Měrné náklady staveb jsou statistikou vývoje výše nabídkových cen na úrovni agregovaných ukazatelů DSP, DÚR a globálních ukazatelů zpracovávanou průběžně od roku 2004.

2022