Měrné ceny - porovnání shodných typů konstrukcí dopravních staveb

Porovnání shodných konstrukcí:

 1  

 MOSTY

   

 Silniční mosty

 Novostavby silničních mostů (821 11 N)

 Rekonstrukce silničních mostů (821 11 R)

 

 Železniční mosty 

 Novostavby železničních mostů (821 21 N)

 Rekonstrukce železničních mostů (821 21 R)

 

 2  

 KOMUNIKACE

 

 Dálnice

 Novostavby dálnic (822 21 N)

 Rekonstrukce dálnic (822 21 R)

 

 Ostatní komunikace

 Novostavby ostatních komunikací (822 22 N) až (822 27 N)

 Rekonstrukce ostatních komunikací (822 22 R) až (822 27 R)

 

 3  

 TUNELY

 

 Hloubené (825 121)

 

 Ražené (825 122)