822 22DZ R

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE I. TŘÍDY A PORTÁLY REK

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2019
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
JC
2018
[Kč]
JC
2019
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2019
[Kč]
822 22DZ R DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNICE I. TŘÍDY A PORTÁLY REK KPL 4 948 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 235 170 8 662 285 0,0 65 560 574
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2019 330 838 989 312