Výsledky vyhodnocení


Výsledky hodnocení jsou rozděleny v několika základních úrovních porovnávání. Základním členěním je rozhodná míra agregace ukazatelových cen s rozdělením na globální ukazatele s nejvyšší mírou agregace, ukazatelové ceny stavebních objektů ve stupni DÚR v rozsahu členění jednotlivých JKSO a ukazatelové ceny rozhodujících skupin prací. Dále jsou ukazatelové ceny ve stupni DÚR porovnávány i na úrovni ucelených skupin staveb s rozdělením na zastoupení jednotlivých rozhodujících skupin objektů. Členění je provedeno i pro jednotlivá pracoviště (Správy a Závody ŘSD ČR) a jednotlivé údaje jsou dostupné i pro konkrétní zpracovávané stavby.