815 466

stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
815 466 stěny protihlukové - svislá nosná konstrukce ze skla, plexiglass M2 6 603 6 448 6 834 5 251 6 075 8 905 9 649 8 284 6 860 5 219 0 0 0 0 0,2 514 162 257
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585