1. Závod Brno

Správa Karlovy Vary Správa Chomutov Správa Liberec Správa Plzeň Správa České Budějovice Správa Zlín Správa Ostrava Správa Pardubice Správa Hradec Králové Správa Olomouc Správa Olomouc Správa Zlín Správa Jihlava Praha Brno

2. Závod Praha

3. Správa Brno

4. Správa České Budějovice

5. Správa Hradec Králové

6. Správa Chomutov

7. Správa Karlovy Vary

8. Správa Liberec

9. Správa Olomouc

10. Správa Ostrava

11. Správa Pardubice

12. Správa Plzeň

13. Správa Praha

14. Správa Zlín

15. Čimice

16. Správa Jihlava