815 415

zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
815 415 zdi opěrné - svislá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných M3 33 144 26 301 36 110 13 270 16 082 0 10 588 24 525 0 0 0 39 228 0 0,0 107 056 688
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006