Porovnání položek OTSKP s nejčastějším výskytem a jejich cenový vývoj za období 2014-2022

Porovnání statistického výstupu jednotkových cen položek vítězných nabídek z Měrných cen oproti vybraným položkám OTSKP v cenové úrovni 2022.

Kód položky Název položky MJ Medián 2014-2022
[Kč]
Medián 2014
[Kč]
Medián 2015
[Kč]
Medián 2016
[Kč]
Medián 2017
[Kč]
Medián 2018
[Kč]
Medián 2019
[Kč]
Medián 2020
[Kč]
Medián 2021
[Kč]
Medián 2022
[Kč]
OTSKP 2022
[Kč]
Rozdíl Medián 2022/
Medián 2014-2022
[%]
Rozdíl OTSKP/
Medián 2022
[%]
Rozdíl OTSKP/
Medián 2014-2022
[%]
11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 945 721 1 145 814 773 634 1 047 1 764 1 150 932 693 -1,3 -33,8 -26,7
11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 269 272 290 316 216 180 279 228 272 258 285 -4,0 2,2 6,0
11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 683 591 733 802 638 1 015 882 828 593 681 623 -0,4 -29,4 -8,8
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 027 1 000 1 129 1 224 893 1 031 1 272 932 929 893 1 440 -13,1 13,2 40,2
12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 86 86 125 152 88 75 75 101 88 80 63 -7,5 -16,1 -26,7
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 158 78 116 123 121 92 199 133 136 106 210 -32,7 5,7 33,2
12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 91 69 113 104 34 79 165 73 75 84 110 -7,7 -33,2 20,4
13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 285 227 279 382 314 300 251 309 334 329 262 15,7 4,5 -8,0
13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 396 237 461 401 336 371 298 400 501 429 316 8,4 6,0 -20,1
17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 109 45 137 74 86 223 251 78 107 22 72 -79,6 -71,3 -33,7
17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 17 19 21 18 13 13 19 14 13 20 19 16,3 0,1 14,3
17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 209 229 209 80 334 264 469 74 169 33 134 -84,3 -71,4 -36,0
17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 604 453 538 680 438 649 635 411 581 474 639 -21,5 0,7 5,8
17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 305 214 206 167 234 456 305 247 310 189 243 -38,2 -20,4 -20,4
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 183 97 154 119 191 223 172 245 214 233 134 27,5 -21,9 -26,7
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 756 616 569 556 633 830 891 825 790 984 738 30,2 -17,2 -2,3
17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 330 395 251 126 318 258 353 826 497 248 248 -25,0 -29,8 -24,9
17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 864 770 824 807 688 844 909 925 864 1 024 887 18,5 -2,4 2,7
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 16 16 17 16 16 14 16 19 17 17 16 9,4 2,9 2,9
18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 202 301 285 82 216 99 225 222 192 197 266 -2,1 18,1 31,9
18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 37 29 44 35 27 28 38 37 41 39 40 6,7 6,5 8,3
18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 153 134 88 174 139 178 193 132 132 165 204 7,3 5,9 33,0
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 17 22 12 14 16 18 17 16 20 18 16 5,5 -4,5 -4,7
18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 15 17 13 13 13 14 21 18 15 21 21 37,9 2,0 36,5
18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 3 3 2 3 3 3 5 6 2 3 4 0,0 -11,3 47,3
18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 -17,8 -21,1 -13,2
183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 2 2 1 2 2 1 4 3 2 2 3 -0,9 -11,8 39,7
18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 394 103 394 254 471 526 368 351 428 362 497 -8,2 34,9 26,0
21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 547 547 730 404 563 402 825 564 744 433 365 -20,8 -55,8 -33,3
21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 94 297 88 583 85 839 97 360 77 025 87 391 94 736 106 070 100 318 109 328 101 900 15,9 7,6 8,1
21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 54 62 41 52 63 46 59 84 60 49 63 -8,1 7,2 17,3
224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 3 786 3 212 3 676 3 896 3 629 3 970 4 155 5 030 3 491 4 468 4 340 18,0 4,4 14,6
224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 32 976 27 084 36 204 28 564 30 649 30 457 33 014 40 793 33 011 43 073 36 900 30,6 11,8 11,9
272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 4 374 3 217 5 458 3 884 3 782 4 376 3 974 4 907 5 490 4 191 4 050 -4,2 1,9 -7,4
272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 4 714 3 832 4 365 3 865 4 893 4 703 4 714 7 373 5 595 5 981 4 380 26,9 -7,1 -7,1
272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5 821 3 975 4 772 5 084 5 689 5 279 6 234 7 831 6 261 6 822 4 730 17,2 -24,1 -18,7
272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 31 110 27 084 31 901 26 480 27 953 27 716 33 403 34 902 32 317 52 060 33 600 67,3 0,6 8,0
28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 64 70 67 61 60 46 66 114 93 130 73 103,7 11,3 14,2
28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 166 203 151 121 123 127 193 244 172 162 100 -2,4 -48,1 -39,9
31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 156 164 168 179 139 152 156 181 167 216 159 37,9 1,7 1,7
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 14 588 9 221 11 810 11 096 12 884 14 487 14 588 23 426 21 541 19 121 12 700 31,1 -12,9 -12,9
317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 31 377 27 115 31 901 29 834 27 890 27 905 33 480 34 170 32 317 46 292 34 100 47,5 1,9 8,7
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 8 611 6 170 7 829 7 156 8 279 6 957 9 096 11 300 10 742 11 424 7 020 32,7 -22,8 -18,5
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 30 824 27 084 31 901 26 480 27 725 27 716 33 403 34 170 31 946 46 292 33 600 50,2 0,6 9,0
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 5 166 3 549 4 869 3 829 4 637 4 895 6 034 6 912 5 978 6 548 4 490 26,8 -25,6 -13,1
420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 30 408 27 084 31 901 26 480 27 725 27 716 32 473 34 170 31 537 46 292 33 600 52,2 3,5 10,5
451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 3 125 2 914 2 587 3 437 3 124 3 177 2 835 3 826 3 673 3 900 3 080 24,8 8,6 -1,4
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3 305 2 914 3 133 2 985 2 812 3 128 3 248 4 486 4 071 4 717 3 180 42,7 -2,1 -3,8
451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 3 708 3 640 3 548 3 653 3 316 3 900 3 669 4 153 4 278 4 784 3 470 29,0 -5,4 -6,4
451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3 740 3 401 4 126 3 649 3 465 3 648 3 897 4 510 4 278 5 136 3 700 37,3 -5,0 -1,1
45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1 001 794 917 1 024 849 1 137 944 1 289 1 113 987 1 040 -1,4 10,2 3,9
45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 922 809 847 839 799 1 025 973 988 934 965 956 4,7 -1,8 3,7
461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4 594 4 118 4 039 3 925 4 459 4 968 4 734 4 510 5 707 4 298 3 890 -6,4 -17,8 -15,3
465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6 551 4 359 6 551 5 446 6 405 6 423 5 849 9 784 8 393 9 658 6 080 47,4 4,0 -7,2
467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 6 079 6 834 6 688 6 309 6 325 4 296 6 079 6 322 5 750 6 130 6 880 0,8 13,2 13,2
56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 283 288 290 283 265 270 309 286 257 294 261 4,0 -15,6 -7,7
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 883 967 762 823 767 881 823 1 142 945 875 902 -0,8 9,7 2,2
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 128 143 139 143 114 132 125 187 139 125 136 -2,1 9,0 6,4
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 173 208 191 159 160 158 172 211 161 179 181 3,5 5,1 4,6
56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 841 1 146 895 954 1 069 990 818 1 519 649 1 346 921 60,1 12,5 9,5
572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 20 24 27 18 19 16 21 21 19 24 21 15,6 2,0 2,9
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 15 15 15 13 11 14 14 12 14 14 6,2 0,1 3,3
572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 15 16 16 16 13 14 15 15 13 15 15 -0,1 1,8 2,4
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 230 0 255 263 229 184 236 266 236 229 255 -0,4 7,9 10,8
574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 443 0 535 411 455 430 498 415 405 359 509 -18,9 2,1 15,0
574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 282 0 404 277 270 260 326 271 262 260 313 -7,5 -4,0 11,2
57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 7 10 9 8 7 8 6 6 8 9 6 34,9 -2,6 -15,7
58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 101 115 127 86 102 105 114 98 98 88 182 -12,5 59,9 80,8
711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 711 670 759 710 696 619 682 724 722 853 758 19,9 11,1 6,5
711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 256 186 264 214 219 219 263 290 268 303 251 18,0 -4,5 -2,1
711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 122 123 85 123 101 125 122 169 126 158 118 30,1 -3,6 -2,9
78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 317 320 234 263 281 290 371 367 388 340 396 7,1 6,6 24,8
78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 405 333 267 484 360 377 441 479 437 432 459 6,5 4,1 13,2
87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 767 672 617 551 610 736 780 923 947 1 457 508 89,9 -34,8 -33,8
87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 1 321 980 1 118 1 106 1 157 1 532 1 236 1 422 1 421 1 726 1 180 30,7 -4,5 -10,7
87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 144 150 107 83 140 144 118 128 185 172 174 19,5 48,0 20,7
87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 195 97 194 79 155 216 228 235 250 222 226 13,7 -0,8 15,7
89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 9 887 10 150 9 571 9 699 9 340 8 245 9 498 11 362 11 516 10 813 10 200 9,4 7,4 3,2
899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 19 11 16 15 16 20 21 18 17 20 19 3,7 -7,7 -0,2
899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3 887 3 064 4 032 3 490 3 646 4 041 4 022 4 650 3 980 5 031 3 530 29,4 -12,2 -9,2
899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 50 39 24 47 36 28 85 53 56 40 125 -18,9 47,4 151,5
899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 50 27 24 107 36 28 162 49 83 38 184 -22,5 13,3 271,2
89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 67 34 24 88 52 38 111 56 70 99 125 47,1 12,2 86,2
9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 019 1 374 1 412 1 072 979 965 1 094 943 937 1 352 1 310 32,7 19,8 28,6
91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 429 407 429 419 415 414 453 496 421 533 436 24,2 -3,7 1,7
91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 345 373 316 384 345 330 411 371 339 327 328 -5,4 -20,3 -5,0
914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 532 2 449 2 130 1 294 1 554 1 442 1 549 1 300 1 372 1 633 3 360 6,5 117,0 119,3
914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2 023 1 964 2 161 2 159 2 044 1 979 1 999 2 061 1 911 2 298 2 020 13,6 1,1 -0,2
915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 114 132 123 118 106 108 121 102 95 96 129 -15,8 6,6 13,6
915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 361 427 386 431 340 380 348 328 320 292 427 -19,1 22,8 18,4
915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 339 412 389 332 333 335 346 337 306 276 400 -18,5 15,4 18,2
915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 355 433 378 344 340 326 378 356 311 277 362 -22,1 -4,2 1,9
917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 467 401 413 329 443 406 493 544 498 529 427 13,4 -13,4 -8,5
917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 516 469 429 456 444 449 516 564 545 625 446 21,0 -13,6 -13,6
918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 4 496 4 164 5 604 3 963 2 965 4 665 4 726 3 985 3 065 6 482 5 020 44,2 6,2 11,7
919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 65 82 74 60 55 63 71 52 66 50 110 -22,5 54,4 70,5
919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 102 95 103 107 90 90 153 110 101 94 168 -7,3 10,1 65,1
93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 159 617 142 094 194 567 155 131 172 619 136 856 162 820 108 163 62 664 119 871 168 100 -24,9 3,2 5,3
93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 134 136 169 162 31 143 155 134 60 139 160 3,6 3,2 19,3
935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 690 664 843 606 588 610 690 858 892 842 654 22,0 -5,2 -5,3
93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 16 061 4 154 21 926 10 945 16 780 16 080 12 522 13 046 16 061 18 719 11 500 16,5 -8,2 -28,4
936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 1 697 1 215 1 403 1 545 1 755 1 378 1 696 2 226 1 864 2 861 1 690 68,6 -0,4 -0,4
96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2 764 2 720 2 468 1 540 2 347 2 356 3 501 2 833 3 460 2 450 3 710 -11,4 6,0 34,2
96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 3 510 3 263 3 194 2 529 3 188 3 234 5 658 4 486 3 453 3 510 6 010 0,0 6,2 71,2