822 262 N

komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 262 N komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV M2 1 444 1 479 1 009 1 313 2 266 1 204 0 0 0 0 0 0 0 0,2 439 285 246
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006