Měrné ceny - porovnání shodných typů konstrukcí dopravních staveb