Podíl rozhodujících JKSO

Podíl rozhodujících skupin objektů na celkové ceně vyhodnocovaných nabídek