628 361 7 167 588 526 628 361 7 0,11 0,0
821 255 R mosty tramvajové - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK M2 41 110 24 578 911 2 41 110 24 578 911 2 0,01 0,0
821 432 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV M2 52 767 45 532 528 6 52 767 45 532 528 6 0,01 0,0
821 433 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV M2 78 670 172 191 646 13 78 670 172 191 646 13 0,04 0,0
821 434 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV M2 71 513 25 071 908 2 71 513 25 071 908 2 0,01 0,0
821 435 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV M2 93 408 52 674 574 3 93 408 52 674 574 3 0,01 0,0
821 436 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV M2 66 803 93 823 017 4 66 803 93 823 017 4 0,02 0,0
821 437 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV M2 88 437 77 411 822 4 88 437 77 411 822 4 0,02 0,0
821 438 N lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce dřevěná NOV M2 63 179 1 579 469 1 63 179 1 579 469 1 0,00 0,0
822 214 D1 DÁLNICE - KRYT MONOLIT BET MODERN D1 M2 3 218 3 763 104 837 5 3 218 3 763 104 837 5 0,82 0,0
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 6 043 21 820 869 975 31 6 043 21 820 869 975 31 4,74 0,0
822 214 R dálnice - kryt monolit bet REK M2 2 945 6 229 060 735 14 2 945 6 229 060 735 14 1,35 0,0
822 217 N dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 6 948 45 320 766 097 145 6 928 45 860 136 073 147 9,96 -0,3
822 217 R dálnice - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 670 5 689 223 739 80 2 540 5 946 000 737 86 1,29 -4,9
822 21DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ DÁLNICE KPL 22 025 694 881 027 746 40 19 169 352 920 128 896 48 0,20 -13,0
822 21DZ D1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY MODERN D1 KPL 8 576 019 102 912 229 12 8 576 019 102 912 229 12 0,02 0,0
822 21DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY NOV KPL 10 269 904 338 906 828 33 9 735 487 350 477 535 36 0,08 -5,2
822 21DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DÁLNICE A PORTÁLY REK KPL 2 853 804 48 514 660 17 2 709 935 48 778 830 18 0,01 -5,1
822 223 N silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 6 043 8 478 228 1 6 043 8 478 228 1 0,00 0,0
822 223 R silnice I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 1 558 10 025 206 1 1 558 10 025 206 1 0,00 0,0
822 224 N silnice I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 6 309 6 242 920 645 11 6 309 6 242 920 645 11 1,36 0,0
822 224 N2 SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT MONOLIT BET NOV M2 4 983 511 504 567 1 4 983 511 504 567 1 0,11 0,0
822 224 R silnice I. třídy - kryt monolit bet REK M2 7 135 986 614 288 2 7 135 986 614 288 2 0,21 0,0
822 225 N silnice I. třídy - kryt mont bet NOV M2 1 948 7 791 920 1 1 948 7 791 920 1 0,00 0,0
822 227 N silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 5 338 53 434 125 487 580 5 321 54 191 427 044 591 11,77 -0,3
822 227 N2 SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT Z KAMENIVA OBALENÉHO ŽIVICÍ NOV M2 4 348 988 006 263 6 4 348 988 006 263 6 0,21 0,0
822 227 R silnice I. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 816 34 097 070 147 1 563 1 819 34 388 181 620 1 570 7,47 0,2
822 22DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE I. TŘÍDY KPL 2 749 671 126 484 868 46 2 813 117 140 655 849 50 0,03 2,3
822 22DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE I. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 3 027 277 63 572 808 21 2 923 473 76 010 302 26 0,02 -3,4
822 22DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE I. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 3 909 229 109 458 421 28 3 909 229 109 458 421 28 0,02 0,0
822 234 N silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 6 433 35 219 175 1 6 433 35 219 175 1 0,01 0,0
822 237 N silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí NOV M2 3 932 3 531 019 160 130 3 925 3 538 118 405 131 0,77 -0,2
822 237 R silnice II. třídy - kryt z kameniva obaleného živicí REK M2 1 616 2 524 136 405 111 1 616 2 524 136 405 111 0,55 0,0
822 23DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE II. TŘÍDY KPL 11 387 876 22 775 752 2 11 387 876 22 775 752 2 0,00 0,0
822 23DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE II. TŘÍDY NOV KPL 2 596 523 5 193 046 2 2 002 196 6 006 589 3 0,00 -22,9
822 23DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE II. TŘÍDY REK KPL 1 572 327 6 289 309 4 1 572 327 6 289 309 4 0,00 0,0
822 242 N silnice III.třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 2 344 10 958 629 4 2 344 10 958 629 4 0,00 0,0
822 245 N silnice III.třídy - kryt mont bet NOV M2 1 764 24 412 614 2 1 764 24 412 614 2 0,01 0,0
822 246 N silnice III.třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 1 775 13 024 992 2 1 775 13 024 992 2 0,00 0,0
822 247 N silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 999 4 082 487 674 284 3 981 4 160 286 417 291 0,90 -0,5
822 247 R silnice III.třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 1 239 1 748 802 396 92 1 253 1 759 557 555 93 0,38 1,2
822 24DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ SILNICE III. TŘÍDY KPL 10 091 923 20 183 846 2 4 345 464 21 727 320 5 0,00 -57,0
822 24DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE III. TŘÍDY NOV KPL 1 092 997 4 371 988 4 1 092 997 4 371 988 4 0,00 0,0
822 24DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE III. TŘÍDY REK KPL 152 165 152 165 1 285 389 570 777 2 0,00 87,6
822 252 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 813 9 826 065 4 1 813 9 826 065 4 0,00 0,0
822 253 N komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 3 683 54 349 392 5 3 683 54 349 392 5 0,01 0,0
822 253 R komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 3 151 12 322 756 5 3 151 12 322 756 5 0,00 0,0
822 254 N komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV M2 5 130 45 207 488 3 5 130 45 207 488 3 0,01 0,0
822 255 N komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV M2 3 725 81 897 722 10 3 725 81 897 722 10 0,02 0,0
822 255 R komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK M2 3 423 11 300 170 1 3 423 11 300 170 1 0,00 0,0
822 256 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 2 497 137 421 248 27 2 497 137 421 248 27 0,03 0,0
822 257 N komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 667 2 882 007 402 323 3 667 2 882 007 402 323 0,63 0,0
822 257 R komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí_REK M2 2 389 901 422 253 63 2 389 901 422 253 63 0,20 0,0
822 25DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY KPL 8 389 366 8 389 366 1 8 389 366 8 389 366 1 0,00 0,0
822 25DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 9 673 702 29 021 107 3 9 673 702 29 021 107 3 0,01 0,0
822 25DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 1 306 648 3 919 944 3 1 306 648 3 919 944 3 0,00 0,0
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 2 418 583 076 782 107 2 418 583 076 782 107 0,13 0,0
822 264 N komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV M2 2 002 201 312 095 37 2 002 201 312 095 37 0,04 0,0
822 265 N komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV M2 7 791 37 267 249 3 7 791 37 267 249 3 0,01 0,0
822 266 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí NOV M2 2 437 290 667 802 64 2 437 290 667 802 64 0,06 0,0
822 266 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živicí REK M2 984 143 069 257 3 984 143 069 257 3 0,03 0,0
822 267 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 547 1 755 338 751 201 3 554 1 765 293 303 203 0,38 0,2
822 267 R komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 395 327 818 364 40 2 395 327 818 364 40 0,07 0,0
822 26DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY KPL 5 178 068 25 890 341 5 5 178 068 25 890 341 5 0,01 0,0
822 26DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 3 502 312 28 018 496 8 3 502 312 28 018 496 8 0,01 0,0
822 26DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 1 837 993 7 351 973 4 1 837 993 7 351 973 4 0,00 0,0
822 273 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ III. TŘÍDY - KRYT DLÁŽDĚNÝ NOV M2 3 757 1 202 262 1 3 757 1 202 262 1 0,00 0,0
822 277 N KOMUNIKACE MÍSTNÍ III. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV M2 3 963 116 668 666 15 3 880 139 107 132 18 0,03 -2,1
822 277 R KOMUNIKACE MÍSTNÍ III. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ_REK M2 2 973 13 214 448 3 2 973 13 214 448 3 0,00 0,0
822 27DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE III. TŘÍDY KPL 153 495 153 495 1 153 495 153 495 1 0,00 0,0
822 27DZ N DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE III. TŘÍDY A PORTÁLY NOV KPL 341 226 1 364 903 4 354 575 1 772 877 5 0,00 3,9
822 27DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE III. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 68 202 68 202 1 68 202 68 202 1 0,00 0,0
822 282 N chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 8 235 16 981 990 7 8 235 16 981 990 7 0,00 0,0
822 283 N chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 2 622 317 956 023 114 2 621 322 610 463 116 0,07 -0,1
822 283 R chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 3 899 126 318 067 44 3 899 126 318 067 44 0,03 0,0
822 284 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 2 136 3 431 482 2 2 136 3 431 482 2 0,00 0,0
822 285 N chodníky - kryt mont bet NOV M2 2 860 5 502 929 4 2 044 7 727 443 9 0,00 -28,5
822 287 N chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 613 245 952 897 41 3 613 245 952 897 41 0,05 0,0
822 287 R chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 3 619 23 367 481 7 3 674 25 054 432 9 0,01 1,5
822 292 N OSTATNÍ - ÚČELOVÉ, POLNÍ CESTY - KRYT Z KAMENIVA, POPŘ. VČ. ÚPRAVY POSTŘIKEM, NÁTĚREM APOD. NOV M2 1 372 47 986 205 25 1 459 66 328 877 27 0,01 6,3
822 296 N OSTATNÍ - ÚČELOVÉ, POLNÍ CESTY - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ NOV M2 0 0 0 1 806 3 554 953 2 0,00 0,0
822 297 N OSTATNÍ - ÚČELOVÉ, POLNÍ CESTY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV M2 3 463 106 638 883 23 3 603 107 777 737 29 0,02 4,0
822 297 R OSTATNÍ - ÚČELOVÉ, POLNÍ CESTY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ_REK M2 3 823 2 366 423 1 3 823 2 366 423 1 0,00 0,0
822 511 plochy skladovací - kryt vegetační M2 113 88 380 565 6 113 88 380 565 6 0,02 0,0
822 527 R plochy dvorů a nádvoří - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 581 4 858 373 1 2 581 4 858 373 1 0,00 0,0
822 547 plochy autobusových nádraží - kryt z kameniva obalovaného živicí M2 2 514 4 281 761 1 2 514 4 281 761 1 0,00 0,0
822 553 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 3 068 17 046 544 6 3 068 17 046 544 6 0,00 0,0
822 553 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK M2 2 295 1 315 218 1 2 295 1 315 218 1 0,00 0,0
822 554 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV M2 2 330 109 517 706 3 2 330 109 517 706 3 0,02 0,0
822 554 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet REK M2 4 277 6 186 441 1 4 277 6 186 441 1 0,00 0,0
822 555 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV M2 3 460 18 960 464 1 3 460 18 960 464 1 0,00 0,0
822 557 N plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV M2 3 184 332 132 687 15 3 184 332 132 687 15 0,07 0,0
822 557 R plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živicí REK M2 2 122 147 315 721 11 2 122 147 315 721 11 0,03 0,0
822 55DIO DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ OPATŘENÍ PLOCHY ODSTAVNÉ I PARKOVACÍ KPL 189 971 189 971 1 189 971 189 971 1 0,00 0,0
822 55DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLOCHY ODSTAVNÉ I PARKOVACÍ REK KPL 835 087 835 087 1 835 087 835 087 1 0,00 0,0
822 573 N náměstí - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV M2 9 823 12 592 664 1 9 823 12 592 664 1 0,00 0,0
823 251 VEGETAČNÍ ÚPRAVY M2 180 246 894 034 42 161 283 670 334 51 0,06 -10,5
823 258 TECHNICKÁ REKULTIVACE M2 357 98 467 439 20 384 103 094 497 25 0,02 7,6
823 298 ÚPRAVA ÚZEMÍ, DEMOLICE M2 387 279 935 392 17 320 290 781 554 21 0,06 -17,4
824 113 spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet M 26 514 241 891 258 8 26 514 241 891 258 8 0,05 0,0
824 143 spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet M 12 819 8 627 284 1 12 819 8 627 284 1 0,00 0,0
824 211 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné M 50 255 20 179 423 3 50 255 20 179 423 3 0,00 0,0
824 213 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet M 29 460 169 206 918 10 29 460 169 206 918 10 0,04 0,0
824 214 svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - desky a podélné prahy monolit bet M 27 159 8 134 132 1 27 159 8 134 132 1 0,00 0,0
824 813 svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet M 34 765 23 397 125 1 34 765 23 397 125 1 0,01 0,0
824 855 svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet M 57 701 107 934 583 2 57 701 107 934 583 2 0,02 0,0
824 856 svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná M 45 777 62 439 337 1 45 777 62 439 337 1 0,01 0,0
825 111 TUNELY ŽELEZNIČNÍ - HLOUBENÉ M 514 920 83 414 434 2 514 920 83 414 434 2 0,02 0,0
825 112 TUNELY ŽELEZNIČNÍ - RAŽENÉ M 598 546 199 268 060 1 598 546 199 268 060 1 0,04 0,0
825 121 tunely silniční - hloubené M 1 734 979 3 909 972 481 5 1 734 979 3 909 972 481 5 0,85 0,0
825 122 tunely silniční - ražené M 1 641 689 23 109 249 391 8 1 641 689 23 109 249 391 8 5,02 0,0
827 111 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 18 349 25 210 405 10 18 349 25 210 405 10 0,01 0,0
827 112 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových M 38 786 645 914 200 43 38 786 645 914 200 43 0,14 0,0
827 113 řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových M 37 349 865 966 414 75 36 823 887 846 623 78 0,19 -1,4
827 131 sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 7 789 375 852 311 160 7 789 375 852 311 160 0,08 0,0
827 132 sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových M 23 182 17 964 519 5 23 182 17 964 519 5 0,00 0,0
827 133 sítě vodovodní rozvodné z trub litinových M 14 540 488 723 865 130 14 566 490 317 569 132 0,11 0,2
827 173 vodovody požární z trub litinových M 9 510 101 292 373 6 9 510 101 292 373 6 0,02 0,0
827 191 vodovody trubní ostatní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 2 432 683 974 2 2 432 683 974 2 0,00 0,0
827 211 sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 8 819 7 051 351 486 628 8 928 7 128 892 622 637 1,55 1,2
827 213 sítě kanalizační z trub litinových M 22 134 349 107 131 17 22 134 349 107 131 17 0,08 0,0
827 214 sítě kanalizační z trub beton, železobet M 13 245 1 556 205 776 191 13 245 1 556 205 776 191 0,34 0,0
827 215 sítě kanalizační z trub kameninových M 11 198 2 653 207 865 193 11 198 2 653 207 865 193 0,58 0,0
827 221 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 50 282 272 329 755 29 50 438 295 339 463 32 0,06 0,3
827 222 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub ocelových M 56 804 21 734 855 3 56 804 21 734 855 3 0,00 0,0
827 223 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových M 58 936 75 362 158 5 58 936 75 362 158 5 0,02 0,0
827 224 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet M 34 267 374 198 502 34 34 267 374 198 502 34 0,08 0,0
827 225 sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových M 37 449 11 053 804 4 37 449 11 053 804 4 0,00 0,0
827 442 sítě teplovodní a horkovodní z trub ocelových M 11 138 521 271 1 11 138 521 271 1 0,00 0,0
827 511 řady plynovodní primární z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 0 0 0 11 238 7 024 171 2 0,00 0,0
827 512 řady plynovodní primární z trub ocelových M 29 530 710 920 026 57 29 567 723 296 347 59 0,16 0,1
827 521 sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu M 6 651 82 054 262 60 7 129 85 005 779 63 0,02 7,2
827 522 sítě plynovodní z trub ocelových M 29 607 335 234 545 59 30 122 343 875 380 62 0,07 1,7
827 642 produktovody (líh, benzín, mléko apod.) - z trub ocelových M 7 601 7 603 254 1 7 601 7 603 254 1 0,00 0,0
831 111 DRENÁŽE ODVODŇOVACÍ Z TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT A SKLOLAMINÁTU M2 5 817 44 638 802 12 5 817 44 638 802 12 0,01 0,0
831 131 kanály odvodńovací - z trub z plastických hmot M 2 530 210 003 1 2 530 210 003 1 0,00 0,0
832 565 nábřežní zdi - svislá konstrukce monolit bet M3 21 741 12 634 975 3 21 741 12 634 975 3 0,00 0,0
833 112 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva M2 4 957 178 590 947 21 4 957 178 590 947 21 0,04 0,0
833 114 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet M2 5 413 118 213 236 8 5 413 118 213 236 8 0,03 0,0
833 118 nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění M2 3 664 70 678 876 9 3 664 70 678 876 9 0,02 0,0
833 212 ÚPRAVY BŘEHŮ A KORYT - OPEVNĚNÍ BŘEHU A DNA Z KAMENE, KAMENIVA M2 3 035 17 983 820 14 3 035 17 983 820 14 0,00 0,0
833 214 ÚPRAVY BŘEHŮ A KORYT - OPEVNĚNÍ BŘEHU A DNA MONT BET M2 19 425 9 848 600 1 19 425 9 848 600 1 0,00 0,0
833 264 úpravy koryt zastropením nebo zatrubením - opevnění břehu a dna mont bet, z trub bet M 18 603 3 832 160 1 18 603 3 832 160 1 0,00 0,0