Odkazy


Ředitelství silnic a dálnic ČR https://www.rsd.cz

Státní fond dopravní infrastruktury http://www.sfdi.cz

Politika jakosti pozemních komunikací http://www.pjpk.cz

IBR Consulting, s. r. o. http://www.ibrconsulting.cz