Měrné ceny - porovnání průměrných cen JKSO v letech 2004 až 2015
Porovnání skupin objektů, zatříděných dle JKSO
1 Porovnání průměrných cen JKSO z let: 2004 až 2015 a 2004 až 2014
2 Porovnání průměrných cen JKSO z let: 2004 až 2014 a roku 2015
3 Porovnání průměrných cen JKSO v jednotlivých letech: 2004 až 2015